LejelovenMenu

Ved dødsfald, skilsmisse og ophævelse af parforhold

Hvem har ret til at overtage lejemålet i tilfælde af dødsfald, eller hvis du og din partner flytter fra hinanden? Det finder du svarene på her.

Ved sygdom eller død

Hvis den ene lejer går bort, eller flytter på plejehjem grundet sygdom eller alder, har denne lejers ægtefælle fortsat ret til at blive boende i lejemålet. Ægtefællen kan således fortsætte lejeforholdet på samme vilkår. Hvis lejeren ikke efterlader sig en ægtefælle, har en anden person, der har haft fælles husstand med lejeren i mindst 2 år, ret til at fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

Ved ophævelse af ægteskab eller parforhold

Ved separation eller skilsmisse har en af parterne fortsat ret til at blive boende i lejemålet på uændrede vilkår. Hvis parterne er uenige om, hvem der skal blive i lejemålet, kan det afgøres ved bevilling eller dom. I papirløse forhold, hvor parterne har haft fælles husstand i minimum 2 år, kan de indbyrdes aftale hvem af dem, der har ret til at fortsætte lejeforholdet. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan det ved dom bestemmes, hvem der fortsat har retten til at blive boende og fortsætte lejeforholdet. I dette tilfælde skal der ikke nødvendigvis laves en ny kontrakt, fordi den overtagende lejer blot vil træde i den gamle lejers sted. De ovenstående regler er ufravigelige, og kan ikke gyldigt fraviges i lejekontrakten.