Husdyr ikke tilladt: Må jeg have husdyr på besøg?

Hvis der i din lejekontrakt står, at du ikke må holde husdyr, må du så have besøg af eller passe et husdyr? Find svaret her:

Det er i Boligministeriets standard lejekontrakt, typeformular A, 9. udgave muligt for udlejer at afkrydse, hvorvidt det er tilladt at holde husdyr i lejemålet.

Fremgår det af din lejekontrakt, at der er et forbud mod at holde husdyr, betyder det ikke nødvendigvis et forbud mod at få besøg af et husdyr. Der kan dog godt stå i din husorden eller i din lejekontrakts § 11, at der er særlige vilkår for husdyrtilladelse, hvori det kan fremgå at besøg af- og pasning af husdyr heller ikke er tilladt.

Står dette hverken i din husorden eller lejekontraktens § 11, må du gerne have besøg af en gæst, der har sit kæledyr med. Har du ofte besøg af det samme kæledyr, kan det tages op til vurdering om kæledyret er der så ofte, at det kan betragtes som, at du alligevel holder husdyr, og dermed bryder reglerne. Der står dog ikke noget konkret om besøg af husdyr i lejeloven, og det er derfor en god idé at kontakte din udlejer og spørge, hvad han/hendes holdning er til det. Skal du passe en andens husdyr i en midlertidig periode, og udlejer giver dig lov, er det en fordel at få det på skrift.