Udnyt håndværkerfradraget

Det er ikke kun boligejere, der kan få håndværkerfradrag. Håndværkerfradraget kan også komme dig som lejer til gode. Læs med for at blive klogere på reglerne for håndværkerfradrag:

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er den populære betegnelse for BoligJobordningen, der giver personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag på op til 18.000 kr. for ydelser, der opstår i forbindelse med vedligeholdelse af ens bolig. Af fradraget er 12.000 kr. øremærket håndværksydelser, mens de sidste 6.000 kr. kan bruges til serviceydelser. Muligheden for fradrag gælder også, selvom du bor i en lejebolig, så længe istandsættelsen er betalt af dig. Fradraget svarer til cirka 27% (2018) af den ydelse, du har betalt for, som du derfor sparer i din samlede opgørelse fra SKAT.

Hvornår kan jeg få håndværkerfradrag?

Når du bor i en lejebolig skal følgende to betingelser være opfyldt, for at du kan få håndværkerfradrag:

  • Du skal selv betale for det udførte arbejde

    Fradraget gælder derfor ikke arbejde, som du har betalt for gennem din husleje eller fra en vedligeholdelseskonto.

  • Du skal have ret til at vedligeholde boligen

Det vedligeholdelsesarbejde du udfører, skal høre inden for din råderet over boligens indre og ydre rammer. Det vil fremgå af din lejekontrakt, hvilken ret du har til at vedligeholde din lejebolig.

Du er således berettiget til håndværkerfradraget, når istandsættelsen betales af egen lomme, og når du bor i lejemålet, mens arbejdet udføres.

Bemærk at du godt kan få håndværkerfradrag for istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning. Det kræver blot, at udgiften til istandsættelsen betales af dig, eller modregnes dit depositum, så det svarer til en egenbetaling. Det er ikke nødvendigt, at du selv bestiller håndværkerne, der udfører arbejdet. Du skal kun dokumentere, at arbejdet er udført, og at udgiften er fratrukket dit depositum.

Hvordan indberetter jeg fradraget?

Når du har fået udført en håndværks- eller serviceydelse, skal du selv indberette det til SKAT for at få fradraget medregnet i din årsopgørelse. Du indberetter via SKAT’s hjemmeside.

Vær opmærksom på, at fradraget kun dækker arbejdsløn og derfor ikke materialer. Derudover er det påkrævet, at du har betalt for arbejdet elektronisk for eksempel via dankort, MobilePay eller netbank, og ikke med kontanter. I den forbindelse skal du også huske at få en form for dokumentation for det udførte arbejde, såsom en kvittering eller faktura.