LejelovenMenu

Lejers ret til boligbytte

Det er ikke alle lejere, som kender til muligheden for- og retten til at bytte bolig. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at bytteretten gør sig gældende. Læs nærmere om retten til at bytte bolig, og betingelserne for et boligbytte her.

Bor du i en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har du ifølge lejeloven ret til at bytte bolig med en anden lejer af en beboelseslejlighed, når visse betingelser er opfyldt. Du skal først og fremmest have boet i lejligheden i mindst 3 år. Herudover har det også betydning, om din udlejer bor i ejendommen eller ej:

  • Hvis din udlejer bor i ejendommen, skal ejendommen have mindst 7 beboelseslejligheder.
  • Hvis din udlejer ikke bor i ejendommen, har du bytteret uanset antallet af beboelseslejligheder i ejendommen.

Vær iøvrigt opmærksom på, at antallet af beboere i lejligheden efter ombytningen ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Der må altså kun bo 2 personer i en 2-værelses lejlighed og 3 personer i en 3-værelses lejlighed. Er der tale om en bolig af speciel karakter, såsom en ældrebolig, hvor der gælder nogle særlige vilkår for at måtte bebo lejemålet, skal vedkommende, som du bytter din bolig med, opfylde disse betingelser også. Ellers har udlejer ret til at modsige sig boligbyttet.

Din udlejer kan i sjældne tilfælde modsætte sig et bytte, selvom du egentligt opfylder betingelserne for et boligbytte. Udlejeren skal i dette tilfælde have det, der i loven, betegnes som “en rimelig grund” til at modsætte sig. Det er ikke nok, at udlejeren hellere vil have en anden lejer. Det skal være tilfælde som, at den der vil indgå et bytte med dig, tidligere har misligholdt en lejeaftale med din udlejer.

Du har kun krav på et bytte mellem to parter. Det vil sige et bytte, hvor du og en anden part bytter “lige over” og overtager hinandens lejligheder. Du har altså som udgangspunkt ikke ret til et bytte hvor flere parter involveret. Hvis du ønsker at gennemføre et bytte mellem flere end 2 parter, kan du dog spørge, om din udlejer vil tillade dette alligevel.

Hvordan foregår et boligbytte?

Et boligbytte betragtes som en almindelig fraflytning med en efterfølgende ny lejeaftale. Det vil blandt andet sige, at det er de almindelige opsigelsesregler som gælder, og at der skal laves en flytteopgørelse for begge lejemål. Derudover skal der laves nye lejekontrakter mellem din gamle udlejer og den nye lejer, og mellem dig og din nye udlejer. Du kan således ikke aftale med den anden part, at I overtager hinandens lejligheder i den stand, som de er i. Udlejerne har i forbindelse med jeres flytninger krav på, at lejemålene sættes i stand. Udlejerne har i forbindelse med bytningen også mulighed for at forbedre lejemålene og dermed også for at kræve huslejestigning. Meddeler du din udlejer, at du vil bytte lejlighed, skal din udlejer straks informere dig, hvis han/hun vil modernisere lejligheden og på baggrund af dette forhøje huslejen. Senest 1 måned efter at udlejer har fået besked om dit ønske om boligbytte, skal udlejer anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af huslejestigningen. Udlejer skal sende dig en kopi af ansøgningen om forhåndsgodkendelsen, og oplyse dig den forventede fremtidige husleje. Når Huslejenævnet har truffet beslutning om forhåndsgodkendelsen, skal udlejer også give dig en kopi af godkendelsen. Du har derefter 14 dage, fra det tidspunkt du modtog forhåndsgodkendelsen, til at give udlejer besked, hvis du stadig vil gennemføre boligbyttet. Hvis du ikke giver udlejer besked, vil jeres lejeaftale fortsætte uændret.