LejelovenMenu

Svendborg, Langeland og Ærø Huslejenævn

Svendborg, Langeland og Ærø kommune har et fælles Huslejenævn. Ønsker du at indbringe en sag for Huslejenævnet, skal du sende et brev til følgende adresse:

Huslejenævnet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Når du har indbragt en sag, skal du betale et lovpligtigt gebyr. Du kan se, hvor meget du skal betale, samt hvilket kontonummer pengene skal overføres til her .

Din henvendelse skal indholde

Ved indbringelsen af din sag skal du huske at vedlægge en kopi af din lejekontrakt. Huslejenævnet indhenter herudover selv de supplerende oplysninger, som de mener er af betydning for sagen. Dette indebærer også, at de kontakter din modpart for at høre vedkommendes syn på sagen.

Typer af sager nævnet kan behandle

Som udgangspunkt behandler Huslejenævnet de fleste sager, som vedrører uenigheder mellem lejer og udlejer. Dette kan bl.a. være følgende:

  • Spørgsmål angående huslejens størrelse
  • Huslejestigninger
  • Vand- og varmebetaling
  • Spørgsmål angående vedligeholdelse
  • Pligt om istandsættelse ved fraflytning
  • Fastsættelse af antennebidrag
  • Depositum og forudbetalt husleje
  • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Du kan læse mere om Svendborg, Langeland og Ærø Huslejenævn på hjemmesiden her . På hjemmesiden kan du også finde en guide til, hvordan din indbringelse skal opbygges.

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med Huslejenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Boligretten. Dette skal gøres via en stævning, og det kan derfor være en fordel at søge advokatbistand hertil. Du kan læse mere om Boligretten her .