LejelovenMenu

Hvad gør jeg, hvis der er skadedyr i lejemålet?

Det kan være en stor forskrækkelse at opdage skadedyr i sit hjem, og det kan for mange være forbundet med stor ubehag. Her på siden kan du blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude, og du opdager, at der er skadedyr i din lejebolig.

Hvad er skadedyr?

Skadedyr er en betegnelse for dyr, der er til fare eller gene for mennesker og deres ejendomme. Det betyder også, at der er stor forskel på, hvor skadelige de er. De typiske skadedyr i boliger er myrer, hvepse, husmår, møl, rotter, bananfluer, væggelus og mus. Langt de fleste skadedyr kan undgås ved løbende at vedligeholde din bolig, mens andre kræver hjælp fra en skadedyrsbekæmper.

Hvordan kan jeg se at jeg har fået skadedyr?

Det er oftest tydeligt at se, hvis du har skadedyr i din bolig. Det kan enten opdages ved, at du ser det pågældende dyr eller dets ekskrementer. En anden mulighed er, hvis du opdager gnavemærker eller hører puslen eller gnavelyde. Hvis du opdager pletter eller andre uforklarlige forandringer i dit hjem, bør du derfor tage det alvorligt.

Hvem betaler for skadedyrsbekæmpelsen?

Hvis du opdager en form for skadedyr i din lejebolig, bør du kontakte din udlejer hurtigst muligt. Det gælder uanset, om det er rotter, mus, væggelus eller møl, som du har opdaget i boligen. Når du har kontaktet udlejeren, er det typisk udlejers ansvar at fjerne skadedyrene og betale de omkostninger, der er forbundet med det, da det hører under udlejerens vedligeholdelsespligt. Det er stort set altid din udlejer eller kommunen, der sørger for skadedyrsbekæmpelsen. Som lejer hæfter du kun for regningen, hvis du har handlet uforsvarligt og derfor har været direkte medvirkende til skadedyrene. Du kan dog også blive erstatningspligtig og betale for dele af regningen, hvis du ved, der er skadedyr i lejemålet, men ikke informerer udlejeren. Dette skyldes, at eventuelle skader kan blive mere omfangsrige, fordi du ikke har givet udlejeren mulighed for at udbedre problemet.

Hvis skadedyrene forvolder skade på noget af dit indbo, er det ikke udlejeren, der hæfter for regningen. I sådanne tilfælde skal du melde skaderne til dit forsikringsselskab, der vil behandle sagen.

Kan jeg stadig bo i lejemålet når der er skadedyr?

Hvis du har skadedyr og har informeret din udlejer, vil udbredelsen typisk foregå hurtigt, da det også er i udlejers interesse at fjerne skadedyrene, så de ikke forvolder skade på lejemålet. Bekæmpelse af skadedyr er ofte en kortvarig proces, og du kan derfor godt bo i lejemålet imens. Du har således ikke krav på at blive genhuset eller flytte til en erstatningsbolig. I få tilfælde kan du få et nedslag i lejen, hvis lejemålet ikke er beboeligt.

Hvis du ønsker at opsige lejemålet grundet skadedyrene, gælder de almindelige regler for opsigelse i langt de fleste tilfælde. Dette skyldes, at det sjældent er udlejers forhold, der medfører skadedyrene. Kun i tilfælde hvor udlejeren har handlet uforsvarligt efter at være blevet gjort opmærksom på skadedyrene, kan lejemålet ophæves straks.