LejelovenMenu

Udnyt håndværkerfradraget

Når du betaler for istandsættelse af et lejemål, giver håndværkerfradraget dig mulighed for at få en del af udgifterne dækket, hvis de indberettes til SKAT. I denne artikel kan du læse mere om, hvad håndværkerfradraget indebærer, og hvordan du kan få gavn af det:

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag, også kaldt servicefradrag, er betegnelsen for BoligJobordningen, der giver personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag på op til 50.000 kr. for ydelser, der opstår i forbindelse med vedligeholdelse af ens bolig. Af fradraget er 25.000 kr. øremærket håndværksydelser, mens de resterende 25.000 kr. kan bruges til serviceydelser. Betegnelserne “håndværksydelser” og “serviceydelser” gennemgås og uddybes, i artiklens afsnit om hvilke ydelser der giver fradrag.

Muligheden for fradrag gør sig også gældende, når du bor i en lejebolig, så længe istandsættelsen er betalt af dig. Fradraget svarer til cirka 35% (2021) af den ydelse, du har betalt for, som du derfor sparer i din samlede opgørelse fra SKAT.

Hvornår kan jeg få håndværkerfradrag?

Når du bor i en lejebolig, skal følgende to betingelser være opfyldt, for at du kan få håndværkerfradrag:

 • Du skal selv betale for det udførte arbejde:
  Fradraget gælder derfor ikke arbejde, som du har betalt for gennem din husleje eller fra en vedligeholdelseskonto.
 • Du skal have ret til at vedligeholde boligen:
  Dét vedligeholdelsesarbejde, du udfører, skal være i overensstemmelse med din råderet over boligen. Det vil fremgå af din lejekontrakt, hvilken ret du har til at vedligeholde din lejebolig.

Bemærk at du også kan få håndværkerfradrag for istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning. Det kræver blot, at udgiften til istandsættelsen betales af dig, eller modregnes dit depositum, så det på denne måde svarer til en betaling af dig. Det er ikke nødvendigt, at du selv bestiller håndværkerne, der udfører arbejdet. Du skal blot kunne dokumentere, at arbejdet er udført, og at udgiften er fratrukket dit depositum.

Hvilke ydelser giver fradrag?

Der er forskellige ydelser, som du kan få fradrag for at benytte. Disse deles op i serviceydelser og håndværksydelser. Det er særligt serviceydelserne, hvor du som lejer kan få gavn af fradraget. Dette skyldes, at de omkostninger, som håndværksydelserne dækker, ikke længere er relevante for dig som lejer. Håndværksydelser dækker udvendig maling, isolering af tag, garage mm, udskiftning af ruder og meget mere. Alle ydelserne, som håndværksydelser dækker over, er altså nogle, som din udlejer nødvendigvis står for at vedligeholde, idet disse vedligeholdelsespligter ikke kan overføres til lejer.

Dog kan du som lejer få fradrag for følgende serviceydelser:

 • Almindelig rengøring:
  Du kan få fradrag, hvis du betaler en rengører for at vaske og aftørre flader i boligen, rengøre toilet og bad, støvsuge og vaske eller stryge tøj. Herudover kan du få fradrag, såfremt du betaler for rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
 • Vinduespudsning:
  Du kan få fradrag for både indvendig og udvendig vinduespudsning.
 • Børnepasning:
  Du kan få fradrag for børnepasning og aflevering/afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.
 • Almindelig havearbejde m.m:
  Havearbejde som græsslåning, klipning af hæk, lugning, beskæring af buske og træer, snerydning og fliserensning af terrasser, indkørsler m.m giver også fradrag.

Hvordan indberetter jeg fradraget?

Når du har fået udført en håndværks- eller serviceydelse, skal du selv indberette det til SKAT for at få fradraget medregnet i din årsopgørelse. Du foretager indberetningen gennem SKATs hjemmeside.

Vær opmærksom på, at fradraget kun dækker arbejdsløn og dermed ikke materialer. Det er påkrævet, at du har betalt for arbejdet elektronisk eksempelvis med dankort, MobilePay eller netbank, og altså ikke med kontanter. I denne forbindelse skal du også huske at få en dokumentation for det udførte arbejde, såsom en kvittering eller faktura.