LejelovenMenu

Hvilken betydning har det, hvis lejemålet får ny ejer?

Hvis det lejemål, som du bor til leje i, får ny ejer eller udlejer, ændrer det som udgangspunkt ikke dine rettigheder. Der er dog enkelte tilfælde, hvor du skal være opmærksom på, om dine rettigheder fortsat består. Læs med her og bliv klogere på, hvad et ejerskifte betyder for dig som lejer.

Kan den nye ejer smide dig ud?

Mange lejere tror fejlagtigt, at de kan risikere at blive smidt ud, hvis udlejer beslutter sig for at sælge ejendommen eller den konkrete bolig, som de bor til leje i. Det er dog vigtigt at understrege, at et salg af hele ejendommen eller den konkrete bolig ikke muliggør ophævelse af din lejekontrakt. Den nye ejer kan dog, hvis vedkommende selv vil flytte ind i lejemålet, opsige dig med 1 års varsel. Denne mulighed har den tidligere ejer dog også haft, så på den måde er du hverken dårligere eller bedre stillet, hvis lejemålet får ny ejer.

Beskyttelse af rettigheder

Hvis lejemålet skifter ejer ved enten salg eller bytte, overtager den nye udlejer som udgangspunkt pligterne i henhold til den oprindelige lejekontrakt. De tilfælde, hvor du skal være særligt opmærksom på, om dine rettigheder fortsat er beskyttet, er de steder hvor dine rettigheder ikke følger lejeloven, eller hvor dine rettigheder er særskilte, og dermed ikke falder ind under den generelle brugsret til lejemålet. Disse to tilfælde gennemgås i de følgende underafsnit.

Rettigheder, som ikke følger af lejeloven

Er du tillagt særlige vilkår og rettigheder, der ikke følger lejeloven, er disse ikke nødvendigvis beskyttet, hvis lejemålet får ny ejer. Et eksempel kan være, hvis det er aftalt, at huslejen ikke kan reguleres, eller hvis der er aftalt uopsigelighed i lejekontrakten. Disse rettigheder kan den nye ejer ophæve, hvis vedkommende ikke var klar over, at de eksisterede på tidspunktet, hvor den nye ejer overtog lejemålet. For at sikre dig, at dine rettigheder, som ikke følger loven, er beskyttet over for en ny ejer, skal du sende lejevilkårene til registrering i form af tinglysning. Ved tinglysning sikres, at en ny ejer ikke kan ophæve rettighederne, uanset om vedkommende er bekendt med, at vilkårene eksisterer eller ej.

Særskilte vilkår

Rettigheder, som er omfattet af den generelle brugsret til lejemålet, er automatisk beskyttet over for en ny ejer uden tinglysning. De rettigheder der falder uden for den generelle brugsret, er særskilt særlige vilkår. Disse særskilte vilkår kræver en tinglysning for at være beskyttet. Hvornår noget karakteriseres som et vilkår, der kræver tinglysning, har været diskuteret i retspraksis. Retten til fri parkering ses i det ene tilfælde konkluderet som en ret, der er omfattet af den generelle brugsret, og kræves dermed ikke tinglyst. I et andet tilfælde ses det dog som en ret, der var et særligt vilkår, og således skulle tinglyses for at være beskyttet. Hvis du vil sikre dig mod, at særlige rettigheder ophæves, bør du derfor få lejekontrakten tinglyst for at holde dig på den sikre side.