LejelovenMenu

Lejers opsigelse og udlejers genudlejningspligt

Du kan her på siden læse om nogle af de vigtigste forhold vedrørende opsigelse af lejemål - hvordan du opsiger dit lejemål, hvor lang din opsigelsesperiode er, og om din udlejers genudlejningspligt. Udlejers genudlejningspligt er særlig interessant for dig, der gerne vil flytte ud før opsigelsesperiodens udløb - f.eks. hvis du allerede kan overtage din nye lejlighed om 2 måneder, og din opsigelsesperiode er på 3 måneder.

Sådan opsiger du lejemålet

Din opsigelse skal ske skriftligt til din udlejer, og der er ingen krav om, at du som lejer skal begrunde din opsigelse. Hvorvidt en opsigelse pr SMS eller mail betragtes som en gyldig skriftlig opsigelse afhænger af om lejekontrakten er indgået før eller efter 1. Januar 2018. Du kan læse mere om reglerne for digital kommunikation her. Er du fortsat i tvivl om hvorvidt din skriftlige opsigelse skal sendes som almindelig brevpost eller om den også kan godkendes digital, bør du kontakte din udlejer og spørge. Få for en sikkerheds skyld altid din udlejer til at bekræfte modtagelsen af din opsigelse. Husk at din opsigelse først gælder fra det tidspunkt, som den er modtaget gældende fra den førstkommende første i en måned.

Opsigelsesvarsel - hvis din lejeaftale er tidsbegrænset

Hvis din lejeperiode er tidsbegrænset til eksempelvis 6, 12 eller 24 måneder, er det ikke nødvendigt selv at opsige lejeaftalen, når perioden udløber. Det er dog værd at nævne, at hvis du bliver boende i lejemålet i mere end en måned efter lejeaftalens ophør, og din udlejer er vidende om dette, så forsvinder tidsbegrænsningen og lejeaftalen fortsætter tidsubegrænset.

Opsigelsesvarsel - hvis din lejeaftale ikke er tidsbegrænset

Hvis din lejeaftale ikke er tidsbegrænset, er opsigelsesperioden typisk tre måneder. Hvis du kun lejer ét værelse, uden eget køkken, er opsigelsesperioden typisk kun én måned. Det er dog tilladt at aftale kortere eller længere opsigelsesperiode i lejekontrakten. Er du i tvivl om, hvor lang din opsigelsesperiode er, så tjek din lejekontrakt.

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker du at fraflytte lejemålet, inden opsigelsesperiodens udløb, har din udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis lejemålet fortsat skal lejes ud. Finder udlejer en ny lejer til at overtage lejemålet, fritages du for at skulle betale husleje, når den nye lejer flytter ind. Hvis udlejer beslutter sig for ikke længere at udlejer boligen, bliver du også fritaget for at betale husleje.