LejelovenMenu

Depositum og forudbetalt husleje

Når du flytter ind i en lejebolig, har udlejeren ret til at opkræve økonomisk sikkerhed fra dig. Men spørgsmålet er hvor meget. De fleste uoverensstemmelser mellem udlejer og lejer skyldes netop dette. Nedenfor uddybes, hvor meget udlejeren må opkræve, hvad det dækker, og hvornår udlejer skal tilbagebetale depositum.

Generelt

Ved indflytning har udlejer ret til at opkræve op til 3 måneders forudbetalt leje, 3 måneders depositum, samt betaling af husleje for første måned. Det svarer altså samlet set til 7 måneders husleje.

Forudbetalt leje

En udlejer har mulighed for at opkræve 3 måneders forudbetalt husleje ved indflytning. Den forudbetalte husleje stiller sikkerhed for udlejer i opsigelsesperioden, der maksimalt er 3 måneder. Det er udlejeren frit for, hvorvidt vedkommende opkræver 1 måneds forudbetalt husleje, de maksimale 3 måneder eller slet ingen. I tilfælde hvor du fraflytter lejeboligen før opsigelsesperiodens udløb, har udlejer pligt til at forsøge at genudleje lejemålet. Lykkedes det udlejeren, har du krav på tilbagebetaling af den del af den forudbetalte husleje, der svarer til den periode, som lejeboligen er genudlejet i.

Depositum

Ligesom ved forudbetalt leje, kan udlejer opkræve et depositum svarende til 3 måneders husleje. Depositummet er udlejers sikkerhed for, at der kan udføres reparationer og males, når du fraflytter lejemålet. De fleste uoverensstemmelser mellem udlejer og lejer er et spørgsmål om depositum. Hvis der ved fraflytningen skal males, eller udlejer ikke mener, at du har gjort lejemålet ordentligt rent, kan udlejer modregne regningen for dette i dit depositum.

Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Lejeloven fastsætter ingen frist for, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum. Udlejer skal dog betale depositummet tilbage, så snart vedkommende har gjort op, hvad du enten skylder for eventuelle skader på lejligheden. Lejeloven fastsætter heller ingen grænser for, hvornår udlejer rent økonomisk skal have opgjort skadernes omfang. Dette kan i nogle tilfælde tage tid. Sædvanligvis har udlejer én til halvanden måned til at tilbagebetale eventuelt overskydende depositum. Læs mere om betaling af leje her