LejelovenMenu

Lejers opsigelse og udlejers genudlejningspligt

Du kan her på siden læse om nogle af de vigtigste forhold vedrørende opsigelse af et lejemål. Dette indebærer blandt andet, hvordan du opsiger dit lejemål, hvor lang din opsigelsesperiode er og en beskrivelse af din udlejers genudlejningspligt, hvis du vil flytte ud før dit opsigelsesvarsels udløb.

Sådan opsiger du lejemålet

Din opsigelse skal ske skriftligt til din udlejer. Der er intet krav om, at du som lejer skal begrunde din opsigelse. Hvorvidt en opsigelse på SMS eller mail betragtes som en gyldig skriftlig opsigelse, afhænger af, om lejekontrakten er indgået før eller efter d. 1. januar 2018. Du kan læse mere om reglerne for digital kommunikation her . Er du fortsat i tvivl om, hvorvidt din skriftlige opsigelse skal sendes som almindelig brevpost, eller om den også kan godkendes digitalt, bør du kontakte din udlejer og spørge. Få for en sikkerheds skyld altid din udlejer til a t bekræfte modtagelsen af din opsigelse. Husk at det afgørende for din opsigelse er tidspunktet, hvor den er kommet frem til udlejer på, og at den derefter er gældende fra den 1. i den førstkommende måned efter udlejerens modtagelse af opsigelsen.

Opsigelsesvarsel - tidsbegrænsede lejeaftaler

Hvis din lejeperiode er tidsbegrænset, er det ikke nødvendigt selv at opsige lejeaftalen, når perioden udløber, da dette sker automatisk. Det er dog værd at nævne, at hvis du bliver boende i lejemålet i mere end en måned efter lejeaftalens ophør, og din udlejer er bevidst om dette uden at bede dig om at fraflytte, så bortfalder tidsbegrænsningen automatisk. Lejeaftalen fortsætter herefter som tidsubegrænset.

Opsigelsesvarsel - tidsubegrænsede lejeaftaler

Hvis din lejeaftale ikke er tidsbegrænset, er opsigelsesperioden typisk 3 måneder. Hvis du kun lejer ét værelse uden eget køkken, er opsigelsesperioden typisk kun 1 måned. Det er dog tilladt at aftale en længere opsigelsesperiode i lejekontrakten.

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker du at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, har din udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis lejemålet fortsat skal lejes ud. Finder udlejer en ny lejer til at overtage lejemålet, fritages du for at skulle betale husleje, når den nye lejer flytter ind. Hvis din udlejer kunne have genudlejet lejemålet, men undlader det, så er du også fritaget for at betale husleje i den periode, som din udlejer kunne have genudlejet lejemålet.