LejelovenMenu

Skatteregler - fremleje

Udarbejdet af skatterådgivningsfirmaet TaxAdvice 

I forbindelse med udlejning af værelser til beboelse eller helårsboliger gælder følgende skatteregler for lejer, når vedkommende fremlejer sin- eller en del af sin lejebolig.

Når det gælder fremleje, bruger man typisk termerne “fremlejegiver” og “fremlejetager”. Fremlejegiver er den, der fremlejer hele eller dele af den bolig, som vedkommende lejer af udlejer. Fremlejetager er den person, som fremlejer boligen af den oprindelige lejer.

Fremleje af lejebolig i dele af indkomståret

Vil man fremleje hele eller en del af en lejebolig i en del af indkomståret, kan man selv vælge mellem henholdsvis Bundfradragsmetoden og Den Regnskabsmæssige Metode. Når bundfradragsmetoden anvendes, kan lejeren (fremlejegiveren) få et variabelt bundfradrag i bruttolejeindtægten svarende til 2/3 af egen årlige lejeudgift af lejeboligen. Lejeindtægter ud over det variable bundfradrag medregnes fuldt ud ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Når bundfradraget beregnes, indgår aconto-varme ikke i beregningen. Derimod skal man ikke fratrække eventuel boligstøtte, når man beregner bundfradraget.

Eksempel: Bundfradragsmetoden - Kaspers husleje er 60.000 kr. om året. Han fremlejer sin lejebolig ud i en del af året.

Lejeindtægt fra fremlejetager 50.000 kr.
Modtaget fra fremlejetager for el, varme og vand 3.000 kr.
Indtægter i alt 53.000 kr.
Bundfradrag (2/3 af 60.000) -40.000 kr.
Skattepligtig indtægt 13.000kr.
Kasper skal skrive 13.000 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 20, og sin forskudsopgørelse, felt 250.

Vælger man derimod Den Regnskabsmæssige Metode betyder dette, at man kan vælge at lade sig beskatte af overskud opgjort efter en sædvanlig regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter i forbindelse med fremlejningen. Dette betyder, at du skal betale skat af lejeindtægten fratrukket dine faktiske udgifter.

Eksempel: Den Regnskabsmæssige Metode - Kaspers månedlige husleje er 5.000, han lejer 10% af sin lejebolig ud i tre måneder. I samme periode betaler han 1.500 for el, vand og varme.

Lejeindtægt 4.500 kr.
Modtaget for el, varme og vand 500 kr.
Indtægter i alt 5.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af husleje (3x5.000x10% = 1.500) -1.500 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af el, varme og vand (3x1.500x10%) -450 kr.
Skattepligtig indtægt 3.050 kr.
Kasper skal skrive 3.050 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 20, og sin forskudsopgørelse, felt 250.

Vælges den regnskabsmæssige metode skal man være opmærksom på, at man ikke herefter kan gå over til bundfradragsmetoden.

Fremleje af lejebolig i hele indkomståret

Fremlejer man sin lejebolig i en periode på min. 12 måneder, uden man selv bor i lejeboligen, beskattes man af den samlede lejeindtægt, man modtager, med fradrag for de udgifter, man har afholdt til husleje/boligafgift m.v. Dog karakteriseres udlejning af lejeboliger i mere end 12 måneder ikke som erhvervsmæssig, og kravene hertil fraviger derfor udlejning af egen bolig.