Regler for depositum og forudbetalt leje

Hvorfor er det en god idé at opkræve forudbetalt husleje og depositum, og hvor meget må du opkræve? Det finder du svarene på her:

Depositum

Lejelovens § 34, stk. 1 fastsætter, at udlejeren har mulighed for at opkræve et depositum svarende til 3 måneders husleje. Så længe beløbet ikke overstiger 3 måneders husleje eksklusiv forbrug, må du som udlejer fastsætte depositum, som du vil. Depositum er din sikkerhed ved lejers fraflytning og skal bruges til at dække udgifter ved istandsættelse. Ved fraflytning skal lejer som udgangspunkt levere lejemålet tilbage i samme stand som ved indflytning. Dette kaldes normalistandsættelsen og omfatter hvidtning, maling og tapetsering, og hvis der er behov for det, en mellemslibning og lakering af gulve. Hvis der er et overskydende beløb tilbage efter istandsættelsen, skal det tilbagebetales til lejer. Der findes ikke en decideret tidsfrist for, hvornår depositummet senest skal betales tilbage. Depositummet skal dog tilbagebetales, når du har en endelig opgørelse for, hvor meget istandsættelsen vil koste. Normalt siger man, at udlejer har 1-1,5 måned til dette. Hvis du tager urimelig lang tid om det, så kan lejeren indbringe sagen til Huslejenævnet.

Forudbetalt leje

Lejelovens § 34, stk. 1 regulerer også, hvor meget du som udlejer kan kræve i forudbetalt leje. Foruden depositummet og den første måneds husleje, har du ret til at kræve højst tre måneders forudbetalt leje ved indflytningen. Den forudbetalte leje kan benyttes til at dække lejeudgifterne i de sidste måneder af lejeperioden. Eksempelvis kan en lejer, der har betalt 3 måneders forudbetalt leje ved indflytningen kræve, at de 1, 2 eller 3 sidste måneder i lejeperioden fratrækkes den forudbetalte leje.

Den samlede tilladte opkrævning ved indflytning

Depositum og forudbetalt leje må tilsammen højest svare til 6 måneders leje. Ved indflytning må du derfor højest kræve et beløb, der svarer til 7 måneders leje, da du ved indflytning selvfølgelig også må opkræve den første måneds husleje.

Den 1. måneds husleje + 3 måneders forudbetalt leje + 3 måneders depositum.