LejelovenMenu

Udlejers adgang til lejemålet

Hvornår kan du kræve adgang til boligen, som du udlejer? I denne artikel kan du læse mere om dine rettigheder til at tilgå lejemålet, herunder i hvilke tilfælde der kræves et varsel forud for din adgang.

Når man lejer en bolig ud, er det brugsretten til lejemålet, man udlejer. Af denne årsag har du som udgangspunkt ikke ret til at have en nøgle til lejemålet. Hvis lejer ønsker det, kan du dog opbevare en ekstranøgle for vedkommende. De fleste lejere ser det som en fordel, at udlejer har en nøgle, da de på denne måde ikke behøver at låne egne nøgler ud til eventuelle håndværkere, hvis der eksempelvis er noget, der skal repareres i lejemålet.

Adgang til lejemålet, der kræver varsel

Mindre omfattende arbejde

Du kan med minimum 6 ugers varsel udføre arbejde i lejemålet, herunder i form af reparation af boligen, såfremt det ikke er af større karakter eller til gene for lejer.

Arbejde af større karakter

Hvorvidt arbejdet kan kategoriseres som værende af større karakter, og dermed til gene for lejer, afhænger af, hvor omfattende og indgribende arbejdet er. Det kan eksempelvis være tilfældet ved en større ombygning, hvor lejerens daglige muligheder for at benytte lejemålet indskrænkes væsentligt. Dette er særligt i tilfælde, hvor der er begrænsning i adgang til fornødne beboelsesrum såsom badeværelse og køkken. Ved større arbejde kan lejer kræve 3 måneders varsel fra dig, inden arbejdet påbegyndes. Generelt skal alt arbejde udføres uden afbrydelse og med mest mulig hensyntagen til lejer.

Adgang til lejemålet uden varsel

Du har mulighed for at få adgang til det lejede uden varsel, hvis forholdene kræver det. Disse forhold kan blandt andet være, hvis det er nødvendigt at tilgå lejemålet for at afværge skade på ejendommen. En nødvendig årsag kan være, hvis der er sket en vandskade, imens lejer er på ferie. I sådanne tilfælde må du uden varsel skaffe dig adgang til lejemålet, for at få stoppet vandskaden, og mindske skaderne for lejere i ejendommen.