LejelovenMenu

Videresalg af lejemål

Ønsker du at sælge den bolig, du udlejer, skal du være opmærksom på, at det ikke altid er uproblematisk at gøre. Har du lavet en kontrakt med en ubegrænset lejeperiode, kan du som udlejer ikke opsige lejeaftalen med den grund, at du ønsker at sælge boligen. Bliv klogere på videresalg af lejemål og forholdet til lejerens retsstilling her:

Videresalg af bolig med lejere

Der er ikke noget i vejen for at sælge din bolig, mens der bor lejere i den. I sådan et tilfælde vil køber blot overtage alle de pligter, du har haft som udlejer. Du skal dog være opmærksom på, at flere ejendomsmæglere kan finde på at vurdere salgsprisen på en bolig til at være en del lavere, hvis der bor lejere i den. Dette skyldes, at flere købere søger boliger, som de selv kan flytte ind i. Køber man en bolig, hvor der bor lejere, kan man med udgangspunkt i lejeloven kun opsige lejer med et års varsel, med den begrundelse at man selv ønsker at bo i boligen.

Må man betale lejer for at fraflytte lejemålet?

Det er efter lovgivningen ikke tilladt at tilbyde lejer penge, eller anden form for ydelse, for at fraflytte lejemålet. Hvis du gør det, kan lejeren både beholde betalingen og kræve at flytte ind i lejemålet igen på uændrede lejevilkår. Konsekvenserne for overtrædelse af denne regel er bøde eller i værste tilfælde fængsel.

Hvis du lider et økonomisk tab ved at sælge

Hvis du står i en situation, hvor du kommer til at tabe penge ved at sælge din bolig på det pågældende tidspunkt, kan du indgå en tidsbegrænset lejeaftale. Her skal du være opmærksom på, at tidsbegrænsede lejeaftaler som udgangspunkt er uopsigelige i lejeperioden. Dette betyder, at lejer er forpligtet til at betale husleje for hele perioden - også hvis lejer beslutter sig for at fraflytte inden kontraktens udløb. På lige fod med lejer har du heller ikke selv muligheden for at opsige lejeaftalen i lejeperioden. En tidsbegrænsning giver dig mulighed for at fastsætte en konkret dato, hvor en eventuel køber kan overtage lejemålet. Det kan også skabe en mulighed for at afvente og se, om du kan sælge lejemålet uden at lide et økonomisk tab på det nærmere angivne tidspunkt for den tidsbegrænsede lejeaftale.

Du skal dog være opmærksom på, at det kræver en saglig grund at tidsbegrænse et lejemål. Du risikerer nemlig, at lejer kan blive boende uden tidsbegrænsning, hvis årsagen ikke vurderes som tilstrækkeligt begrundet ved en sag hos Boligretten. En tidsbegrænsning grundet et ønske om at undgå økonomisk tab ved salg er en tilstrækkelig begrundelse for at opretholde tidsbegrænsningen. Det gør sig gældende, at årsagen skal være aktuel, hver gang du fastsætter en tidsbegrænsning. Hvis du således forlænger en tidsbegrænset lejeaftale med en yderligere tidsbegrænsning, skal det igen være aktuelt, at du vil lide et økonomisk tab, hvis du sælger boligen på det pågældende tidspunkt. Det er meget vigtigt, at du ikke lader lejer blive boende i lejemålet, efter den tidsbegrænsede periode er udløbet. Bliver lejer boende i lejemålet i mere end en måned efter den tidsbegrænsede periode er udløbet, mens du er bevidst om lejerens beboelse, fortsætter lejeforholdet nemlig som en tidsubegrænset lejeaftale. I dette tilfælde kan du kun opsige lejer ud fra lejelovens bestemmelser, som giver en meget begrænset mulighed for at bringe lejeaftalen til ophør. Hvis du, efter tidsbegrænsningens udløb, stadig lider et økonomisk tab på at sælge boligen, kan du forlænge den tidsbegrænsede periode med en ny tidsbegrænset lejeaftale. Du kan læse mere om reglerne for tidsbegrænsede lejemål her.

Generelt er der en del faldgruber ved udlejning af din bolig, mens den er til salg. Det anbefales derfor at få en boligadvokat eller ejendomsmægler til at hjælpe dig, inden du annoncerer, at din bolig er til leje.