LejelovenMenu

Fraflytning og fraflytningssyn

Når du har opsagt din lejeaftale, og skal fraflytte din bolig, bør du være opmærksom på de regler og tidsfrister, som er forbundet med fraflytningen. Bliv klogere på fraflytningen og fraflytningssynet her.

Hvad må udlejer kræve?

Står du og skal fraflytte din lejlighed, kan det være svært at vide, hvad din udlejer må opkræve i forbindelse med istandsættelsen. Der er i lejeloven fastsat en grænse for, hvad der kan forventes af dig. Som lejer har du ikke pligt til at aflevere lejemålet i bedre stand, end boligen var i, da du overtog den. Udlejer må således i de fleste tilfælde forvente en vis forringelse, som skyldes almindelig slid og ælde.

Lejekontrakt indgået før eller efter d. 1. juli 2015

Er din lejekontrakt indgået før d. 1. juli 2015, kan udlejer kræve - såfremt det er anført i din lejekontrakt - at du afleverer lejemålet nyistandsat, hvis lejemålet var nyistandsat, da du flyttede ind. Det vil sige, at hvis du har lejet en nyistandsat lejlighed, og der i kontrakten står, at lejligheden også skal afleveres nyistandsat ved fraflytning, så skal du betale for istandsættelse af alt, så det fremstår nyt.

Er din lejekontrakt derimod indgået efter d. 1. juli 2015, kan udlejer kun kræve en “normalistandsættelse”, når du fraflytter et lejemål - også selvom du er flyttet ind i et nybyggeri eller din lejlighed er nyistandsat. En normalistandsættelse er nødvendig hvidtning, maling og lakering af gulve.

Tidsfristerne

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejeloven altid afholdes ind- og fraflytningssyn. Boligen skal synes senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bevidst om, at du er flyttet ud. Du skal som lejer indkaldes til synet med mindst 1 uges varsel.

Hvis din udlejer kun lejer ét lejemål ud, har vedkommende ikke pligt til at afholde et fraflytningssyn, men skal gøre dig bekendt med sine krav til istandsættelse inden for 2 uger efter din fraflytning. De 2 uger regnes fra det tidspunkt, hvor du afleverede nøglerne til udlejer. Udlejer kan som udgangspunkt ikke kræve, at du betaler for udbedring af mangler, hvis fristerne ikke overholdes. Bemærk, at der ikke er krav om, at du inden for fristen på de 2 uger får oplyst selve prisen for udbedringerne, men alene hvilke mangler ved lejemålet, der skal udbedres. Dette skyldes, at udlejer først kan oplyse dig den endelige pris, når vedkommende har modtaget regningerne fra håndværkerne. Der er ikke en konkret tidsfrist for, hvornår du skal modtage flytteopgørelsen, som er opgørelsen over de udgifter, du skal betale for istandsættelsen eller udbedringerne.

Fraflytningsrapporten

Ved fraflytningssynet skal udlejere, der lejer mere end ét lejemål ud, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal du have udleveret ved fraflytningssynet eller have tilsendt senest 2 uger efter synet.

Ved fraflytningssynet skal udlejere, der lejer mere end ét lejemål ud, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal du have udleveret ved fraflytningssynet eller have tilsendt senest 2 uger efter synet. Din kvittering for modtagelse af rapporten er udlejers bevis for, at rapporten er fremsendt inden for fristen, og at du godkender de krav, som udlejer gør gældende i rapporten. Det er derfor vigtigt, at du kun underskriver/ kvitterer for den, når du er 100% enig i rapportens indhold. Du kan dog godt skrive under, selvom du er uenig i rapportens indhold, hvis der står i fraflytningsrapporten, at lejers underskrift kun anses som en kvittering for modtagelse af rapporten og ikke en godkendelse af de krav, rapporten indeholder. Vær derfor altid opmærksom på, det der står med småt, så du ved, hvad du skriver under på.

Er du forhindret i at deltage i synet, eller ønsker du ikke at underskrive den, skal udlejer sende rapporten til dig senest 2 uger efter synet. Når du har modtaget fraflytningsrapporten, kan du gøre indsigelse og klage over de punkter, du eventuelt er uenig i.

Vær opmærksom på, at en fraflytningsrapport og en flytteopgørelse ikke er det samme. I fraflytningsrapporten aftales det, hvad der på lejers regning skal istandsættes i lejemålet. I flytteopgørelsen opgøres de økonomiske udgifter til denne istandsættelse. Læs mere om flytteopgørelsen her. 

Gode råd

  • Kig din indflytningsrapport grundigt igennem inden du og din udlejer foretager fraflytningssynet, så er du bevidst om, hvordan standen var, da du flyttede ind, og dermed hvordan lejemålet skal afleveres.
  • Gennemse tjeklisten som du fik fra dit indflytningssyn, da I gennemgik lejemålet, inden du flyttede ind. Det er ofte den samme liste, som udlejer anvender ved fraflytningssynet. På den måde kan du følge listen og eventuelt komme udlejer i forkøbet ved at udbedre og ordne disse punkter inden fraflytningssynet.
  • Det er også i udlejers interesse, at lejligheden står i den bedste stand. Kan du ikke finde tjeklisten fra indflytning, kan du altid spørge din udlejer, om du kan få udleveret tjeklisten, der skal bruges til fraflytningssynet, på forhånd. Således kan du gå den igennem og udbedre lejemålet inden synet.
  • Har du istandsat lejemålet, er det vigtigt, at du inden fraflytningssynet sørger for at tage billeder af hele lejligheden, stort som småt. Billederne kan anvendes i tilfælde af, at der opstår uenigheder mellem dig og udlejer. Billederne kan også bruges til at indgå en dialog med udlejer og Huslejenævnet, hvis det bliver nødvendigt.
  • Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis ikke du er 100 % enig med udlejer om rapportens indhold.
  • Få altid en kvittering på hvornår du har afleveret nøglerne.
  • Det kan være en god idé at medbringe en bekendt til flyttesynet, hvis du føler dig mere tryg ved situationen på denne måde.