Lejers opsigelse

Modtager du en opsigelse fra din lejer, skal du være opmærksom på din genudlejningspligt. Du kan her blive klogere på, hvad kravene til lejers opsigelse er og hvad udlejers genudlejningspligten dækker over.

Sådan opsiger lejer lejemålet

Opsigelsen fra lejer skal ske skriftligt, og der er intet krav om, at lejer skal komme med en begrundelse for sin opsigelse. Hvorvidt en opsigelse pr SMS eller mail betragtes som en gyldig skriftlig opsigelse afhænger af om lejekontrakten er indgået før eller efter 1. Januar 2018. Du kan læse mere om reglerne for digital kommunikation her. Det kan være en god ide at bekræfte over for lejer, at du har modtaget vedkommendes opsigelse. Opsigelsen gælder fra det tidspunkt, som den er modtaget og er gældende fra den førstkommende første i en måned. Er der tre måneders opsigelse, og lejer opsiger boligen den 20 jan., gælder de 3 måneders opsigelse fra 1. februar.

Opsigelsesvarsel - hvis lejeaftalen er tidsbegrænset

Har du indgået en lejeaftale for en tidsbegrænset periode, er det ikke nødvendigt, at lejer opsiger aftalen, når perioden udløber. Tidsbegrænsningen kan dog forsvinde, hvis din lejer bliver boende i lejemålet i mere end en måned efter lejeaftalens ophør, mens du er vidende om dette. I sådan et tilfælde vil lejeaftalen fortsætte tidsubegrænset.

Opsigelsesvarsel - hvis lejeaftalen ikke er tidsbegrænset

Med en lejeaftale, der er tidsubegrænset, er opsigelsesperioden den, som er aftalt med lejer, i lejekontrakten. Typisk vil man aftale en opsigelsesperiode på 3 måneder, men hvis du kun udlejer et værelse uden eget køkken, vil man typisk kun have en opsigelsesperiode på 1 måned.

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker din lejer at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb - har du som udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis du fortsat ønsker at leje boligen ud.

Finder du en ny lejer, som kan overtage lejemålet før inden opsigelsesperioden på eksempelvis 3 måneder udløber, bliver den tidligere lejer fritaget for at betale husleje, fra det tidspunkt den nye lejer flytter ind. Ønsker du ikke at udleje din bolig fremadrettet, skal du også fritage din lejer for at betale husleje.

Mere information om udlejers genudlejningspligt kan findes her.