Lejers bytteret - ret til at bytte bolig

Hvis din lejer en dag kommer og kræver sin ret til at bytte bolig, er det meget godt at kende de regler, der er på området for både lejer og udlejer.

Bor en lejer i en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejer ifølge lejelovens § 73 ret til at bytte bolig med en anden lejer af en beboelseslejlighed, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Lejer skal have boet i lejligheden i minimum 3 år
  • Hvis du selv bor i ejendommen, har lejer kun bytteret, hvis der er mindst 7 beboelseslejligheder i ejendommen. Bor du som udlejer ikke i ejendommen, har lejer bytteret uanset antallet af beboelseslejligheder i ejendommen.
  • Antallet af beboere i lejligheden må efter bytningen ikke overstige antallet af beboelsesrum. Der må således kun bo 2 personer i en 2-værelses lejlighed og 3 personer i en 3-værelses lejlighed.

Du kan i sjældne tilfælde modsætte dig et bytte, selvom de tre betingelser er opfyldt. Du skal have det, der i loven, kaldes “en rimelig grund” herfor. Det er ikke nok, at du hellere selv vil vælge en ny lejer. Der skal meget mere til - eksempelvis at den, som lejer vil indgå et bytte med tidligere har misligholdt en lejeaftale med dig. Lejere har kun krav på et bytte mellem 2 parter - det vil sige, hvor din lejer og en anden part bytter “lige over” og overtager hinandens lejligheder. Din lejer kan derfor ikke gøre krav på et bytte mellem flere parter - et såkaldt trekantsbytte. Dog kan du som udlejer godt vælge at tillade et sådant bytte.

Hvordan foregår et boligbytte?

Et boligbytte betragtes som en almindelig flytning. Det vil blandt andet sige, at det er de almindelige opsigelsesregler som gælder, at der skal laves et egentlig flytteopgør for begge lejemål, samt at der skal laves nye lejekontrakter mellem dig og den nye lejer, som overtager lejemålet. De to lejere kan således ikke aftale, at de overtager hinandens lejligheder i den stand, som de er i. Du har som udlejer i forbindelse med byttet krav på, at lejemålene sættes i stand. Du har i forbindelse med bytningen også mulighed for at forbedre lejemålet - og dermed opnå en lejeforhøjelse.

Meddeler din lejer dig, at vedkommende vil bytte lejlighed, skal du, hvis du vil modernisere lejligheden og på baggrund heraf forhøje huslejen, straks informere lejer om det. Senest en måned efter at du har fået besked om lejers ønske om at bytte bolig, skal du anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse. Du skal sende en kopi af ansøgningen om forhåndsgodkendelsen til lejeren og samtidig oplyse lejeren den forventede fremtidig leje. Så snart huslejenævnet har truffet beslutning om forhåndsgodkendelsen, skal du også give lejer en kopi af den.

Lejer har derefter 14 dage fra det tidspunkt han/hun modtog forhåndsgodkendelse til at give dig besked, hvis lejer stadig vil bytte. Hvis du ikke har hørt fra lejer inden 14 dage, vil jeres lejeaftale fortsætte uændret.