LejelovenMenu

Udlejers genudlejningspligt

Som udlejer er det vigtigt, at du er opmærksom på din genudlejningspligt. Du kan her på siden læse, hvad genudlejningspligten dækker over.

Ved opsigelse af lejekontrakten er lejer forpligtet at betale husleje, indtil opsigelsesperioden er udløbet. Som udlejer har du dog pligt til at forsøge at finde en ny lejer så hurtigt som muligt, hvis boligen fortsat skal lejes ud. Dette kaldes udlejers genudlejningspligt, som følger direkte af lejeloven.

Finder du en ny lejer, som kan overtage lejemålet inden opsigelsesperioden udløber, bliver den tidligere lejer fritaget for at betale husleje, fra det tidspunkt den nye lejer flytter ind. Den fraflyttende lejer kan forsøge at hjælpe dig med at finde en ny lejer, der kan overtage lejemålet, men du er ikke forpligtet til at acceptere denne lejer. Du skal dog have en saglig årsag til, ikke at ville udleje til den pågældende person, hvis du fortsat ønsker, at den tidligere lejer skal betale husleje, indtil opsigelsesperioden er udløbet. Du skal nemlig gøre “rimelige bestræbelser” på at udleje hurtigst muligt til anden side. Hvis du nægter den nye lejer indflytning uden saglig årsag, får det dén betydning, at den tidligere lejer er fritaget fra at betale husleje i resten af opsigelsesperioden. Lejer er altså også fritaget for at betale husleje i tilfælde, hvor du kunne have udlejet lejemålet inden udløbet af opsigelsesperioden, men du vælger at undlade det. Du er dog ikke forpligtet af din gamle lejers forslag til en ny lejer, da du har frit valg i forhold til, hvem du ønsker at leje ud til. Som regel må din lejer også finde sig i, at du vælger en lejer, der først kan overtage senere i din lejers opsigelsesperiode. Det er en konkret vurdering, om du overholder genudlejningspligten, men et godt pejlemærke er, at der skal være en rimelig grund til at nægte en pågældende ny lejer.