LejelovenMenu

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker du at fraflytte et lejemål inden opsigelsesperiodens udløb, har din udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis lejemålet fortsat skal lejes ud. Dette kaldes udlejers genudlejningspligt. I denne artikel kan du læse mere om udlejers genudlejningspligt, og hvilken betydning den har for dig.

Fraflytter du et lejemål før tid, bliver din udlejer pålagt genudlejningspligt. Genudlejningspligten indebærer, at udlejer skal forsøge at finde en ny lejer, som kan overtage lejemålet hurtigst muligt. Finder din udlejer en ny lejer, som kan overtage lejemålet, inden opsigelsesperioden er udløbet, bliver du fritaget for at betale husleje fra det tidspunkt, den nye lejer overtager lejemålet.

Du kan forsøge at hjælpe udlejer med at finde en ny lejer, der kan overtage lejemålet, men udlejer er ikke forpligtet til at acceptere den lejer, som du finder. Du kan derfor blive nødt til at finde dig i, hvis udlejer vælger en ny lejer, der først kan overtage lejemålet sent i din opsigelsesperiode.

Som lejer kan man heller ikke kræve, at udlejer rent faktisk lykkes med at få genudlejet lejemålet. Det er blot et krav, at udlejer foretager sig “rimelige bestræbelser”. Vedkommende skal derfor ikke finde en ny lejer for enhver pris. Det er en konkret vurdering, om udlejer foretager de nødvendige skridt til at genudleje lejemålet på ny. Udlejer skal dog have en saglig grund til at nægte at udleje til potentielt nye lejere. Hvis din udlejer afviser at udleje til en pågældende person uden en saglig grund, er du fritaget for at betale husleje fra det tidspunkt, som din udlejer kunne have genudlejet boligen.