LejelovenMenu

Udlejers adgang til det lejede

Ved indgåelsen af en lejeaftale overdrages brugsretten til lejemålet som udgangspunkt til dig. Dette betyder, at det kun er dig, der har ret til at have adgang til lejemålet. Der er dog tilfælde, hvor udlejer kan kræve adgang til boligen, herunder i forbindelse med reparationer og ombygninger. På denne side kan du læse om de situationer, hvor du kan kræve et varsel forud for udlejers adgang til lejligheden, og hvornår udlejer uden forudgående varsel kan tilgå lejemålet.

Når man indgår en lejekontrakt med en udlejer, overtager man brugsretten til lejemålet. Dette medfører, at udlejer som udgangspunkt ikke har ret til at have en nøgle til lejemålet, men kan have en ekstra, hvis du ønsker dette. I denne forbindelse er det vigtigt at nævne, at udlejers mulighed for adgang til lejemålet, ofte er til din fordel. Dette er er eksempelvis tilfældet, når der er noget, der skal laves om eller repareres. På denne måde behøver du ikke at låne dine egne nøgler til eventuelle håndværkere, da udlejer blot kan udlåne ekstranøglen på dine vegne.

Adgang til det lejede, der kræver varsel

Arbejde af mindre karakter

Din udlejer kan med minimum 6 ugers varsel udføre arbejde i lejemålet, såfremt det ikke er af større karakter eller til ulempe for dig som lejer. Denne form for arbejde omfatter primært reparation af lejemålet.

Arbejde af større karakter

Ved større arbejde kan du kræve 3 måneders varsel fra udlejer, inden arbejdet påbegyndes. Hvorvidt arbejdet kan kategoriseres som værende af større karakter til ulempe for dig, afhænger af, hvor omfattende og indgribende arbejdet er. Det kan eksempelvis være tilfældet ved en større ombygning, hvor din daglige mulighed for at benytte lejemålet indskrænkes, og du er nødsaget til at ændre din dagligdag betydeligt. Det kan være en indikation på, at arbejdet er af større karakter, hvis arbejdet medfører begrænset adgang til fornødne beboelsesrum såsom badeværelse og køkken. Alt arbejde skal generelt udføres uden afbrydelse og med mest mulig hensyntagen til dig.

Hvis du nægter udlejer adgang til lejemålet

I tilfælde af at udlejer har ret til adgang til lejemålet, men du nægter, at udlejer kommer ind, kan udlejer kontakte Fogedretten. Fogedretten kan nemlig give udlejer adgang til lejemålet, selvom du nægter, hvis udlejer faktisk har ret til at få adgang til dit lejemål.

Adgang til det lejede uden varsel

Udlejer har mulighed for at få adgang til det lejede uden varsel, hvis det er nødvendigt for at undgå skade på ejendommen. Udlejer har også ret til adgang uden varsel, hvis det vurderes, at det pågældende lejemål er til væsentlig ulempe for andre lejere. En nødvendighed kan være, hvis der er sket en vandskade, mens du er på ferie. I dette tilfælde må udlejer skaffe sig adgang til lejemålet, så vedkommende kan få stoppet vandskaden, og mindske skaderne for både dig og de andre lejere i ejendommen. Udlejer må også få adgang til det lejede uden varsel, hvis der er meldinger fra de andre beboere i ejendommen, som giver anledning til at frygte, at der er risiko for skader på ejendommen, f.eks. som følge af lugtgener, fugt eller lignende.