LejelovenMenu

Hvilken betydning har det, hvis lejemålet får ny ejer?

Er du i tvivl om, hvilken betydning det vil have for dig, hvis dit lejemål får ny ejer/udlejer, så læs med her:

Kan den nye ejer smide lejer ud?

Mange lejere tror fejlagtigt, at de kan risikere at blive smidt ud, hvis udlejer beslutter sig for at sælge den ejendom eller den konkrete bolig, som de bor til leje i. Det er dog vigtigt at understrege, at et salg af hele ejendommen eller den konkrete bolig ikke muliggør ophævelsen af lejers lejekontrakt. Den nye ejer kan, hvis vedkommende selv agter at flytte ind i lejemålet, opsige lejer med 1 års varsel. Denne mulighed har den tidligere ejer dog også haft, så lejer er hverken værre eller bedre stillet, hvis lejemålet får ny ejer.

Lejekontrakten

Hvis lejemålet skifter ejer ved enten salg eller bytte, overtager den nye udlejer pligterne i henhold til den oprindelige lejekontrakt. Lejers rettigheder er jf. lejelovens § 7 beskyttet uden tinglysning og kan ikke ophæves af en ny ejer, så længe de følger lejeloven. Har lejer særlige vilkår og rettigheder, der ikke følger lejeloven, er disse ikke beskyttet uden tinglysning i tilfælde af, at lejemålet får ny ejer. Et eksempel kan være, hvis der er aftalt at lejen ikke kan reguleres eller uopsigelighed i lejekontrakten. Disse rettigheder kan den nye ejer ophæve, hvis vedkommende ikke var blevet gjort opmærksom på dette og dermed er i god tro. Dette kan undgås ved at tinglyse lejekontrakten.

Brugsretten

Et af de områder, hvor inden for det er en god idé at tjekke op på, om ens rettigheder er beskyttet eller kan ophæves af en ny ejer, er brugsretten. Som lejer betaler man for en brugsrettighed til det lejede og denne ret er sikret og kræver således ikke tinglysning. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvad der er en forlængelse af denne brugsret til det lejede og dermed omfattet af den, og hvad der er et særskilt særligt vilkår, som kræves tinglyst for at være beskyttet. Retspraksis har både konkluderet retten til fri parkering som en ret, der var omfattet af den generelle brugsret, og dermed ikke krævedes tinglyst og som en ret, dér var et særligt vilkår, der skulle tinglyses, for ikke at risikere at den nye ejer ophævede den.

Hvis man sikre sig mod at særlige rettigheder ophæves, bør man få lejekontrakten tinglyst.