LejelovenMenu

Indflytningssynet

Hvad er et indflytningssyn og en indflytningsrapport? Hvilken betydning har det for dine rettigheder, om synet afholdes og indflytningsrapporten afleveres rettidigt? Det gør vi dig klogere på i denne artikel.

Hvordan foregår et indflytningssyn

Hvis din udlejer lejer mere end ét beboelseslejemål ud, har vedkommende pligt til at afholde et indflytningssyn. Det anbefales dog, at lejer og udlejer i alle lejeforhold gennemgår lejemålets stand sammen ved din indflytning, så det altid kan konstateres, hvor stor en andel af slitagen, der ikke skyldes dit brug.

Indflytningssynet udføres oftest med udgangspunkt i et skema, hvor du og udlejer sammen noterer lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der er i lejemålet ved indflytningen. Skemaet, også kaldet en indflytningsrapport, inkluderer typisk følgende eller lignende punkter:

  • Hvordan er malingens stand?
  • Hvordan er gulvets stand?
  • Hvilken tilstand har listerne og dørene?
  • Hvordan er loftets tilstand?
  • Hvordan er vinduernes tilstand?

Finder I fejl og mangler ved indflytningssynet, kan udlejer enten vælge at udbedre det pågældende eller blot notere det i indflytningsrapporten. Ved fraflytningen hæfter du ikke for de skader, fejl og mangler, der er nedskrevet i indflytningsrapporten. Det er derfor vigtigt at være grundig ved indflytningssynet, da du på denne måde kan sikre, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, som allerede var der ved din indflytning.

Som lejer er det vigtigt at tage del i gennemgangen af lejemålet og være opmærksom på, at de fejl og mangler, som I finder, bliver noteret. Du skal huske, at selvom udlejeren er den erfarne i gennemgangen, så skal du ikke holde dig tilbage. Det er i sidste ende dit depositum, der ved udflytning skal bruges til at udbedre de fejl og mangler, som ikke er noteret under indflytningssynet. Det kan derfor i det lange løb bære frugt at have været grundig.

Er du ikke til stede ved indflytningssynet, skal udlejer aflevere rapporten til dig senest 2 uger efter indflytningssynet. Din udlejer har også 2 uger til at aflevere rapporten til dig, hvis du ikke ønsker at kvittere for rapporten ved gennemgangen. Hvis du nægter at underskrive rapporten, er det typisk fordi, du ikke er enig i indholdet af den. Dette kan du herefter henvise til, hvis du efterfølgende indbringer en sag for Huslejenævnet, i tilfælde af at du og din udlejer ikke kan blive enige om udformningen af indflytningsrapporten.

Hvis der ikke afholdes indflytningssyn eller du ikke får en indflytningsrapport

Hvis din udlejer har pligt til at afholde et indflytningssyn og udlevere en indflytningsrapport, kan det få konsekvenser, hvis det ikke bliver gjort. Hvis det lovpligtige indflytningssyn ikke afholdes, mister udlejeren sit økonomiske krav mod dig for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. Udlejeren mister også kravet på istandsættelse, hvis fristen for at give dig indflytningsrapporten inden for 2 uger ikke overholdes. Hvis skaderne skyldes, at du har misligholdt lejemålet ved eksempelvis at ødelægge noget eller forvolde nogen form for skade, kan din udlejer dog alligevel kræve istandsættelse for de misligholdte dele, selvom der ikke er afholdt indflytningssyn, eller du ikke har modtaget indflytningsrapporten inden for fristen.

Fejl- og mangelliste

Da mange udlejere er rutinerede i at afholde indflytningssyn, er gennemgangen som regel hurtigt overstået. Der er dog mange ting, som selv et par rutinerede øjne kan overse. Det kan eksempelvis være løse fodlister, revnede fuger eller fliser og knækkede spots, som hverken du eller udlejer bemærkede ved inflytningssynet. Derfor er det vigtigt, at du gennemgår lejligheden grundigt i dagene efter indflytningssynet. Dine eventuelle nye opdagelser af yderligere fejl og mangler skal meddeles til udlejeren senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. I denne sammenhæng skal manglen beskrives og dokumenteres med et billede. Dette kaldes også en fejl- og mangelliste. Så længe du noterer fejl og mangler i fejl- og mangellisten og afsender den rettidigt, er du ikke økonomisk ansvarlig for de ting, der fremgår af din afsendte liste, også selvom de pågældende mangler, du efterfølgende har fundet, oprindeligt ikke blev opdaget og noteret i indflytningsrapporten.

Der er dog et par undtagelser til 14-dages fristen. Dette kan være i tilfælde hvor du opdager fejl og mangler, som du ikke burde have opdaget ved sædvanlig gennemgang af lejligheden inden for 14-dages fristen, fordi fejlene har været skjulte og først vist sig senere. I sådan et tilfælde har du i stedet 14 dage til at give udlejer besked om fejlen/manglen efter den opdages. Det samme gælder hvis din udlejer har handlet svigagtigt vedrørende fejl og mangler, eksempelvis ved at skjule dem for dig. I sådan et tilfælde skal du reagere, så snart du opdager den pågældende mangel.

Som lejer vil man helst ikke fremstå alt for besværlig over for udlejeren til at starte med. Det kan dog i det lange løb bære frugt at have været grundig. Det er trods alt dit depositum.