LejelovenMenu

Regler for depositum og forudbetalt leje

Hvorfor er det en god idé at opkræve i forudbetalt husleje og depositum, og hvor meget må du opkræve? Det finder du svarene på her.

Depositum

Lejeloven giver dig som udlejer mulighed for at opkræve et depositum svarende til 3 måneders husleje. Så længe beløbet ikke overstiger 3 måneders husleje eksklusiv forbrug, må du som udlejer fastsætte depositummet, som du vil. Depositummet er din sikkerhed ved lejerens fraflytning, og skal bruges til at dække udgifterne ved istandsættelse. Ved fraflytning skal lejer som udgangspunkt aflevere lejemålet i samme stand, som det var ved indflytningen. Dette kaldes en normalistandsættelse og omfatter hvidtning, maling, tapetsering og en slibning/lakering af gulve. Istandsættelsen må kun foretages, hvis den er nødvendig. Hvis der er et overskydende beløb tilbage efter istandsættelsen, skal dette beløb tilbagebetales til lejer. Der findes ikke en konkret tidsfrist i lovgivningen for, hvornår depositummet senest skal betales tilbage. Depositummet skal dog tilbagebetales, når du har en endelig opgørelse over, hvor meget istandsættelsen vil koste. Normalt siger man, at en udlejer har 1-1,5 måned til dette. Hvis du tager urimelig lang tid om det, så kan lejer indbringe det som en sag for Huslejenævnet.

Forudbetalt leje

Udover depositummet og de første 3 måneders husleje, har du ret til at kræve højst 3 måneders forudbetalt husleje ved indflytningen. Den forudbetalte leje kan benyttes til at dække lejeudgifterne i de sidste måneder af lejeperioden. Eksempelvis kan en lejer, der har betalt 3 måneders forudbetalt husleje ved indflytningen kræve, at de sidste 1, 2 eller 3 måneder i lejeperioden dækkes af den forudbetalte husleje.

Den samlede indflytningspris

Beløbet for depositum og forudbetalt leje må tilsammen højst svare til 6 måneders husleje. Dertil må du også kræve de første 3 måneders husleje betalt ved lejerens indflytning. Du kan derfor maksimalt kræve et beløb svarende til 9 måneders husleje ved indflytning.

De 3 første måneders husleje + 3 måneders forudbetalt leje + 3 måneders depositum.

Ophævelse af kontrakt hvis lejer ikke betaler depositum til tiden

Betaling af depositum er - ligesom betaling af månedlig husleje - en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Det betyder, at din lejer misligholder jeres lejeaftale, hvis vedkommende ikke betaler depositum i tide, og at du som følge heraf kan ophæve lejekontrakten. For at kunne ophæve lejekontrakten som følge af manglende betaling af depositum, skal du først sende en skriftlig meddelelse til lejer om, at du fortsat afventer betalingen. Denne meddelelse kan du tidligst sende 3 hverdage efter den sidste rettidige betalingsdag. I meddelelsen skal du skrive, at lejeforholdet ophæves, hvis ikke lejer betaler inden for 14 dage. Falder den 3. hverdag i en weekend, på grundlovsdag eller en helligdag, kan du først skrive den næstkommende hverdag. Det samme gælder ligeledes med betalingsfristen på 14 dage, som også vil blive udskudt til den næstkommende hverdag. Har lejer ikke betalt efter 14 kalenderdage, kan du ophæve lejemålet.