LejelovenMenu

Er din husleje for høj?

Mistænker du din husleje for at være for høj? Du kan her på siden blive klogere på, hvordan du finder ud af, om den er det, og i såfald hvad du kan gøre for at få den reduceret.

Sådan vurderer man, om huslejen er for høj

Det er ikke let selv at finde ud af, om man betaler for meget i husleje, da både lejemålets stand, beliggenhed og alder skal tages i betragtning. Der er eksempelvis forskel på reglerne for huslejefastsættelse i uregulerede og regulerede kommuner. I regulerede kommuner er der også forskel på reglerne for huslejefastsættelse afhængig af, om ejendommen består af 1-6 lejemål eller 7 eller flere lejemål. Som hovedregel skal huslejens størrelse stemme overens med lejemålets værdi. Det vurderes ved at sammenligne huslejen for tilsvarende lejemål i henhold til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og stand. Den fejl, udlejere oftest begår, når det gælder fastsættelse af husleje for en ejerlejlighed eller et hus, er at fastsætte huslejen efter egne udgifter - hvilket ikke er tilladt.

Klag over din husleje til Huslejenævnet

Har du mistanke om, at du betaler for meget, kan du indbringe sagen for Huslejenævnet. Huslejenævnene er nedsat for at træffe afgørelse i tvister mellem udlejer og lejer i sager omkring husleje, mislighold, fraflytning samt tvister om depositum, vand og varmeregnskab mv. Huslejenævnet stiller dog som krav, at du selv har forsøgt at få løst konflikten med din udlejer inden sagen tages op. Første skridt er derfor at gå i dialog med din udlejer om huslejen. Det kan være grænseoverskridende at skulle gøre, men du kan nøjes med at spørge ind til, hvordan huslejen er fastsat, og, hvis du mener, at der er belæg for det bede om en huslejenedsættelse.

Det koster dig 312 kr. (2019) at indbringe sagen for Huslejenævnet. Rent praktisk, skal du sende en mail eller et brev til Huslejenævnet og vedlægge din lejekontrakt samt din faktura for den seneste huslejeopkrævning. Herudfra vil Huslejenævnet vurdere, om du betaler for meget, og i så fald, hvad din husleje skal sættes ned til.

Sager ved Huslejenævnet bliver typisk afgjort inden for et par måneder. Huslejenævnets afgørelse er dog ikke nødvendigvis endelig. Er du eller udlejer utilfredse med nævnets afgørelse, kan den utilfredse part indbringe sagen for boligretten. Fristen for at bringe en sag videre for boligretten er 4 uger fra det tidspunkt, hvor Huslejenævnet har meddelt sin afgørende.

Få din husleje sat ned med tilbagevirkende kraft

Hvis du klager inden for de første 12 måneder fra du overtog lejemålet og vinder sagen, kan du få din husleje nedsat med tilbagevirkende kraft. Hvis du indbringer sagen efter 12 måneder, vil huslejenedsættelsen ske med virkning for fremtiden.

Kan udlejer smide mig ud, fordi jeg har klaget over huslejen?

Det kan være grænseoverskridende at køre en sag mod sin udlejer. Måske går det ud over jeres relation til hinanden. Det er ærgerligt, hvis det er tilfældet, men i det mindste kan du trøste dig med, at udlejer ikke kan smide dig ud som følge af uoverensstemmelser mellem jer - heller ikke på grund af en klage over huslejen. Du er som lejer generelt godt beskyttet mod udlejers opsigelse. Du kan læse om de (begrænsede) muligheder udlejer har, når det gælder opsigelse eller ophævelse af en lejeaftale.