LejelovenMenu

Regler for kommunikation mellem lejer og udlejer

Det er ikke ligegyldigt, hvordan du og din udlejer udveksler meddelelser. Særligt når det drejer sig om tilkendegivelser, som er af vigtig betydning for lejeforholdet. Det kan nemlig have betydning, hvordan du fremsender din meddelelse, og indenfor hvilken frist meddelelsen skal nå frem. Læs nærmere om reglerne for kommunikation mellem lejer og udlejer her.

Udgangspunktet for lejeaftaler er, at parterne står frit til at bestemme måden, de vil kommunikere på. Den 1. januar 2019 trådte nye regler i lejeloven i kraft. Det har den betydning, at lejer og udlejer som udgangspunkt kommunikerer digitalt. Denne kommunikationsform trådte ind i stedet for brev, som før var den primære kommunikationsmetode.

Fritagelse fra digital kommunikation

Hvis du (eller din udlejer) er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, er du undtaget fra reglerne om digital kommunikation. I dette tilfælde skal du blot gøre din udlejer opmærksom på, at du er fritaget, så du ikke er forpligtet til at kommunikere digitalt. Dette bør du gøre skriftligt. Din udlejer har dog ret til at anmode dig om dokumentation for, at du er fritaget fra Digital Post.

Både du og din udlejer kan bede om, at meddelelserne mellem jer ikke skal afgives digitalt. Dette skal ske med et varsel på en måned til den første hverdag i en måned, som ikke er en helligdag.

Hvis du alligevel ønsker digital kommunikation, efter at have frabedt dig det overfor udlejer, kan du altid indgå en aftale med din udlejer om at genoptage digital kommunikation mellem jer.

Undtagelser

Som tidligere nævnt er udgangspunktet efter lovændringen, at alt kommunikation skal ske digitalt. Der følger dog en række undtagelser til dette udgangspunkt. Tre typer meddelelser skal fortsat sendes med almindelig post. Det gælder:

  • Meddelelser vedrørende udlejers opsigelse af lejeforholdet.
  • Lejers indsigelse mod udlejers opsigelse.
  • Hvis udlejer sender rykkere til lejer for manglende betaling af husleje.

Det er antaget, at en lejers advokat eller rådgiver heller ikke kan kommunikere digitalt i de tilfælde, som er nævnt ovenfor, når vedkommende giver meddelelse på vegne af lejeren. Reglerne om digital post kan ikke fraviges til skade for lejeren. Det betyder, at det gyldigt kan aftales mellem lejer og udlejer, at lejeren må sende en indsigelse mod udlejerens opsigelse digitalt. Selvom det endnu ikke er fastslået ved domstolene, er det formentligt nok til at anse det som udlejers accept af digital henvendelse fra lejer, hvis udlejer bekræfter modtagelsen af mailen med lejerens indsigelse.

Hvem er ansvarlig for, at meddelelsen er kommet frem?

Bevisbyrden for at meddelelsen er kommet frem til modtageren, påhviler afsenderen, uanset om der er tale om brevpost eller digital kommunikation. Det betyder, at det er afsenderen, som skal kunne dokumentere, at en meddelelse er nået frem til modparten. Dette får særlig betydning for meddelelser, som skal være fremsat inden for en bestemt frist. Det anbefales derfor, at vigtige meddelelser, der sendes per brev, afsendes som rekommanderet brev (anbefalet brev) eller med afleveringsattest, så det kan bevises, at disse meddelelser er kommet frem til modtageren.

Hvis en mail havner i spamfilteret, anses den ikke som modtaget. I sådan et tilfælde bærer du som afsender af mailen, risikoen for at meddelelsen ikke er kommet frem. Det anbefales derfor altid, at du er opsøgende over for din udlejer, så du kan få afklaret, om mailen er modtaget. Hører du ikke fra udlejer inden for nogle dage efter afsendelsen, kan det være en god idé at ringe for at høre, om vedkommende har modtaget mailen.

Sagen er en anden, hvis du ikke oplyser din udlejer om et mailskifte, og vedkommende eksempelvis sender dig en varsling om en huslejestigning eller lignende til din gamle mail. I sådan et tilfælde er varslingen stadig gældende, også selvom du ikke har set mailen. Årsagen til dette er, at din udlejer ikke kan vide, at du er holdt op med at bruge mailen. Du skal derfor huske at informere din udlejer, hvis du skifter e-mailadresse, så du kan modtage alle nødvendige henvendelser.

Brevpost

Er der en meddelelse, som du efter reglerne skal sende til udlejer som brevpost, skal du være opmærksom på, at der ofte er lang leveringstid på almindelig brevpost. Den lange leveringstid kan få stor betydning, da modtagelsestidspunktet er vigtigt. En opsigelse gælder eksempelvis først fra modtagelsestidspunktet, og først derfra kan dit opsigelsesvarsel begynde at løbe.

Er det vigtigt, at dit brev når hurtigt frem til udlejer, bør du derfor sende det som rekommanderet (anbefalet) Quickbrev. Quickbreve bliver som udgangspunkt leveret fra dag til dag på alle hverdage. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle Quickbreve, som ifølge PostNord når frem dagen efter. Dette skyldes, at nogle posthuse får afhentet den indleverede post, inden det pågældende posthus lukker. Hvis du afleverer dit Quickbrev på posthuset, efter at den indleverede post er blevet afhentet, kommer brevet altså først frem til modtageren efter 2 hverdage. Det kan i denne sammenhæng være en god idé at spørge posthuset, hvornår brevet vil blive leveret til modtageren, så du kan være sikker på, at dit brev når frem til tiden.