LejelovenMenu

Indflytningssyn

Hvis du lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejeloven altid afholdes indflytningssyn. Læs her hvad et indflytningssyn er, og hvorfor det er vigtigt at afholde.

Et indflytningssyn er en gennemgang af lejemålet, som du - eller en repræsentant for dig - skal lave sammen med lejer. En forudsætning for, at I kan lave synet sammen, er, at du sender lejer en indkaldelse til indflytningssynet, før vedkommendes indflytning. Indkaldelsen skal afsendes med en rimelig frist, så lejer ikke modtager den aftenen inden. Selvom det kun er lovpligtigt at foretage et indflytningssyn, hvis man lejer mere end ét lejemål ud, må det i alle lejeforhold anbefales, at man foretager et indflytningssyn. Formålet med synet er at notere lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, som måtte være til stede. Det er således både til gavn for dig og din lejer, at I fælles har noteret lejemålets stand som udgangspunkt for lejeforholdet.

Indflytningsrapporten

Noteringen af lejemålets stand ved indflytningssynet foretages i form af det, der kaldes en indflytningsrapport. Du kan finde skabeloner til indflytningsrapporter online, som enten kan printes og udfyldes, eller som kan udfyldes direkte på mobil eller tablet. De digitale indflytningsrapporter er smarte, da de ofte er lavet sådan, at du nemt kan tage og vedhæfte billeder til rapporten, imens I foretager indflytningssynet. Det anbefales altid at dokumentere lejemålets stand, fejl og mangler med billeder, så der ikke opstår tvivl om, hvad der menes med formuleringerne, der er nedskrevet i rapporten. Du sikrer dig på denne måde, at lejer ikke kan løbe fra regningen for de ting, som lejer kommer til at beskadige i løbet af lejeperioden, da du kan dokumentere, at skaderne ikke var der ved indflytningen. Indflytningsrapporten fungerer altså som en form for bevis på lejlighedens stand ved lejerens overtagelse.

Som tidligere nævnt, er du i jævnfør lejeloven forpligtet til at afholde indflytningssyn, hvis du lejer mere end ét lejemål ud. Hvis du er forpligtet til at holde indflytningssyn, men undlader at gøre det, mister du din ret til at udbedre mangler for lejers regning ved fraflytningen. Hvis lejer har ødelagt noget i lejemålet eller handlet svigagtigt ved at prøve at snyde, kan du dog alligevel udbedre disse skader for lejers regning, selvom du ikke har afholdt indflytningssynet.

Udlevering af indflytningsrapporten

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar som udlejer, at din lejer får en kopi af indflytningsrapporten til indflytningssynet. Er din lejer ikke til stede ved indflytningssynet, eller vil lejeren ikke kvittere for indflytningsrapporten, skal du aflevere rapporten til vedkommende senest 2 uger efter indflytningssynet. Overholder du ikke denne frist, har du ikke krav på at opkræve penge af lejer til istandsættelse ved fraflytning, medmindre at skaderne skyldes misligholdelse som følge af din lejers opførsel. Misligholdelse indebærer, at lejeren har beskadiget lejemålet ved at ødelægge noget.

Fejl- og mangelliste

Lejer har fra lejeforholdets begyndelse 14 dage til at meddele dig fejl og mangler, som du/I ikke opdagede og noterede ved indflytningssynet. Dette betegnes sædvanligvis som en fejl- og mangelliste. Når de 14 dage er gået, mister lejeren rettigheden til at gøre fejl gældende. Lejer må således selv betale for udbedringen af fejl og mangler, som ikke indberettes til dig senest 14 dage efter lejeforholdets indgåelse, og som i øvrigt ikke fremgår af indflytningsrapporten, uanset om manglen var til stede ved lejeaftalens indgåelse eller ej.