Indflytningssyn

Hvis du lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejeloven altid afholdes indflyngssyn. Hvis du kun lejer ét lejemål ud, er der ikke pligt til at afholde indflytningssyn. Det må dog anbefales, at udlejer og lejer i alle lejeforhold gennemgår lejemålets stand sammen. Læs her på siden, hvad et indflytningssyn er, og hvorfor det er vigtigt for dig, som udlejer.

Et indflytningssyn er en gennemgang af lejemålet, som du - eller en repræsentant for dig - skal lave samme med lejer. Formålet med et indflytningssyn er at registrere lejemålets stand og eventuelle fejl og mangler og er til gavn for både du og din lejer. Registreringen laves i det, der kaldes en indflytningsrapport. Når lejemålets stand og eventuelle fejl og mangler er noteret i en indflytningsrapport, sikrer lejer sig mod at komme til at hæfte for fejl og mangler, som allerede var der ved indflytningen. Og du sikrer dig, at lejer ikke kan løbe fra regningen for de ting, som lejer eventuelt kommer til at beskadige i løbet af lejeperioden, da du kan dokumentere, at skaderne ikke var der ved indflytningen.

Indflytningsrapporten

Du kan nemt finde skabeloner til indflytningsrapporter online, som enten kan printes og udfyldes eller som kan udfyldes direkte på mobil eller tablet. De digitale indflytningsrapporter er smarte, da de ofte er lavet sådan, at du nemt kan tage og vedhæfte billeder til indflytningsrapporten, mens I foretager indflytningssynet. Det anbefales nemlig at dokumentere lejemålets stand, fejl og mangler med billeder. Lejer du mere end ét lejemål ud, er du jf. lejeloven forpligtet til at holde indflytnings- og fraflytningssyn - læs mere om fraflytningssyn her. Hvis du er forpligtet til at lave indflytningssyn, men undlader at gøre det, mister du din ret til at påberåbe mangler ved lejemålet - medmindre der er noget, der er ødelagt eller hvis lejer har handlet svigagtigt.

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar som udlejer, at din lejer får en fysisk kopi af indflytningsrapporten i forlængelse af indflytningssynet. Er din lejer ikke til stede ved indflytningssynet eller vil lejeren ikke kvittere for indflytningsrapporten, skal du aflevere rapporten til din lejer senest 2 uger efter indflytningssynet. Overholder du ikke denne frist, har du ikke krav på istandsættelse ved fraflytning - medmindre at skaderne skyldes misligholdelse som følge af din lejers opførsel.

14 dages fristen

Lejer har fra lejeforholdets begyndelse 14 dage til at meddele dig fejl og mangler, som du/I ikke opdagede ved indflytningssynet. Når de 14 dage er gået, mister lejer rettigheden til at gøre fejl gældende. Det er lejeren, der har bevisbyrden for at krav angående fejl og mangler er fremsat for dig. Derfor bør du opfordre lejer til - inden for tidsfristen - at meddele dig eventuelle yderligere fejl og mangler skriftligt.