LejelovenMenu

Ved dødsfald, skilsmisse og ophævelse af parforhold

Hvem har ret til at overtage lejemålet i tilfælde af dødsfald, eller hvis du og din partner flytter fra hinanden? Du finder svarene her.

Ved sygdom eller død

Hvis den ene lejer bortfalder eller flytter på plejehjem grundet sygdom eller alder, har ægtefællen fortsat ret til at blive i lejemålet og uændret fortsætte lejeforholdet på samme vilkår. Hvis lejeren ikke efterlader sig en ægtefælle, har en anden person, der har haft fælles husstand med lejeren i mindst 2 år, ret til at fortsætte lejeforholdet på samme vilkår.

Ved ophævelse af ægteskab eller parforhold

Ved separation eller skilsmisse har en af parterne fortsat ret til at blive boende i lejemålet på uændrede vilkår. Hvis parterne er uenige om, hvem der skal blive i lejemålet, kan det afgøres ved bevilling eller dom. I papirløse forhold, hvor parterne har haft fælles husstand i minimum 2 år, kan de indbyrdes aftale hvem af dem, der har ret til at fortsætte lejeforholdet. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan der ved dom bestemmes, hvem der fortsat har retten til at blive boende og fortsætte lejeforholdet. I så fald skal der ikke nødvendigvis laves en ny kontrakt, og overtagende lejer vil blot træde i den gamle lejers sted. Vilkårene er derfor uændrede. De ovenstående regler er ufravigelige og kan ikke fraviges under særlige vilkår i lejekontrakten.