Inden du udlejer din bolig

Vil du udleje din bolig, er der 4 ting, som har stor betydning for hvilke regler, der gælder for udlejningen af din bolig. Læs med her:

Inden du lejer din bolig ud, bør du få styr på, om boligen ligger i en reguleret eller en ureguleret kommune, da det har betydning for hvilke love, boligen er underlagt. Du skal også have styr på, hvornår boligen er opført, om den ligger i det, man betragter som en større ejendom eller en småejendom og hvilken type bolig, der er tale om. Disse ting har nemlig også betydning for hvilke regler, der gælder for udlejning af boligen. Når du først har fået styr på disse ting, bliver det langt nemmere for dig at forstå og orientere dig i lejeloven samt i vores artikler om hvilke love og regler, der gælder for eller kan fraviges din bolig.

1. Lejeloven og Boligereguleringsloven - Ligger lejemålet i en reguleret eller i en ureguleret kommune

For privat udlejning er der to hovedlove, der gør sig gældende: Lejeloven som meget simpelt er en lov om leje, og Boligreguleringsloven, som er en lov, der omhandler midlertidig regulering af boligforholdene. Forskellen på de to love er, at boligreguleringsloven har nogle mere beskyttende regler for lejere, da den giver dem flere rettigheder, særligt når det gælder regler for huslejefastsættelse. Lejeloven gælder i hele landet, mens Boligreguleringsloven kun gælder i visse kommuner. Det er op til den enkelte kommune om Boligreguleringsloven skal gælde eller ej. Boligreguleringsloven gælder for størstedelen af de private udlejningsboliger, men ikke alle, da den primært er indført i de større kommuner med privat udlejningsbyggeri og mangel på lejeboliger. Man taler i den forbindelse om regulerede og uregulerede kommuner. Man kalder de kommuner, som har indført Boligreguleringsloven for regulerede kommuner, og dem der ikke har for uregulerede kommuner. Nedenstående kommuner er de eneste, hvor Boligreguleringsloven IKKE gælder. De er altså uregulerede:

Uregulerede kommuner

 • Billund
 • Fanø
 • Fredensborg
 • Greve
 • Herning
 • Holstebro
 • Ikast-Brande
 • Læsø
 • Mariagerfjord
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Solrød
 • Struer
 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Vesthimmerland
 • Ærø

2. Opført før eller efter 31. december 1991

Hvorvidt din bolig er opført før eller efter den 31. december 1991 har betydning, for om visse regler i forhold til huslejefastsættelse skal følges eller kan fraviges.

3. Ejendom - Ligger lejemålet i en større ejendom eller i en småejendom?

Hvis du vil leje din bolig ud, skal du også have styr på, om lejemålet ligger i en større ejendom eller i en småejendom, da det har betydning for hvilke regler, boligen er underlagt. I en reguleret kommune har ejendommens størrelse f.eks. også indflydelse på, hvordan du må fastsætte huslejen.

En større ejendom er en ejendom med mere end 6 beboelseslejemål.

En småejendom har 6 eller færre beboelseslejemål. Udlejede parcelhuse hører lovmæssigt under kategorien småejendom, og det samme gør udlejede ejerlejligheder medmindre, at du som udlejer har 7 eller flere lejligheder, som du lejer ud.

4. Boligtype - Er dit lejemål et beboelseslejemål, enkelt eller klubværelse?

Hvilken type bolig, der er tale om, har også betydning for hvilke regler, der gælder for boligen. Man skelner mellem beboelseslejemål, enkelt- og klubværelser. Reglerne for beboelseslejemål og klubværelser er mere eller mindre ens, mens andre regler gælder for udlejning af enkeltværelser.

Et beboelseslejemål er et lejemål med et selvstændigt køkken og afløb. Lejemål, der består af både beboelse og erhverv, er også et beboelseslejemål, så længe at både beboelses- og erhvervsdelen hænger fysisk sammen. Parcelhuse defineres også som et beboelseslejemål.

Et enkeltværelse er, når du lejer et værelse ud, der er en del af din egen bolig. Det kan både være et værelse i en lejlighed eller i et hus, så længe du som udlejer selv bor der. Man vil derfor typisk dele køkken og bad med lejer i denne sammenhæng.

Et klubværelse er modsat et enkeltværelse, når værelset du udlejer, ikke er en del af dit egen beboelseslejemål.