LejelovenMenu

Lejers ret til boligbytte

Det er de færreste lejere, der kender til muligheden for- og retten til at bytte bolig. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at bytteretten gælder. Dem kan du læse mere om her:

Bor du i en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har du ifølge lejelovens § 73 ret til at bytte bolig med en anden lejer af en beboelseslejlighed, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Du skal have boet i lejligheden i minimum 3 år
  • Bor din udlejer selv i ejendommen, skal der være mindst 7 beboelseslejligheder i ejendommen. Bor din udlejer ikke i ejendommen, har du bytteret uanset antallet af beboelseslejligheder i ejendommen
  • Antallet af beboere i lejligheden må efter bytningen ikke overstige antallet af beboelsesrum. Der må således kun bo 2 personer i en 2-værelses lejlighed og 3 personer i en 3-værelses lejlighed

Din udlejer kan i sjældne tilfælde modsætte sig et bytte, selvom de 3 betingelser er opfyldt. Udlejeren skal have det, der i loven, kaldes “en rimelig grund” til det. Det er ikke nok, at udlejeren hellere vil have en anden lejer. Der skal meget mere til, såsom at den som vil indgå et bytte med dig, tidligere har misligholdt en lejeaftale med din udlejer. Du har kun krav på et bytte mellem to parter. Det vil sige et bytte, hvor du og en anden part bytter “lige over” og overtager hinandens lejligheder. Du har altså ikke ret til et bytte med flere parter - et såkaldt trekantsbytte. I praksis er det dog set, at udlejer i nogle tilfælde alligevel har tilladt dette.

Hvordan foregår et boligbytte?

Et boligbytte betragtes som en almindelig flytning. Det vil blandt andet sige, at det er de almindelige opsigelsesregler som gælder, og der skal derfor laves et flytteopgør for begge lejemål. Derudover skal der laves nye lejekontrakter mellem din gamle udlejer og den nye lejer, og mellem dig og din nye udlejer. Du kan derfor ikke aftale med den anden part, at I overtager hinandens lejligheder i den stand, som de er i. Udlejerne har i forbindelse med jeres flytninger krav på at lejemålene sættes i stand. De har i forbindelse med bytningen også mulighed for at forbedre lejemålet og dermed også for at kræve huslejestigning.

Meddeler du din udlejer, at du vil bytte lejlighed, skal din udlejer straks informere dig, hvis han/hun vil modernisere lejligheden og på den baggrund forhøje huslejen. Senest 1 måned efter at udlejer har fået besked om dit ønske om boligbytte, skal vedkommende anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af huslejestigningen. Udlejer skal sende dig en kopi af ansøgningen om forhåndsgodkendelsen, og oplyse dig den forventede fremtidige leje.

Når Huslejenævnet har truffet beslutning om forhåndsgodkendelsen, skal udlejer også give dig en kopi af den. Du har derefter 14 dage, fra det tidspunkt du modtog forhåndsgodkendelse, til at give udlejer besked, hvis du stadig vil bytte. Hvis du ikke giver udlejer besked, vil jeres lejeaftale fortsætte uændret. Er der tale om en bolig af speciel karakter såsom en ældrebolig, hvor der gælder nogle særlige vilkår for at må bebo lejemålet, skal vedkommende du bytter din bolig med opfylde disse betingelser også. Ellers har udlejer ret til at modsige sig boligbyttet.