LejelovenMenu

Udlejning af en lejebolig, du midlertidigt ikke selv bor i

Bor du til leje og ønsker du at fremleje lejemålet, mens du midlertidigt ikke selv bor i lejemålet, så læs med her på siden. Der gælder nemlig nogle helt specifikke betingelser for den type fremleje.

Må jeg fremleje?

Du har som lejer mulighed for at fremleje hele lejemålet i op til 2 år, når betingelserne for et sådant fremleje er opfyldt. Følgende 3 betingelser skal alle være opfyldt:

  1. Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål der er udlejet til erhverv eller andre lignende ting, ikke er omfattet.
  2. Dit fravær skal være midlertidigt og din grund til at fremleje skal være saglig - f.eks. sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse i forbindelse med erhverv eller lignende. Du bør derfor sikre, at der i lejekontrakten mellem dig og fremlejetager er noteret i § 11, hvad grunden til fremlejen er.
  3. Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder.

Udlejer har mulighed for at modsætte sig fremlejeforholdet, hvis ejendommen har mindre end 13 beboelseslejligheder, hvis antallet af personer overstiger antallet af beboelsesrum, eller hvis udlejer ellers har rimelige grunde til det. En sådan grund skal være tungtvejende og saglig - for eksempel hvis udlejer tidligere har indgået i et lejeforhold med personen, som du vil fremleje til, og personen dengang ikke betalte husleje eller skabte større problemer for ejendommen.

Formalia ved fremleje

Fremlejeaftaler skal - uanset parternes indbyrdes aftale og interesse - indgås skriftligt mellem fremlejegiver og fremlejetager. Når fremlejekontrakten er udfærdiget, skal udlejer have en kopi af lejekontrakten, inden fremlejeperioden starter, og inden fremlejetager flytter ind, jf. lejelovens § 69, stk. 3.

Det er en god idé at udforme fremlejekontrakten på den autoriserede A9 typeformular - som er den typeformular, man også bruger til at udforme almindelige lejekontrakter på. På den måde sikrer du dig, at fremlejeaftalen er gyldig og kommer omkring alt, hvad den bør gøre.

Når du skal lave fremlejekontrakten, kan du tage udgangspunkt i din egen lejekontrakt og tilpasse den, hvor det er nødvendigt. I lejekontraktens § 1 skal du eksempelvis huske at vælge “Lejeforholdet er et fremlejeforhold”. Du skal også huske at angive lejeperioden i § 2. Dette er især vigtigt i tilfælde, hvor du ved hvornår du vil overtage lejligheden igen, så du rent faktisk kan støtte ret på dette i kontrakten. Når du angiver en konkret lejeperiode, får det også den virkning, at fremlejen bliver uopsigelig for både dig og fremlejetager, da tidsbegrænsede lejekontrakter som udgangspunkt er uopsigelige. Det er dog muligt at aftale en opsigelsesmulighed i fremlejekontraktens § 11. Fordelen ved det, er at du holder muligheden åben for at kunne vende tilbage til lejemålet før tid.
Ulempen er, at du kan risikere at fremlejetager opsiger lejemålet, inden din hjemkomst, og du eksempelvis under et studieophold i udlandet skal til at finde en ny lejer til din lejlighed derhjemme.

Er du tvivl om, om din fremlejekontrakt er udfyldt korrekt, kan du få Lejerens Frie Retshjælp, som tilbyder gratis juridisk rådgivning, til at gennemlæse kontrakten. Du kan kontakte Lejerens Frie Retshjælp her . Husk, at du ikke må kræve højere husleje end den, du selv betaler, samt at du maks må kræve 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders forudbetalt leje.

Hvem hæfter? Lejer eller fremlejetager?

Det er kun den oprindelige lejer, der er ansvarlig og hæfter over for udlejer. Den oprindelige lejer er erstatningsansvarlig for skade, som fremlejetager forvolder ved uforsvarlig adfærd. Den oprindelige lejer er også ansvarlig for, at fremlejetager overholder reglerne for god orden, samt at vedkommende behandler lejemålet forsvarligt. Skulle uheldet være ude, så har man selvfølgelig et krav over for fremlejetager inkl. vedkommendes depositum til sikring for skaderne.