LejelovenMenu

Depositum og forudbetalt husleje

Når du flytter ind i en lejebolig, har din udlejer ret til at kræve økonomisk sikkerhed fra dig. I denne artikel uddybes det, hvor meget udlejer må opkræve, hvad beløbet dækker og hvornår udlejer skal tilbagebetale dit depositum.

Indflytningspris

Ved indflytningen har udlejer maksimalt ret til at kræve op til 3 måneders forudbetalt leje, 3 måneders depositum samt betaling af husleje for den første måned. Det svarer altså til et beløb på 7 måneders husleje. Læs mere om opkrævningen ved indflytning her.

Forudbetalt leje

En udlejer har mulighed for at kræve op til 3 måneders forudbetalt husleje ved indflytning. Den forudbetalte husleje stiller sikkerhed for, at udlejeren modtager betaling af husleje i opsigelsesperioden, der maksimalt er 3 måneder. Det står udlejeren frit, om der opkræves 1 måneds forudbetalt husleje, de maksimale 3 måneder eller slet ingen. Hvis du fraflytter lejeboligen før opsigelsesperiodens udløb, har udlejer pligt til at forsøge at genudleje lejemålet. Lykkes det udlejeren, har du krav på tilbagebetaling af den forudbetalte husleje, svarende til perioden, som lejeboligen er genudlejet i. Det samme gælder, hvis din udlejer har mulighed for at genudleje dit lejemål i opsigelsesperioden, men undlader det; i dette tilfælde har du ligeledes krav på at få refunderet den forudbetalte husleje, som er svarende til den periode, hvori udlejer potentielt kunne have genudlejet lejemålet.

Depositum

Ligesom ved forudbetalt leje kan udlejer kræve et depositum på et beløb, der svarer til 3 måneders husleje. De fleste uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer drejer sig om depositummet, og hvilke udgifter udlejer må fratrække dette. Depositummet er udlejers sikkerhed for, at der kan udføres reparationer og blive malet, når du fraflytter lejemålet. Hvis der ved fraflytningen eksempelvis skal males, eller udlejer ikke mener, at du har gjort lejemålet tilstrækkeligt rent, kan disse udgifter fratrækkes dit depositum. Skulle det ske, at beløbene for istandsættelse overstiger det indbetalte depositum, kan udlejer stadig opkræve det resterende beløb fra dig. Det indbetalte depositum er altså ikke et loft for, hvor meget lejemålet må udbedres for.

Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Lejeloven fastsætter ingen frist for, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale dit depositum. Udlejer skal dog betale depositummet tilbage, så snart det er opgjort, hvor meget som skal refunderes til dig, eller hvor meget du eventuelt yderligere skylder for skader på lejligheden. Det er udlejers ansvar at udarbejde en opgørelse over de reparationer og lignende, som depositummet er brugt på. Denne opgørelse skal afleveres til dig, så du kan se, hvad dine penge er blevet brugt på. Lejeloven fastsætter ingen tidsmæssig grænse for, hvornår udlejer skal have opgjort skadernes omfang økonomisk. Sædvanligvis bruger udlejer en til halvanden måned på at tilbagebetale eventuelt overskydende depositum. Dette kan dog afhænge af istandsættelsens omfang.