LejelovenMenu

Hvad gør jeg, hvis der er skadedyr i lejemålet?

Det kan være en stor forskrækkelse at opdage skadedyr i sit hjem, og det kan for mange være forbundet med stor ubehag. På denne side, kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du opdager, at der er skadedyr i din lejebolig.

Hvad er skadedyr?

Skadedyr er en betegnelse for dyr, der er til fare eller gene for mennesker og deres ejendom. Denne brede betegnelse medfører, at der er stor forskel på, hvor skadelige dyrene er. De typiske skadedyr i boliger er myrer, hvepse, husmår, møl, rotter, bananfluer, væggelus og mus. Langt de fleste skadedyr kan undgås ved løbende at vedligeholde boligen, mens andre kræver hjælp fra en skadedyrsbekæmper.

Hvordan kan jeg se, om jeg har fået skadedyr?

Det er oftest tydeligt at se, hvis du har skadedyr i din bolig. Det kan f.eks. opdages ved, at du ser det pågældende dyr eller dets ekskrementer. En anden mulighed er, hvis du opdager gnavemærker, hører gnave- eller pusle lyde. Hvis du opdager pletter, eller andre uforklarlige forandringer i dit hjem, bør du derfor tage det alvorligt, og undersøge forholdene nærmere, for at sikre dig at skader og gener ikke forøges.

Hvem betaler for skadedyrsbekæmpelsen?

Hvis du opdager en form for skadedyr i din lejebolig, bør du kontakte din udlejer hurtigst muligt. Dette gælder, uanset om det er rotter, mus, væggelus eller møl. Når du har kontaktet din udlejer, er det typisk udlejers ansvar at fjerne skadedyrene og betale for de omkostninger, der er forbundet med det. Dette er fordi, at disse foranstaltninger som regel hører under din udlejers vedligeholdelsespligt. Det er stort set altid din udlejer eller kommunen, der sørger for skadedyrsbekæmpelsen. Som tidligere nævnt, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt, hvis du mistænker, at der er skadedyr. Dette er blandt andet vigtigt, så du ikke risikerer at blive medansvarlig for regningerne, fordi du lod problemet udvikle sig. Du kan således blive erstatningspligtig, og blive pålagt at skulle betale for hele eller dele af regningen, hvis du ved, at der er skadedyr i lejemålet, men ikke informerer din udlejer. Dette skyldes, at eventuelle skader kan blive mere omfangsrige, fordi du ikke har givet din udlejer mulighed for at udbedre problemet fra start. Udgangspunktet er, at du som lejer kun hæfter for regningen, hvis du har handlet uforsvarligt, og på denne måde været direkte medvirkende til skadernes omfang som følge af skadedyrene.

Hvis skadedyrene forvolder skade på noget af dit indbo, er det ikke din udlejer, der hæfter for regningen. I sådanne tilfælde skal du melde skaderne til dit forsikringsselskab, der vil behandle sagen.

Kan jeg stadig bo i lejemålet, selvom der er skadedyr?

Hvis du har skadedyr, og du har informeret din udlejer, vil udbedringen typisk foregå hurtigt, da det også er i udlejers interesse at fjerne skadedyrene, så de ikke forvolder skade på lejemålet. Bekæmpelse af skadedyr er ofte en kortvarig proces, og du kan derfor som regel godt bo i lejemålet imens. Du har således ikke krav på at blive genhuset eller flytte til en erstatningsbolig. I få tilfælde kan du få et nedslag i lejen, hvis lejemålet ikke er beboeligt i en periode.

Hvis du ønsker at opsige lejemålet grundet skadedyrene, er det som udgangspunkt de almindelige regler for opsigelse, som gør sig gældende. Dette skyldes, at det sjældent er udlejers forhold, der medfører skadedyrene. Kun i tilfælde hvor din udlejer har handlet uforsvarligt, efter at være blevet gjort opmærksom på skadedyrene, kan lejeaftalen ophæves straks.