LejelovenMenu

Lejekontrakten

Hvad er en lejekontrakt, hvad indeholder en lejekontrakt og hvorfor er det vigtigt at læse den nøje, før du underskriver den? Hvad nu, hvis du ikke fik den læst den grundigt igennem, inden du underskrev den, eller slet ikke har en lejekontrakt? Find svarene her:

Lejekontrakten er den skriftlige aftale mellem dig og udlejer, som beskriver lejemålet og de to parters forpligtelser og rettigheder i lejeforholdet - f.eks.

 • Hvornår lejeforholdet starter
 • Hvilke pengebeløb der skal betales (depositum, husleje og forudbetalt leje)
 • Størrelsen på lejemålet
 • Hvilke ting der er brugsret til (eksempelvis cykelskur, fællesvaskeri m.m.)
 • Hvilke aftaler der er angående vand, varme og el
 • Hvilke inventar der medfølger (herunder køleskab, fryser, m.m.)
 • Hvad I hver især (lejer og udlejer) står for vedligeholdelse af

Det kan virke uoverskueligt, når du måske endda for første gang får stukket en lejekontrakt i hånden. Du fristes måske til blot at skrive den under, da alt sikkert er, som det skal være. Du bør dog altid læse lejekontrakten igennem, før du underskriver den, så du sikrer dig, at det der står i kontrakten rent faktisk er det, som du og udlejer har aftalt. Er kontrakten først underskrevet, er den, med alt hvad den indebærer af forpligtelser, bindende for begge parter - så længe det overholder lejeloven.

Et af de vigtigste punkter i lejekontrakten er § 11 Særlige vilkår. Det er under dette punkt, at udlejer kan gøre en lang række undtagelser og tilføjelser gældende og pålægge lejer ekstra forpligtelser. Du skal altid læse det, der står under § 11 særlig grundigt igennem, før du underskriver lejekontrakten.

De særlige vilkår kan eksempelvis være:

 • Årlige huslejestigninger
 • Særlige regler for husdyrforhold - eksempelvis antal dyr og/eller hvilket dyr, der er tilladt - f.eks. 2 katte eller 1 hund
 • Hvad der ekstraordinært kræves af vedligeholdelse af dig som lejer
 • Tidsbegrænset lejeperiode
 • Særlige forhold ved fraflytning - eksempelvis fraflytning 14 dage før lejeforholdets ophør

Tip: Husk altid at få mundtlige aftaler med udlejer på skrift - få dem enten skrevet direkte ind i kontrakten eller lavet som tillæg dertil.

Før du underskriver lejekontrakten

Før du underskriver lejekontrakten bør du, som nævnt ovenfor, læse den grundigt igennem. Derudover kan du helt gratis få Lejerens Frie Retshjælp til at gennemgå lejekontrakten og vurdere om lejekontrakten er fair og lovmæssig korrekt. Du kan læse mere om og kontakte Lejerens Frie Retshjælp her .

Hvis du har underskrevet lejekontrakten

Har du allerede underskrevet lejekontrakten uden grundig gennemlæsning og hjælp fra Lejerens Frie Retshjælp, kan det alligevel godt betale sig at få Lejerens Frie Retshjælp til at gennemgå lejekontrakten. Derved kan du finde ud af, hvordan du er stillet og sikre dig, at lejekontrakten ikke indeholder ulovlige vilkår.

Hvis du ikke har en lejekontrakt

Er der ikke blevet udarbejdet en lejekontrakt mellem dig og din udlejer, er der ingen grund til panik. Dine kontoudtog og/eller kvitteringer for indbetalinger af husleje, depositum og forudbetalt husleje gælder som bevis for, at du lejer boligen. Uden en lejekontrakt er det lejelovens almindelig regler som gælder. Faktisk er det ofte til din fordel, hvis der ikke er en lejekontrakt, da du så ikke kan stilles dårligere end lejeloven.