LejelovenMenu

Udnyt håndværkerfradraget

Kender du til håndværkerfradrag som kan komme dig som lejer til gode? Hvis ikke, så læs med her og bliv klogere på reglerne for håndværkerfradrag:

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag, også kaldt servicefradrag, er den populære betegnelse for BoligJobordningen, der giver personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag på op til 50.000 kr. for ydelser, der opstår i forbindelse med vedligeholdelse af ens bolig. Af fradraget er 25.000 kr. øremærket håndværksydelser, mens de sidste 25.000 kr. kan bruges til serviceydelser. Muligheden for fradrag gælder også, selvom du bor i en lejebolig, så længe istandsættelsen er betalt af dig. Fradraget svarer til cirka 35% (2021) af den ydelse, du har betalt for, som du derfor sparer i din samlede opgørelse fra SKAT.

Hvornår kan jeg få håndværkerfradrag?

Når du bor i en lejebolig skal følgende to betingelser være opfyldt, for at du kan få håndværkerfradrag:

 • Du skal selv betale for det udførte arbejde
  Fradraget gælder derfor ikke arbejde, som du har betalt for gennem din husleje eller fra en vedligeholdelseskonto.
 • Du skal have ret til at vedligeholde boligen
  Det vedligeholdelsesarbejde du udfører, skal høre inden for din råderet over boligens indre og ydre rammer. Det vil fremgå af din lejekontrakt, hvilken ret du har til at vedligeholde din lejebolig.

Du er således berettiget til håndværkerfradraget, når istandsættelsen betales af egen lomme, og når du bor i lejemålet, mens arbejdet udføres.

Bemærk at du godt kan få håndværkerfradrag for istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning. Det kræver blot, at udgiften til istandsættelsen betales af dig, eller modregnes dit depositum, så det svarer til en egenbetaling. Det er ikke nødvendigt, at du selv bestiller håndværkerne, der udfører arbejdet. Du skal kun dokumentere, at arbejdet er udført, og at udgiften er fratrukket dit depositum.

Hvilke ydelser giver fradrag?

Der er forskellige ydelser som du som lejer kan få fradrag af at benytte. Disse deles op i serviceydelser og håndværksydelser. Her er det særligt serviceydelserne, hvor du som lejer kan få nytte af fradraget. Dette skyldes, at de omkostninger som håndværkerydelserne dækker, ikke længere er relevante for dig som lejer. Håndværkerydelser dækker udvendig maling, isolering af tag, garage mm, udskiftning af ruder og meget mere. Alt sammen ydelser som udlejer står for at vedligeholde.

Bemærk at du godt kan få håndværkerfradrag for istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning, såfremt ydelsen står på listen over godkende ydelser, og udgiften til istandsættelsen betales af dig, eller modregnes dit depositum, så det svarer til en egenbetaling. I tilfælde heraf, er det ikke nødvendigt, at du selv bestiller håndværkerne, der udfører arbejdet. Du skal kun dokumentere, at arbejdet er udført, og at udgiften er fratrukket dit depositum.

Dog kan du som lejer få fradrag fra følgende serviceydelser:

 • Almindelig rengøring
  Du kan få fradrag, hvis du betaler en rengører for at vaske og aftørre flader i boligen, rengøre toilet og bad, støvsuge og vaske og stryge tøj. Herudover kan du få fradrag, såfremt du betaler for rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
 • Vinduespudsning
  Du kan få fradrag for både indvendig og udvendig vinduespudsning.
 • Børnepasning
  Er det relevant, giver børnepasning og aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter fradrag.
 • Almindelig havearbejde m.m.
  Havearbejde som græsslåning, klipning af hæk, lugning, beskæring af buske og træer, snerydning og fliserensning af terrasser, indkørsler m.m giver også fradrag.

Hvordan indberetter jeg fradraget?

Når du har fået udført en håndværks- eller serviceydelse, skal du selv indberette det til SKAT for at få fradraget medregnet i din årsopgørelse. Du indberetter via SKAT’s hjemmeside.

Vær opmærksom på, at fradraget kun dækker arbejdsløn og derfor ikke materialer. Derudover er det påkrævet, at du har betalt for arbejdet elektronisk for eksempel via dankort, MobilePay eller netbank, og ikke med kontanter. I den forbindelse skal du også huske at få en form for dokumentation for det udførte arbejde, såsom en kvittering eller faktura.