LejelovenMenu

Betaling til fællesantenne, internet m.m.

Mange ejendomme der har et fællesantenneanlæg, modtager fælles programforsyning udefra eller er forsynet med adgang til elektroniske kommunikationstjenester (fx internet). Du kan i denne artikel læse mere om betaling til fællesantenne, adgangen til kommunikationstjenester og hvad dine forpligtelser som lejer i denne forbindelse er.

Hvilke udgifter kan udlejer opkræve hos mig?

Først og fremmest er det relevant for dig at undersøge, om der leveres fælles signalforsyning eller elektroniske kommunikationstjenester (eksempelvis internetadgang)  til dit lejemål, som du skal betale bidrag til. Dette gør du ved at tjekke din lejekontrakts § 6. Her vil din udlejer have afkrydset, om lejeboligen er forsynet med disse ting eller ej.

Hvis ejendommen, du bor til leje i, er forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse, eller hvis ejendommen har programforsyning udefra, kan din udlejer kræve at få refunderet udgifterne til etablering, forbedring, administration og drift. Dette gælder også ejendommens forsyning af adgang til elektroniske kommunikationstjenester. Udgifterne i denne relation fordeles ligeligt mellem de forskellige lejemål i ejendommen, som bidrager til den fælles forsyning.

Hvis du bor i en ejendom, hvor der er individuelle programudbud eller elektroniske kommunikationstjenester, skal du som lejer kun betale for de programmer eller elektroniske kommunikationstjenester, som du har adgang til. Udlejerens opkrævning af disse udgifter kan ikke ske som en del af huslejen.

Hvis udlejeren efter aftale med dig har etableret eller forbedret ejendommens programforsyning eller forsyningen af adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan udlejeren kræve en godtgørelse hos dig for rimelige udgifter i denne forbindelse. Udlejeren kan også kræve godtgørelse for rimelige udgifter til forbedringer uden at have en aftale med dig, hvis udlejeren ifølge anden lovgivning er pålagt at foretage forbedringerne. Udgifterne til etablering eller forbedring kan ikke fradrages på ejendommens konti for udvendig vedligeholdelse, og de kan ikke beregnes som en eventuel lejeforhøjelse.

Hvad kan du gøre, hvis du mener, du uretmæssigt er blevet opkrævet et beløb?

Hvis du og din udlejer ikke kan blive enige om en opkrævning eller størrelsen af beløbet i forbindelse med fællesantenneanlæg, elektroniske kommunikationstjenester eller lign., kan I indbringe sagen for Huslejenævnet. Hvis din udlejer har opkrævet et for højt beløb, kan nævnet afgøre, at noget af beløbet skal betales tilbage til dig.

Hvad sker der, hvis udlejer ophører aftalen eller tilsidesætter sin pligt?

Udlejer har ret til at ophøre leveringen af fælles programsignaler, eller anden fælles forsyning af elektroniske kommunikationstjenester til ejendommen, så længe det sker med 6 måneders varsel til dig.

I tilfælde af at udlejeren er skyld i grov tilsidesættelse af sine forpligtelser omkring administration af fællesantenneanlægget og/eller de fælles elektroniske kommunikationstjenester mv., har du som lejer mulighed for at frigøre dig fra forpligtelsen til at modtage disse med virkning for fremtiden.