LejelovenMenu

Frister for at indbringe en sag for Huslejenævnet

Har din udlejer gjort noget, som du mener er i strid med loven? De forskellige tidsfrister kan være afgørende for, om du kan indbringe forholdet som en sag for Huslejenævnet. Læs med her, hvor vi gennemgår de vigtigste frister, som du skal være opmærksom på, hvis du skal indbringe en sag.

En sag anses først for indbragt, når Huslejenævnet har modtaget den. Som udgangspunkt forældes en sag efter 3 år. Der er dog nogle særlige steder i lejeloven hvor dette ikke er tilfældet, og en sag allerede skal indbringes inden for 6 uger. Den følgende gennemgang af fristerne er blot en kort gennemgang af de mest centrale frister i forbindelse med indbringelse af en sag for Huslejenævnet.

Inden du indbringer sagen

Generelt anbefales det altid at søge juridisk rådgivning, inden en indbringelse af en sag, for at være på den sikre side. Derudover kræver Huslejenævnet som regel, at du har forsøgt at løse konflikten med din udlejer inden en indbringelse. Dette kan være grænseoverskridende, men du kan blot spørge udlejer om, hvordan tingene hænger sammen og efterfølgende forklare dit synspunkt. Får I ikke løst konflikten selv, kan du indbringe sagen for Huslejenævnet. En indbringelse koster 315 kr. (2021).

Uenighed om forbrug

Forbrug er et af de områder, hvor der gælder særlige frister for at indbringe en sag for Huslejenævnet. Hvis du vil gøre indsigelse imod et forbrugsregnskab, skal dette gøres til din udlejer senest 6 uger efter, at du har modtaget forbrugsregnskabet. Herefter har din udlejer 6 uger til at indbringe spørgsmålet om forbrugsregnskabet for Huslejenævnet, hvis vedkommende stadig ønsker at opkræve det, der følger af regnskabet.

Uenighed om fraflytning og depositum

Der stilles ikke specifikke tidsmæssige krav til indbringelse af en sag vedrørende fraflytning og depositum. Disse sager kan indbringes for Huslejenævnet i op til 3 år efter fraflytningen i overensstemmelse med den almindelige forældelsesfrist. Det anbefales dog, at der indbringes sag hurtigst muligt af bevismæssige årsager, så Huslejenævnet eventuelt kan lave en besigtigelse af lejemålet til at danne et grundlag at træffe afgørelsen ud fra.

Uenighed om husleje

Hvis din udlejer kræver en huslejestigning, er der særlige frister for at indbringe sagen for Huslejenævnet. Hvis du ikke vil acceptere kravet om huslejestigningen, skal du gøre indsigelse senest 6 uger efter at have modtaget beskeden om huslejestigningen. Din udlejer har herefter yderligere 6 uger fra din frists udløb til at indbringe en sag for Huslejenævnet.

Uenighed om opsigelse

Hvis din udlejer opsiger din lejeaftale, har du 6 uger til at gøre indsigelse herom til din udlejer, hvis du er uenig i opsigelsen. Udlejeren har herefter 6 uger til at indbringe sagen for Huslejenævnet, hvis vedkommende fortsat ønsker at fastholde opsigelsen. Driver du erhvervsvirksomhed fra lejemålet, kan du kræve erstatning i forbindelse med opsigelsen. Hvis du ønsker at kræve erstatning, skal sagen om dette anlægges ved Boligretten senest 6 uger efter opsigelsen.

Du kan læse mere om, hvornår udlejer har ret til at opsige lejer her.