Videresalg af lejemål

Ønsker du at sælge dit lejemål videre, skal du være opmærksom på, at det ikke er lige nemt at gøre på almindeligvis. Har du lavet en kontrakt med en ubegrænset lejeperiode, kan du som udlejer ikke opsige lejeaftalen med den grund, at du ønsker at sælge boligen. Bliv klogere på hvad du i stedet kan gøre her:

Videresalg af bolig med lejere

Du må gerne sælge din bolig, mens der bor lejere i den. I sådan et tilfælde vil køber blot overtage alle de pligter du har haft som udlejer. Du skal dog være opmærksom på, at flere ejendomsmæglere godt kan finde på at vurdere salgsprisen på en bolig til at være 500.000 til 1 mio mindre, hvis der bor lejere i den. Dette skyldes, at købere oftest er på jagt efter en bolig, de selv kan flytte ind i her og nu. Køber man en bolig med lejere i, kan man med udgangspunkt i lejeloven først opsige lejer med et års varsel, når boligen overtages.

Ofte vælger udlejere i en situation, hvor de gerne vil sælge deres bolig videre at tilbyde lejer et kontantbeløb for at flytte hurtigst muligt. Dette gør lejemålet mere attraktivt for købere, da de kan flytte ind med det samme, og du som udlejer også har mulighed for at modtage en højere pris for boligen.

Lejeaftale ved igangværende salg

Ønsker du at leje din bolig ud, mens den er til salg, kan du lave en aftale med lejer om en gensidig kort opsigelsesvarsel. Dette kan f.eks. være på de 3 måneder, så lejer har tid til at finde et nyt sted at bo, når boligen er blevet solgt. I sådan en situation skal du dog have meget tiltro til din lejer, da det kræver, at I begge efterlever aftalen, når lejemålet bliver solgt. Nægter lejer til denne tid at flytte fra lejemålet, skal sagen afgøres i boligretten. Her træffes der en beslutning med udgangspunkt i lejeloven. Det betyder, at du som udlejer derfor ikke har særlig gode odds med dig, da du ikke kan opsige lejer med ønske om videresalg af boligen.

Hvis du lider økonomisk tab ved at sælge

Hvis du står i en situation hvor du vil lide tab ved at sælge din bolig, kan du indgå en tidsbegrænset lejeaftale. Her skal du være opmærksom på, at tidsbegrænsede lejemål som udgangspunkt er uopsigelige i lejeperioden. Dette betyder, at lejer er forpligtet til at betale husleje for hele perioden, også hvis lejer beslutter sig for at flytte inden kontraktens udløb. Dette giver dig mulighed for at lave en konkret dato, hvor en evt. køber kan overtage lejemålet.

Det er dog meget vigtigt, at du ikke lader lejer blive boende i lejemålet efter den tidsbegrænsede periode er ophørt. Bor lejer i lejemålet i mere end en måned efter den tidsbegrænsede periode er slut, mens du er bevidst om dette, fortsætter lejeforholdet nemlig som et tidsubegrænset lejemål, og så kan det være svært at få din lejer ud igen. I stedet kan du, hvis du stadig vil lide økonomisk tab på at sælge boligen, forlænge den tidsbegrænsede periode med en ny kontrakt.

Du kan læse mere om reglerne for tidsbegrænsede lejemål her.

Generelt er der en del faldgruber ved udlejning af din bolig, mens den er til salg. Derfor anbefales det at få en boligadvokat eller ejendomsmægler til at hjælpe dig, inden du begynder at annoncere, at din bolig er til leje.