Links

Gratis juridisk rådgivning

For gratis juridisk rådgivning inden for lejeret
http://www.lejerens-fr.dk/ 

Regler og love

For mere information om lejeloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173642 

For mere information om boligreguleringsloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173134 

For mere information om leje af almenlejeloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173828 

For information og vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174966 

For information og vejledning om istandsættelse og vedligeholdelse af almene boliger:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=20620 

Huslejenævn

Hvis du vil klage til Huslejenævnet
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Lejebolig/Huslejenaevn