LejelovenMenu

Betaling til fællesantenne, internet m.m.

Mange ejendomme har et fællesantenneanlæg, modtager fælles programforsyning udefra eller er forsynet med adgang til elektroniske kommunikationstjenester (fx internet). Du kan se, om det også gælder din lejebolig ved at tjekke din lejekontrakt. Her vil din udlejer i §6 have afkrydset, om lejeboligen er forsynet med disse. Hvis udlejeren har afkrydset “ja”, kan du her læse mere om reglerne for betaling til fællesantenne og adgang til kommunikationstjenester, og hvad dine forpligtelser som lejer er:

Hvad kan udlejer opkræve af mig?

Hvis ejendommen, du bor til leje i, er forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse, eller hvis ejendommen har programforsyning udefra, kan din udlejer kræve at få refunderet udgifter til etablering, forbedring, administration og drift. Dette gælder også ejendommens forsyning af adgang til elektroniske kommunikationstjenester. De forskellige lejemål i ejendommen er - efter aftale med ejendommens lejere - forpligtet til at bidrage til fællesantenneanlægget og/eller andre eventuelle elektroniske kommunikationstjenester, som de har adgang til. Udgifterne fordeles ligeligt mellem ejendommens forskellige lejemål.

Hvis du bor i en ejendom, hvor der er individuelle programudbud eller elektroniske kommunikationstjenester, skal du som lejer kun betale for de programmer eller elektroniske kommunikationstjenester, som du har adgang til. Udlejeren kan ligeledes ikke opkræve udgifterne som en del af huslejen.

Hvis udlejeren, efter aftale med dig, har etableret eller forbedret ejendommens programforsyning eller forsyningen af adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan udlejeren kræve en godtgørelse af dig for rimelige udgifter dertil. Udlejeren kan dog også opkræve godtgørelse for rimelige udgifter til forbedringer uden at have en forudindgået aftale, hvis udlejeren ifølge anden lovgivning er pålagt at foretage forbedringerne. Udgifterne hertil kan ikke fradrages på ejendommens konti for udvendig vedligeholdelse, og forbedring samt etablering af fællesantenner kan ikke beregnes i en eventuel lejeforhøjelse.

Hvad sker der, hvis udlejer ophører aftalen eller tilsidesætter sin pligt?

Udlejer har ret til at ophøre leveringen af fælles programsignaler eller anden fælles forsyning af elektroniske kommunikationstjenester til ejendommen, så længe det sker med 6 måneders varsel til dig som lejer.

I tilfælde af, at udlejeren er skyldig i grov tilsidesættelse af sine forpligtelser omkring administration af fællesantenneanlægget og/eller de fælles elektroniske kommunikationstjenester mv., har du som lejer mulighed for at frigøre dig forpligtelsen til at modtage disse med virkning for fremtiden.