LejelovenMenu

Den gamle og den nye lejelov

Hvad mener man, når man taler om den nye og gamle lejelov? Hvilke ændringer har overgangen medført, og hvilken betydning kan det have for dig? Læs med her:

Lejeloven før og efter 1. juli 2015

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft gældende for alle fremadrettede lejekontrakter indgået efter datoen. Man taler i den forbindelse om “den nye lejelov” og “den gamle lejelov”. “Den nye lejelov” refererer til lejeloven med de ændringer, som trådte i kraft fra d. 1. juli 2015, mens “den gamle lejelov” refererer til lejeloven, som den var før ændringerne d. 1. juli 2015. Den gamle lejelov er stadig aktuel, fordi den fortsat gælder for alle lejekontrakter indgået før d. 1. juli 2015.

Du kan her få et skematisk overblik over nogle af de væsentlige forskelle på den gamle og den nye lejelov, som efterfølgende uddybes enkeltvis:

Beskrivelse Den gamle lejelov Ny lejelov
Ind- og fraflytningssyn Valgfrit Påkrævet, hvis man udlejer mere end ét lejemål
Istandsættelse ved fraflytning Nyistandsættelse Normalistandsættelse
Huslejestigning Ved trappeleje Ved nettoprisindeks
Opsigelse af lejere Ikke muligt udover særlige situationer Med 1 års varsel
Sommerhuse og fritidshuse Lejeloven gælder Lejeloven gælder ikke

Ind- og fraflytningssyn

Det er nu påkrævet, at udlejere, der lejer mere end ét lejemål ud, skal afholde ind- og fraflytningssyn for ikke at miste et eventuelt krav på at istandsætte lejemålet for din regning ved fraflytning. Ved indflytningssynet gennemses lejemålet, og eventuelle fejl og mangler noteres i en indflytningsrapport. Lejeren skal efterfølgende modtage en kopi af indflytningsrapporten. Læs mere om indflytningssynet her . Ved fraflytningssynet gennemses lejemålet, og standen af lejemålet vurderes. Dette bruges til at beregne, hvor meget af lejemålet der skal istandsættes, og på baggrund af dette, hvor meget af depositummet du skal have tilbage. Læs mere om fraflytningssynet her.  Vær dog opmærksom på, at udlejer stadig kan kræve, at du betaler for udbedringen ved din fraflytning, hvis der er en skade, som skyldes, at du eksempelvis har ødelagt noget i lejemålet eller på anden måde har forvoldt skade.

Istandsættelse ved fraflytning

En af de væsentligste ændringer ved lejeloven omhandler istandsættelse ved fraflytning. Fra d. 1. juli 2015 var det ikke længere tilladt at kræve en nyistandsættelse for lejerens depositum. Nu kan udlejer kun kræve en “normalistandsættelse”. En normalistandsættelse omfatter nødvendig hvidtning, maling, tapetsering og slibning af gulve. Hvis vedligeholdelsespligten er overført til dig, kan der dog i § 11 i lejekontrakten aftales en udvidet vedligeholdelsespligt, som indebærer mere, end hvad normalistandsættelsen sædvanligvis indebærer. Hvis dette er tilfældet, skal de enkelte dele af vedligeholdelsen, der pålægges dig som en udvidelse, være nævnt specifikt og helt konkret for at være gyldige.

Huslejestigning

Med den gamle lejelov var det muligt at foretage årlige huslejestigninger efter den såkaldte trappeleje-metode. Her blev huslejen hævet med et bestemt beløb på bestemte tidspunkter. Med den nye lejelov er det kun årlige huslejestigninger, som er mulige, og reguleringen skal ske efter nettoprisindekset. En regulering efter nettoprisindekset betyder, at udlejer kun må lade husleje følge de generelle prisstigninger i samfundet. I samme ombæring kan huslejen nu også kun reguleres efter nettoprisindekset én gang om året, og kun hvis det står angivet i lejekontraktens § 11. Hvis din lejeaftale er indgået før ændringerne d. 1. juli 2015 og har en klausul om trappeleje, er denne dog fortsat gyldig, da lovændringerne, som tidligere nævnt, kun har betydning for lejeaftaler, som er indgået efter ændringernes ikrafttrædelse.

Opsigelse af lejere

Den nye lejelov gør det også nemmere for udlejere at undgå de såkaldte “evighedslejere”. Hvis en udlejer lejede en ejerlejlighed ud, var det i den gamle lejelov næsten umuligt at sætte lejeren ud af lejemålet igen. Med den nye lejelov kan udlejer opsige lejer med 1 års varsel, hvis udlejer har en gyldig grund. Denne grund kan eksempelvis være, at udlejer selv ønsker at bosætte sig i lejemålet. Du er dog stadig godt beskyttet mod udlejers opsigelse. Læs mere udlejers mulighed for opsigelse af lejere her .

Sommerhuse og fritidshuse

Den gamle lejelov omfattede også leje af sommerhuse og fritidshuse. Disse lejeforhold er ikke længere omfattet af lejeloven efter ændringerne d. 1. juli 2015.