LejelovenMenu

Bopælspligt

De fleste boliger i Danmark er omfattet af bopælspligten, som skal forhindre, at boliger står tomme i længere tid ad gangen. Læs her for at blive klogere på reglerne for bopælspligt.

Hvad betyder bopælspligt?

Bopælspligt indebærer, at man som ejer af en bolig, der er tiltænkt helårsbolig, har pligt til at sørge for, at boligen anvendes til beboelse. Der er ikke angivet nogen specifik tidshorisont for, hvornår pligten er opfyldt, men det fremgår af retspraksis, at lejemålet skal være beboet mindst 180 dage om året. Ejer du en helårsbolig, har du derfor pligt til enten selv at bo i den eller sørge for, at den bliver lejet ud. Bopælspligten opfyldes ved at de, som bor i boligen, er tilmeldt folkeregistret på adressen.

Hvilke boliger er omfattet af bopælspligten?

Der er som udgangspunkt bopælspligt i alle boliger, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse. Det er op til den enkelte kommune at bestemme hvilke helårsboliger, der er omfattet af bopælspligten. Nogle boliger er undtaget fra bopælspligten, herunder sommerhuse, ferieboliger og helårsboliger som skal sælges. I nogle tilfælde er der ikke bopælspligt ved et førstegangssalg, dvs. første gang boligen tages i anvendelse til beboelse. Det gælder f.eks. ved nybyggeri. Når boligen én gang har været anvendt som helårsbolig, skal den dog også fremover benyttes som helårsbolig, og den vil derfor være omfattet bopælspligten.

Hvad er en flexbolig?

Flexboliger er helårshuse, som kan anvendes, uden at bopælspligten skal iagttages. Du kan som ejer af en bolig ansøge kommunen om at få din bolig markeret som flexbolig. Flexboliger har den funktion, at en bolig kan købes som et fritidshus. Ejeren af en flexbolig kan altså have en anden primær bolig, som vedkommende bor i, og samtidig have en flexbolig. Ved salg beholder ejendommen status som flexbolig, da denne status følger med boligen og ikke ejeren. Du kan på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse af flexboligen uden yderligere ansøgning herom, hvis du får behov for det.

Skal du leje din bolig ud ved langvarig rejse?

Hvis du skal på en længere rejse, må du gerne lade din bolig stå tom, selvom du har bopælspligt, såfremt du ikke framelder dig folkeregistret. Framelder du adressen fra folkeregistret for at flytte til udlandet i en længere periode, har du pligt til at leje din bolig ud, hvis ikke du sælger den.

Hvad sker der, hvis man ikke overholder bopælspligten?

De enkelte kommuner har pligt til at kontrollere, hvorvidt boliger står tomme inden for kommunegrænsen. Hvis din helårsbolig ikke bliver beboet, og du ikke har sat den til salg, skal du senest 6 uger efter, at den er blevet ledig, anmelde det til kommunen. Det er også muligt at søge om en forlængelse af fristen på de 6 uger. Dette kan være relevant, hvis der eksempelvis er ved at ske en ombygning, hvis en lejer flytter ind efter den sædvanlige frist udløber eller hvis andre særlige omstændigheder taler for at forlænge fristen.