LejelovenMenu

Ansvarsfraskrivelse

Vi er trætte af forældede online guides og lovtekster. Hos Lejeloven.dk gør vi vores bedste for altid at være opdateret på lovændringer. Vi gør dog opmærksom på, at Lejeloven.dk på ingen måde kan gøres erstatningsansvarlig for tab, der kan være direkte eller indirekte følge af brug af lovtekster og henvisninger hertil fra Lejeloven.dk. Husk at der er tale om lovtekster, som er reformuleret for forståelsens skyld. Bemærk også, at den fulde lovtekst ikke fremgår af Lejeloven.dk, men kun en frit oversat version, hvor visse paragraffer er udeladt - gå til fortolkning af lejeloven