Bopælspligt

De fleste boliger i Danmark er omfattet af bopælspligten, som skal forhindre at boliger står tomme i længere tid ad gangen. Læs med for at blive klogere på reglerne for bopælspligt.

Hvad betyder bopælspligt?

Bopælspligt indebærer, at man som ejer af en bolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet minimum 180 dage om året. Ejer du en helårsbolig, har du derfor pligt til enten selv at bebo den eller sørge for, at den bliver lejet ud. De personer, som bor i boligen, skal være tilmeldt folkeregistret på adressen.

Formålet med loven om bopælspligt er at forhindre spekulation i boligmarkedet og undgå affolkning.

Hvilke boliger er omfattet af bopælspligten?

Der er som udgangspunkt bopælspligt i alle boliger, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse. Det er op til den enkelte kommune at bestemme hvilke helårsboliger beliggende i kommunen, der er omfattet af bopælspligten.

Der er dog en række undtagelser, og følgende boliger er undtaget fra reglen om bopælspligt:

  • Sommerhuse, eftersom de ikke er beregnet til helårsbeboelse
  • Helårsboliger, som man forsøger at sælge - uanset om ejeren er flyttet eller ej
  • Nyopførte boliger, indtil første ejer sælger boligen igen. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvor der er bopælspligt, inden for kommunegrænsen. Det kan være en fordel for udlandsdanskere eller virksomheder, der ønsker at benytte boligen lejlighedsvist
  • Helårsboliger, der benyttes som ferieboliger. Her er det op til kommunen at beslutte, hvorvidt boligen kan anvendes som feriebolig, eksempelvis for at tiltrække feriegæster til byen

Hvad er en flexbolig?

Flexboliger er helårshuse, som kan anvendes uden bopælspligten. Du kan som ejer af en bolig søge om at få din bolig markeret som flexbolig hos kommunen. Det er op til kommunen at bestemme, hvorvidt boligen kan få status som flexbolig. Det er typisk huse på landet, som kan være svære at sælge, der får status som flexbolig. Meningen er, at huset kan købes som et fritidshus og skabe nyt liv i området. Boligens status som flexbolig følger med boligen og ikke ejeren, hvilket betyder at hvis boligen har fået status som flexbolig vil denne status kunne bibeholdes, når boligen sælges.

Skal du leje din bolig ud ved langvarig rejse?

Hvis du skal på en længere rejse, må du gerne lade din bolig stå tom, selvom du har bopælspligt, såfremt du ikke framelder dig folkeregistret. Framelder du dig derimod folkeregistret for at flytte udenlands i en periode, har du pligt til at leje din bolig ud, hvis du ikke sælger den.

Hvad sker der, hvis man ikke overholder bopælspligten?

De enkelte kommuner har pligt til at kontrollere, hvorvidt der står boliger tomme inden for kommunegrænsen. Hvis din helårsbolig ikke bliver beboet, og du ikke har sat den til salg, skal du senest 6 uger efter at den er blevet ledig, anmelde det til kommunen. Anmelder du ikke den ledige bolig til kommunen, vil kommunen typisk finde ud af det og derefter tage kontakt til dig.