LejelovenMenu

Regler for tidsbegrænset leje

Der gælder nogle helt særlige regler for tidsbegrænsede lejemål. Disse regler omhandler, hvornår din udlejer må tidsbegrænse et lejemål, samt selve din opsigelse af det tidsbegrænsede lejemål. Bliv klogere på reglerne her.

Hvornår må udlejer tidsbegrænse lejemålet?

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål. Det vil sige, at vedkommende kan udleje lejemålet i en tidsbestemt periode - eksempelvis i 6 eller 12 måneder. Mange udlejere tror fejlagtigt, at det står dem frit for at tidsbegrænse lejeperioden. Det forholder sig dog imidlertid sådan, at en tidsbegrænsning kun er gyldig, hvis der foreligger en saglig begrundelse for at tidsbegrænse lejeperioden frem for at lade den være ubegrænset.

Eksempler på saglige begrundelser kan være:

  • Hvis udlejer skal udstationeres i en privat virksomhed eller i militæret.
  • Hvis der er sygdom blandt udlejers nærmeste, eller udlejer selv er alvorligt syg.
  • Hvis udlejer eller udlejers slægtning selv ønsker at bebo lejemålet inden for en tidsperiode.
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning af lejemålet efter den tidsbegrænsede periodes ophør.

Ved tvivl eller konflikt vurderer Boligretten, om tidsbegrænsningen på lejemålet er tilstrækkeligt begrundet. Det er vigtigt, at spørgsmålet forelægges Boligretten inden den aftalte lejeperiode udløber, og lejeaftalen ophører. Gør den ikke det, kan Boligretten nemlig afvise at undersøge sagen om tidsbegrænsningens berettigelse. Vurderes tidsbegrænsningen ikke tilstrækkeligt begrundet, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

Opsigelse af tidsbegrænsede lejeaftaler

Når lejeaftalen er tidsbegrænset, ophører lejemålet automatisk ved den aftalte ophørsdato. En opsigelse er derfor ikke nødvendig for at bringe lejeforholdet til ophør ved tidsbegrænsede lejeaftaler. På samme måde har du som lejer heller ikke mulighed for at opsige lejemålet i lejeperioden, medmindre dette er aftalt med udlejer og fremgår af lejekontrakten. Lejeaftalen kan dog godt opsiges selvom den er tidsbegrænset, hvis enten du eller udlejer væsentligt misligholder lejeaftalen.

Hvis udlejer ved, at du benytter lejemålet i mere end en måned efter ophørsdatoen, og udlejer ikke beder dig om at flytte, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning, og kan til enhver tid opsiges af dig som lejer.