LejelovenMenu

Links

Regler og love

Bekendtgørelse af lov om leje (Lejeloven):
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173642 

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven):
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173134 

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger (Almenlejeloven):
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173828 

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174966 

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20620 

Huslejenævn

Hvis du vil klage til Huslejenævnet
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Lejebolig/Huslejenaevn 

Gratis juridisk rådgivning

For gratis juridisk rådgivning inden for lejeret
https://www.lejerens-fr.dk/