LejelovenMenu

Ved dødsfald, skilsmisse og ophævelse af parforhold

Hvem har ret til at overtage lejemålet i tilfælde af dødsfald, eller hvis du og din partner flytter fra hinanden? Det finder du svarene på her.

Ved sygdom eller død

Hvis du eller din ægtefælle går bort, eller flytter på plejehjem grundet sygdom eller alder, har den anden af jer fortsat ret til at blive boende i lejemålet. Som tilbageværende ægtefælle kan du således fortsætte lejeforholdet på samme vilkår som hidtil. Er der i stedet tale om en samlever, som man har haft fælles husstand med i mindst 2 år, har du som tilbageværende samlever også ret til at fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

Ved ophævelse af ægteskab eller parforhold

Ved separation eller skilsmisse har den ene af jer fortsat ret til at blive boende i lejemålet på uændrede vilkår. Hvis I er uenige om, hvem der skal blive i lejemålet, kan det afgøres ved bevilling eller dom.

I papirløse forhold hvor du og din partner har haft fælles husstand i minimum 2 år, men ikke er gift, kan I også indbyrdes aftale hvem af jer, der skal fortsætte lejeforholdet. Hvis I ikke kan nå til enighed om dette, kan det ved dom bestemmes, hvem af jer der fortsat har retten til at blive boende og fortsætte lejeforholdet. Når det er blevet besluttet, hvem af jer der skal blive boende, skal der ikke nødvendigvis laves en ny kontrakt, idet den overtagende lejer blot vil træde i den fraflyttende lejers sted. De ovenstående regler er ufravigelige, og kan ikke gyldigt fraviges i lejekontrakten.