LejelovenMenu

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker du at fraflytte et lejemål, inden opsigelsesperiodens udløb, har din udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis lejemålet fortsat skal lejes ud. Dette kaldes udlejers genudlejningspligt. I denne artikel kan du læse mere om udlejers genudlejningspligt, og hvilken betydning den har for dig.

Skal du fraflytte en lejebolig, er du som lejer forpligtet til at betale husleje, indtil opsigelsesperioden er udløbet. Udlejer har dog pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis du fraflytter lejemålet før tid, og boligen fortsat skal lejes ud. Dette kaldes udlejers genudlejningspligt.

Finder udlejeren en ny lejer, som kan overtage lejemålet, inden opsigelsesperioden er udløbet, bliver du fritaget for at betale husleje fra det tidspunkt, den nye lejer overtager lejemålet. Du kan forsøge at hjælpe udlejer med at finde en ny lejer, der kan overtage lejemålet, men udlejer er ikke forpligtet til at acceptere den lejer, som du finder. Udlejer skal dog have en saglig grund til at nægte at udleje til den potentielt nye lejer. Hvis din udlejer afviser at udleje til den pågældende person uden en saglig grund, er du fritaget fra at betale husleje fra det tidspunkt, som din udlejer kunne have genudlejet boligen.