LejelovenMenu

Udlejning af en lejebolig, du midlertidigt ikke selv bor i

Bor du til leje og ønsker at fremleje lejemålet, mens du midlertidigt ikke selv bor i lejemålet, gælder der nogle specifikke betingelser for fremlejeforholdet. Læs med her:

Må jeg fremleje lejemålet?

Du har som lejer mulighed for at fremleje hele lejemålet i op til 2 år, når følgende betingelser for et sådant fremlejeforhold er opfyldt:

  1. Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål der er udlejet til erhverv eller andre lignende forhold, ikke er omfattet.
  2. Dit fravær skal være midlertidigt såsom f.eks. sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse i forbindelse med erhverv eller lignende.
  3. Din grund til at fremleje skal være saglig. Du bør sikre dig, at det i fremlejekontrakten, mellem dig og fremlejetager, er noteret i § 11, hvad årsagen til fremleje er.
  4. Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder.

Udlejer har mulighed for at modsætte sig fremlejeforholdet, hvis ejendommen har mindre end 13 beboelseslejligheder, hvis antallet af personer overstiger antallet af beboelsesrum eller hvis udlejer ellers har rimelige grunde til det. En grund til at modsætte sig fremleje skal være tungtvejende og saglig. En saglig grund kan være, hvis udlejer tidligere har indgået i et lejeforhold med personen, som du vil fremleje til, og vedkommende dengang ikke betalte husleje eller skabte større problemer for ejendommen.

Formalia ved fremleje

Fremlejeaftaler skal, uanset parternes indbyrdes aftale og interesse, indgås skriftligt mellem fremlejegiver og fremlejetager. Når fremlejekontrakten er udfærdiget, skal udlejer have en kopi af lejekontrakten, inden fremlejeperioden starter, og inden fremlejetager flytter ind. Det er en god idé at udforme fremlejekontrakten på den autoriserede A9 typeformular, som er den typeformular, man også bruger til at udforme almindelige lejekontrakter på. På den måde sikrer du dig, at fremlejeaftalen er gyldig og indeholder alt, hvad den bør gøre.

Når du skal lave fremlejekontrakten, kan du tage udgangspunkt i din egen lejekontrakt og tilpasse den, hvor det er nødvendigt. I lejekontraktens § 1 skal du eksempelvis vælge “Lejeforholdet er et fremlejeforhold”. Du skal også huske at angive lejeperioden i § 2. Dette er især vigtigt, hvis du ved, hvornår du vil overtage lejligheden igen, så du nemt kan henvise til aftalen og aflede dine rettigheder direkte fra lejekontrakten. Når du angiver en konkret lejeperiode, får det den virkning, at fremlejeforholdet bliver uopsigeligt for både dig og fremlejetager, da tidsbegrænsede lejekontrakter som udgangspunkt er uopsigelige. Det er dog muligt at aftale en opsigelsesmulighed på trods af tidsbegrænsningen i fremlejekontraktens § 11. Fordelen ved at indsætte en opsigelsesmulighed er, at du holder muligheden åben, for at kunne vende tilbage til lejemålet før tid. Ulempen er, at du kan risikere, at fremlejetager opsiger lejemålet inden din hjemkomst, og du eksempelvis under et studieophold i udlandet skal til at finde en ny lejer til din lejlighed derhjemme.

Er du i tvivl om, om din fremlejekontrakt er udfyldt korrekt, kan du få Lejerens Frie Retshjælp, som tilbyder gratis juridisk rådgivning, til at gennemlæse kontrakten. Du kan kontakte Lejerens Frie Retshjælp her .

Hvem er ansvarlig over for udlejer?

Det er kun den oprindelige lejer, der er ansvarlig og hæfter over for udlejer. Den oprindelige lejer er derfor erstatningsansvarlig for skade, som fremlejetager forvolder ved uforsvarlig adfærd. Den oprindelige lejer er også ansvarlig for, at fremlejetager overholder reglerne for god skik og orden, samt at vedkommende behandler lejemålet forsvarligt. Skulle der opstå en situation, hvor lejer må stå til ansvar for fremlejetagerens handlinger over for udlejer, så har lejer selvfølgelig et krav mod fremlejetager internt.