LejelovenMenu

Husorden

Hvad er en husorden og hvad er den til for? Og hvorfor er det vigtigt at du overholder den? Læs med her:

Din udlejer har pligt til at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen og kan i den forbindelse lave en husorden, som du skal efterkomme.

En husorden er fælles regler for alle i ejendommen - både beboere og deres gæster - med det formål at passe på både ejendommen, udendørsarealerne og for at undgå at beboerne er til gene for hinanden med unødvendig larm o. lign.

Du får typisk udleveret husordenen sammen med lejekontrakten. Nogle udlejere vælger, at du skal skrive under på husordenen på samme måde, som du skal med din lejekontrakt. Men uanset, om den skal underskrives eller ej, indgår du ved underskrivelsen af din lejekontrakt aftalen om at følge husordenen. Får du ikke automatisk husordenen udleveret, så bed udlejer om at få den udleveret.

Er der ikke husorden tilknyttet dit lejemål gælder lejelovens § 79 a-c, der har fastsat almindelige regler om god skik og orden i et lejemål.

Hvem kan udforme husordensreglementet?

I ejendomme uden beboerrepræsentationer kan udlejer egenhændigt udforme husordensreglementet.

I ejendomme med beboerrepræsentationer kan beboerrepræsentanterne udforme husordenen, medmindre udlejer har vægtige grunde til at modsætte sig det.

Har udlejer flere afdelinger med tilhørende bestyrelser, udformer bestyrelsen husordensreglementet. Husordensreglementet kan dog kun vedtages og ændres på et afdelingsmøde.

Hvad kan en husorden indeholde?

En husorden kan indeholde regler om stort set alt, der relaterer sig til adfærd i ejendommen og på fællesområder uden for boligen. Der kan være regler for:

  • Fællesvaskeri og tørring af tøj - Der kan være regler for brug og renholdelse af vaskemaskine og tørretumbler samt tørring af tøj - eksempelvis forbud mod at hænge tøj til tørre inde i boligen.

  • Fester og støj - Der kan være regler for varsling af fester, fastsatte tidspunkter hvorefter der skal skrues ned for musikken, eller tidspunkter hvorefter der skal være helt ro og brugen af musik, støjende værktøj osv. indstilles. I ældre lydte bygninger er der typisk også fastsat tidspunkter, hvorefter det ikke er tilladt at bade eller have vaskemaskine eller opvaskemaskine kørende, da det kan medføre støj i vandrør.

  • Trappevask - Forventes det, at lejer står for trappevask, kan der også være regler om hvor ofte dette skal gøres, og om det gælder trapper i hele opgangen, eller om lejer blot er ansvarlig for nærmeste trappe til sit lejemål.

  • Husdyr - Regler for husdyr kan også være angivet husordenen.

  • Fællesarealer - Der kan også være regler for fællesarealer - eksempelvis forbud mod at stille indbo, affald eller andre effekter i opgangen eller på andre fællesarealer.

  • Pulterrum - Der kan også være regler for bruge. af pulterrum. Der kan eksempelvis stå, at der ikke må opbevares brandfarlige væsker samt at pulterrum altid skal være aflåste.

  • Aflåsning - Der kan også være regler for aflåsning af døre - eksempelvis hvornår og hvilke døre, der skal være aflåste. Det kan være, at kælderdøren altid skal være aflåst, at hoveddøren skal være aflåst i et bestemt tidsrum, og hvis man finder dørene ulåst, har man pligt til at låse dørene.

  • Rygning - Der kan også være angivet for regler rygning i boligerne og på fællesarealer.

  • Skimmelsvamp - Der kan også være regler, der har til formål at minimere risikoen for fugt og skimmelsvamp. Det kan eksempelvis være regler om daglig udluftning og opvarmning.

Ovenstående er blot eksempler på områder, som kan indgå i en husorden. Der kan sagtens være færre eller flere punkter. Det er meget normalt at husordenen fylder et par sider. Ikke alt behøver dog at være skrevet ind i husordenen. Der gældet en række uskrevne regler såsom “god orden og skik” - eksempelvis ikke må visende truende adfærd, chikanere mm.

Derfor er det vigtigt, at du overholder husorden

Det er vigtigt, at du overholder reglerne i husordenen, da du ved overtrædelse af reglerne kan risikere at blive smidt ud af din bolig. Udlejer kan, hvis du, efter et tilstrækkeligt antal påbud, ikke har ændret din adfærd, opsige dig som følge af en overtrædelse af husordenen. Modtager du en klage fra din udlejer, bør du derfor skynde dig rette op på din adfærd. Gør du ikke det, kan udlejer opsige dig med 3 måneders varsel. Du har som lejer ret til at fremføre en skriftlig indsigelse mod opsigelsen 6 uger fra opsigelsestidspunktet. Hvis du vælger at gøre indsigelse, skal udlejer indbringe sagen for Boligretten.

Hvis din nabo ikke overholder husorden

Hvis din nabo eller andre beboere i opgangen ikke overholder husorden, kan du klage til din udlejer. Klagen bør være skriftlig og indeholde informationer om, hvem der klages over, hvad der klages over, og tidspunkt for hændelsen/hændelserne. Hvis I er flere beboere, der vil klage over den samme person, kan I vælge alle sammen at underskrive den samme klage. Det er derefter din udlejers ansvar at tage fat i den pågældende beboer. Fortsætter overtrædelsen i sådan en grad, at beboeren bliver opsagt fra lejemålet, skal du dog være opmærksom på, at udlejer kan blive nødt til at dokumentere overtrædelsen ved hjælp af dine vidneforklaringer.