LejelovenMenu

Regler for tidsbegrænset leje

Der er særlige regler for tidsbegrænsede lejemål. Disse regler vedrører særligt tilfælde, hvor din udlejer må tidsbegrænse dit lejemål, og ved opsigelsen af tidsbegrænsede lejemål. Læs med her:

Hvornår må udlejer tidsbegrænse lejemålet?

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål. Det vil sige, at vedkommende kan udleje lejemålet i en tidsbestemt periode - eksempelvis i 6 eller 12 måneder. Mange udlejere tror fejlagtigt, at det står dem frit for at tidsbegrænse lejeperioden. Det forholder sig dog imidlertid sådan, at en tidsbegrænsning kun er gyldig, hvis der foreligger en saglig begrundelse for at tidsbegrænse lejeperioden frem for at lade den være ubegrænset.

Eksempler på saglige begrundelser kan være:

  • Hvis udlejer skal udstationeres i en privat virksomhed eller i militæret.
  • Hvis der er sygdom blandt udlejers nærmeste, eller udlejer selv er alvorligt syg.
  • Udlejer selv ønsker at bebo lejemålet inden for en tidsperiode.
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning af lejemålet efter den tidsbegrænsede periodes ophør.

Ved tvivl eller konflikt vurderer Boligretten, om tidsbegrænsningen på lejemålet er tilstrækkeligt begrundet. Vurderes tidsbegrænsningen ikke tilstrækkeligt begrundet, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

Opsigelse af tidsbegrænsede lejeaftaler

Når lejeaftalen er tidsbegrænset, ophører lejemålet automatisk ved den aftalte ophørsdato. En opsigelse er derfor ikke nødvendig for at bringe lejeforholdet til ophør ved tidsbegrænsede lejeaftaler. På sammen måde, har du som lejer heller ikke mulighed for at opsige lejemålet i lejeperioden, medmindre dette er aftalt med udlejer, og fremgår af lejekontrakten.

Hvis udlejer ved, at du benytter lejemålet i mere end en måned efter ophørsdatoen, og udlejer ikke beder dig om at flytte, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning, og kan til enhver tid opsiges af dig som lejer.