LejelovenMenu

Regler for tidsbegrænset leje

Der er særlige regler for tidsbegrænsede lejemål - både om og hvornår udlejer må tidsbegrænse en lejeperiode og for opsigelse af tidsbegrænsede lejemål. Læs med her:

Hvornår må udlejer tidsbegrænse lejemålet?

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse lejemålet. Det vil sige, at vedkommende kan udleje lejemålet i en tidsbestemt periode - f.eks 6 eller 12 måneder. Mange udlejere tror fejlagtigt, at det står dem frit for at tidsbegrænse lejeperioden. Men en sådan tidsbegrænsning er dog kun gyldig, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor.

Eksempler på saglige begrundelser kan være:

  • Hvis udlejer skal udstationeres i privat virksomhed eller militæret.
  • Hvis der er sygdom blandt udlejers nærmeste, eller udlejer selv er syg.
  • Udlejer ønsker selv at bebo lejemålet inden for en tidsperiode.
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning af lejemålet efter den tidsbegrænsede periodes ophør.

Ved tvivl eller konflikt vurderer Boligretten, om tidsbegrænsningen på lejemålet er tilstrækkeligt begrundet. Vurderes tidsbegrænsningen ikke tilstrækkeligt begrundet, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

Hvilke regler for opsigelse gælder for tidsbegrænsede lejemål?

Når lejeaftalen er tidsbegrænset, ophører lejemålet uden opsigelse ved den aftalte ophørsdato. Du har som lejer ikke mulighed for at opsige lejemålet i perioden, medmindre dette er aftalt med udlejer og fremgår af lejekontrakten. Hvis udlejer er vidende om, at du benytter lejemålet i mere end en måned efter ophørsdatoen, og udlejer ikke beder dig om at flytte, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning og kan til enhver tid opsiges af dig som lejer.

Læs mere her (Lejelovens kapitel 13)