LejelovenMenu

Særligt for almene boliger

I Danmark findes der mere end 550.000 almene boliger, og for denne type boliger gælder en særskilt lejelovgivning. Nedenfor kan du finde en beskrivelse af, hvad almene boliger er, og hvad du skal være opmærksom på ved lejelovgivningen gældende for almene boliger:

Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er for alle, og de fleste udlejes igennem ventelister ved boligselskaber. Der kan dog forekomme boliger, der er forbeholdt grupper med særlige behov. Boligerne må kun have en bestemt størrelse, for at kunne blive klassificeret som almene boliger. Det specielle ved almene boliger er, at der ikke er nogen, som skal tjene på at udleje dem. Huslejen er derfor, hvad der kaldes omkostningsbestemt. Det betyder, at huslejen dækker over udgifterne forbundet med at bo i boligen og boligafdelingen.

Hvad skal du være opmærksom på?

Almene boliger er ikke underlagt lejelovens bestemmelser. De er derimod underlagt, hvad der kaldes almenlejeloven. Derfor skal du være opmærksom på, at informationen på Lejeloven.dk ikke er gældende for almene boliger. Du kan se loven om leje af almene boliger her .

Almene boliger drives ud fra beboerdemokratiske principper og drives non-profit. Der er årligt et beboermøde, hvor beboerne blandt andet beslutter, hvordan budgettet skal se ud, og hvad det kommende års husleje skal være. Til beboermødet vælger beboerne også en afdelingsbestyrelse og beslutter reglerne for fællesområderne såsom legepladser og vaskerier. Denne måde at drive boligorganisationen på sikrer dig, at du har indflydelse på diverse beslutninger.

Mange almene boliger har flere fælles beboerområder. Her mødes de til sociale begivenheder samt kulturelle aktiviteter. Mange steder bliver udendørsarealerne prioriteret højt, da de er gode mødesteder og giver plads til udendørsaktiviteter. Som beboer har du vedligeholdelsespligt og skal derfor sørge for at vedligeholde din bolig samt hjælpe med vedligeholdelsen af fællesområderne.

Hvis du vælger at flytte ind i en almen bolig, skal du betale et beboerindskud, men du kan til gengæld ikke også blive opkrævet forudbetalt husleje og depositum. Dette indskud får du tilbage, når du fraflytter boligen. Udlejeren kan dog modregne, hvis der er forhold som lejeren mangler at betale ved fraflytning (manglende betalt husleje eller andre beløb).

Hvis du ønsker at fremleje din almene bolig, skal du være opmærksom på, at almenlejeloven ikke gælder mellem dig som fremlejegiver og din fremlejetager. Det er i stedet lejelovens regler, der regulererer dette forhold.

Bemærk også, at lejekontrakten som anvendes ved almene boliger ikke er den samme typeformular som ved almindelige lejekontrakter (A9). Det er i stedet den type, der hedder “typeformular B 1998”, der skal anvendes ved leje af en almen bolig.