LejelovenMenu

Tilbudspligt

Du kan her på siden blive klogere på, hvornår udlejer har pligt til at tilbyde sine lejere at overtage ejendommen.

Hvornår gælder tilbudspligten?

Vil udlejer af med sin ejendom, skal udlejer ifølge lejelovens § 100, stk. 1, tilbyde sine lejere at overtage ejendommen på andelsbasis, såfremt ejendommen består af mindst 6 beboelseslejligheder. Er der erhvervslejemål i ejendommen, er tallet minimum 13 beboelseslejligheder.

Dette tilbydes med henblik på at etablere en privat andelsboligforening. Skal dette lykkes, kræves det, at mindst halvdelen af lejerne i din ejendom stemmer for købet. Hvis ikke har udlejer ret til at sælge til anden side. Tilbudspligten finder kun anvendelse ved overdragelse af hele ejendomme, der lever op til ovenstående. Tilbudspligten gælder altså ikke, hvis der blot er tale om salg af den ene bolig, som du bor i. Den har du ikke forkøbsret til.

Det har ingen betydning, om ejendommen overdrages ved salg, gave, fusion eller magtskifte. Dog kommer tilbudspligten ikke til anvendelse, hvis køberen af ejendommen er staten, kommunen eller hvis køberen er udlejers ægtefælle eller anden relateret familie. Ligeledes fraskrives tilbudspligten, hvis køberen er en medejer, eller hvis ejendommen gives i forbindelse med arv.

Tilbudspligten i praksis

Udlejer opfylder tilbudspligten ved, at samtlige lejere tilbydes at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris, som udlejer ellers kunne opkræve ved salg til anden side. Dette skal gøres skriftligt til samtlige lejere i ejendommen. Udlejer skal kunne dokumentere, at det tilbud, som vedkommende sender til lejerne, stemmer overens med, hvad udlejer ville kunne tilbyde købere uden for ejendommen. Udlejer skal også fremsende diverse informationer om ejendommen - eksempelvis ejendommens driftsudgifter og lejerforhold - til sine lejere. Lejerne har efterfølgende 10 uger til at godkende købet. Hvis juli måned indgår i de 10 uger, tillægges en ekstra måned til acceptfristen.

Overholder udlejer ikke sin tilbudspligt, og i stedet sælger ejendommen til en tredjemand, uden at lejerne er blevet tilbudt ejendommen først, kan lejerne anlægge sag mod udlejeren. I et sådant tilfælde har lejerne krav på at overtage ejendommen til den oprindelige pris.

Der kan dog forekomme tilfælde, hvor ejer gives en mulighed for at afvise andelsboligforeningens accept, hvis foreningen ikke kan dokumentere, at de er betalingsdygtige. Ligeledes kan ejendommen overgås til en anden side, hvis lejerne ikke accepterer tilbuddet.