LejelovenMenu

Frister for at indbringe en sag for huslejenævnet

Har din udlejer gjort noget, som du mener er i strid med loven? Læs med her, hvor vi gennemgår de vigtigste frister, hvis du skal anlægge en sag for huslejenævnet.

En sag anses først for indbragt når huslejenævnet har modtaget den. Som udgangspunkt forældes en sag efter 3 år. Der er dog nogle særlige tilfælde i lejeloven hvor dette er tilpasset, og en sag skal anlægges allerede indenfor 6 uger.

Inden du indbringer sagen

Huslejenævnet kræver som regel, at du har forsøgt at løse konflikten med din udlejer inden sagen tages op. Dette kan godt være grænseoverskridende, men du behøver almindeligvis ikke at gøre andet end at spørge venligt ind til hvordan tingene hænger sammen, og komme med dit synspunkt på sagen. Får I ikke løst konflikten kan du anlægge sagen for huslejenævnet. Dette koster 315 kr. (2021).

Husk at dette blot er en kort gennemgang af de vigtigste frister i forbindelse med at anlægge en sag hos huslejenævnet. Generelt anbefales det altid at søge juridisk rådgivning, hvis du ønsker at anlægge en sag.

Forbrug

Forbrug er blandt andet et af de områder, hvor der gælder særlige frister for at indbringe en sag for huslejenævnet. Hvis du vil gøre indsigelse imod et forbrugsregnskab, skal dette gøres til din udlejer senest 6 uger efter, at du har modtaget forbrugsregnskabet. Herefter har din udlejer 6 uger til at indbringe indsigelsen for huslejenævnet.

Fraflytning

Der stilles ikke specifikke krav til anlæggelse af sag vedrørende fraflytning og depositum. Disse kan derfor indbringes for huslejenævnet op til 3 år efter flytningen. Det anbefales dog, at der lægges sag hurtigst muligt, og ikke først efter 3 år. Dette er både af bevismæssige årsager, men også for din egen og udlejers skyld.

Husleje

Hvis din udlejer kræver huslejestigning under et hvilket som helst grundlag, er der særlige frister for at indbringe sagen for huslejenævnet. Hvis du, som lejer, ikke vil acceptere kravet om huslejestigning, skal du gøre indsigelse senest 6 uger efter at have modtaget besked om huslejestigningen. Din udlejer har herefter 6 uger fra lejerfristens udløb til at anlægge en sag ved huslejenævnet.

Opsigelse

Hvis du bliver opsagt, har du 6 uger til at gøre indsigelse til din udlejer herom. Din udlejer har herefter 6 uger til at indbringe sagen for huslejenævnet.

Driver du som lejer erhvervsvirksomhed fra lejemålet, kan du kræve erstatning i forbindelse med opsigelsen. Hvis du ønsker at kræve erstatning, skal sagen om dette også anlægges ved boligretten senest 6 uger efter opsigelsen.

Du kan læse mere om hvornår udlejer har ret til at opsige lejer fra deres lejemål her.