LejelovenMenu

Udlejers adgang til det lejede

Hvornår må udlejer låse sig ind i boligen uden din tilladelse, og hvornår kræves en varsling. Find svarene her:

Når man indgår en lejekontrakt med udlejer, lejer man brugsretten til lejemålet. Udlejer har som udgangspunkt ikke ret til at have en nøgle til lejemålet, men kan have en ekstra, hvis du ønsker dette. Det er vigtigt at nævne, at udlejers mulighed for adgang til lejemålet oftest er til din fordel - eksempelvis når der er noget, der skal laves om eller repareres.

Adgang til det lejede, der kræver varsel

Din udlejer kan med minimum 6 ugers varsel udføre arbejde i lejemålet - her primært ved reparation af lejemålet, såfremt det ikke er af større karakter eller til ulempe for dig som lejer.

Hvorvidt arbejdet kan kategoriseres til at være af større karakter, eller anses som værende til ulempe for dig, afhænger af, hvor omfattende og indgribende arbejdet er. Det kan eksempelvis være tilfældet ved en større ombygning, hvor din daglige mulighed for at benytte lejemålet indskrænkes, og du er nødsaget til at ændre din dagligdag betydeligt. Det kan eksempelvis være ved begrænset adgang til fornødne beboelsesrum som badeværelse og køkken. Ved større arbejde kan du kræve 3 måneders varsel fra udlejer, inden arbejdet påbegyndes. Alt arbejde skal desuden udføres uden afbrydelse og med mest mulig hensyntagen til dig.

Adgang til det lejede tilladt uden varsel

Udlejer har mulighed for at få adgang til det lejede uden varsel, hvis det er nødvendigt for at undgå skade på ejendommen, eller hvis det vurderes, at lejemålet er til væsentlig ulempe for andre lejere. En nødvendighed kunne være, hvis der er sket en vandskade, mens du er på ferie. I dette tilfælde må udlejer skaffe sig adgang til lejemålet, således at vedkommende kan få stoppet vandskaden og mindske skaderne for både dig og de andre lejere i ejendommen.