LejelovenMenu

Lejers opsigelse

Modtager du en opsigelse fra din lejer, skal du være opmærksom på din genudlejningspligt. Du kan her blive klogere på, hvad kravene til lejers opsigelse er, og hvad din genudlejningspligt indebærer.

Sådan opsiger lejer lejemålet

Opsigelsen fra lejer skal ske skriftligt. Der er intet krav om, at lejer skal komme med en begrundelse for sin opsigelse. Hvorvidt en opsigelse på SMS eller mail betragtes som en gyldig skriftlig opsigelse afhænger af, om lejekontrakten er indgået før eller efter d. 1. Januar 2018. Du kan læse mere om reglerne for digital kommunikation her . Det kan være en god idé at bekræfte over for lejer, at du har modtaget vedkommendes opsigelse. Opsigelsen gælder nemlig fra det tidspunkt, som den er modtaget. Opsigelsesvarslet løber fra d. 1. i den efterfølgende måned fra, at du har modtaget opsigelsen. Er der 3 måneders opsigelse, og lejer opsiger boligen den 20. januar, begynder de 3 måneders opsigelse at løbe fra d. 1. februar.

Opsigelsesvarsel - tidsbegrænset lejeaftale

Har du indgået en lejeaftale for en tidsbegrænset periode, er det ikke nødvendigt, at lejer opsiger aftalen, når perioden udløber. Lejeaftalen ophører automatisk ved tidsbegrænsningens udløb. Vær opmærksom på, at lejeaftalen fortsætter uden tidsbegrænsning, hvis din lejer bliver boende i lejemålet i mere end en måned efter tidsbegrænsningens ophør, hvis du er bevidst om det uden at opfordre vedkommende til at flytte.

Opsigelsesvarsel - tidsubegrænset lejeaftale

Med en lejeaftale, der er tidsubegrænset, er opsigelsesperioden den, som er aftalt med lejer, i lejekontrakten. Typisk vil man aftale en opsigelsesperiode på 3 måneder, men hvis du kun udlejer et værelse uden eget køkken, vil man typisk kun have en opsigelsesperiode på 1 måned.

Udlejers genudlejningspligt

Ønsker din lejer at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, har du som udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis du fortsat ønsker at leje boligen ud. Finder du en ny lejer, som kan overtage lejemålet inden opsigelsesperioden udløber, bliver den tidligere lejer fritaget for at betale husleje fra det tidspunkt, som den nye lejer flytter ind. Vær opmærksom på, at lejer også er fritaget for at betale husleje i opsigelsesperioden, hvis du havde mulighed for at genudleje boligen, men vælger at undlade det, medmindre du har en god grund til ikke at lade den nye lejer overtage lejemålet. Det er derfor en god idé at lade en ny lejer flytte ind, så du ikke står i en situation, hvor din husleje ikke dækkes.