Udlejers genudlejningspligt

Som udlejer er det vigtigt, at du er opmærksom på din genudlejningspligt. Du kan her på siden læse, hvad genudlejningspligten dækker over.

Ved opsigelse af lejekontrakten, er lejer forpligtet at betale husleje, indtil opsigelsesperioden ophører. Som udlejer har du dog pligt til at forsøge at finde en ny lejer så hurtigt som muligt, hvis boligen fortsat skal lejes ud. Dette kaldes udlejers genudlejningspligt, som kan findes i Lejelovens § 86 stk. 3.

Finder udlejeren en ny lejer, som kan overtage lejemålet inden opsigelsesperioden på eksempelvis 3 måneder udløber, bliver den tidligere lejer fritaget for at betale husleje, fra det tidspunkt den nye lejer flytter ind. Den fraflyttende lejer kan forsøge at hjælpe udlejer med at finde en ny lejer, der kan overtage lejemålet med kort varsel, men udlejer er ikke forpligtet til at acceptere denne lejer.

Hvis udlejeren derimod ikke ønsker at udleje sin bolig fremadrettet, skal han/hun fritage den fraflyttende lejer for at betale husleje. Lejer har ikke nogen juridisk indflydelse på, om udlejer vælger at genudleje eller ej.