Udlejers adgang til det lejede

Hvornår må du låse dig ind i en bolig, som du lejer ud, uden lejers tilladelse? Og hvornår kræves en varsling? Find svarene her:

Når man lejer en bolig ud, er det brugsretten til lejemålet, man lejer ud. Derfor har du som udlejer som udgangspunkt ikke ret til at have en nøgle til lejemålet. Du kan have en ekstra, hvis lejer ønsker dette. De fleste lejere ser det også kun som en fordel, at udlejer har en ekstra nøgle i stedet for at skulle låne egne nøgler ud, hvis der er noget, der skal repareres.

Adgang til det lejede, der kræver varsel

Du kan med minimum 6 ugers varsel udføre arbejde i lejemålet - her primært ved reparation af lejemålet, såfremt det ikke er af større karakter eller til ulempe for lejer.

Hvorvidt arbejdet kan kategoriseres til at være af større karakter, eller anses som værende til ulempe for lejer afhænger af, hvor omfattende og indgribende arbejdet er. Det kan eksempelvis være tilfældet ved en større ombygning, hvor lejers daglige afbenyttelse af lejemålet indskrænkes, og lejer er nødsaget til at ændre sin daglige livsførelse betydeligt. Det kan eksempelvis være ved begrænset adgang til fornødne beboelsesrum som badeværelse og køkken.

Ved større arbejde kan lejer kræve 3 måneders varsel fra udlejer, inden arbejdet påbegyndes. Alt arbejde skal udføres uden afbrydelse og med mest mulig hensyntagen til lejer.

Adgang til det lejede tilladt uden varsel

Du har mulighed for at få adgang til det lejede uden varsel, hvis det er nødvendigt for at undgå skade på ejendommen, eller hvis det vurderes, at lejemålet er til væsentlig ulempe for andre lejere. En nødvendighed kunne være, hvis der er sket en vandskade, mens lejer er på ferie. I sådan et tilfælde må du uden varsel skaffe dig adgang til lejemålet for at få stoppet vandskaden og mindske skaderne for lejerne i ejendommen.