Tilbudspligt - Salg af udlejningsbolig

Hvis du vil sælge en ejendom, som du udlejer, skal du være opmærksom på tilbudspligten, som indebærer, at dine lejere har forkøbsret. Du kan finde flere informationer om disse regler her:

Vil du af med din ejendom, skal du ifølge lejelovens § 100, stk. 1 tilbyde dine lejere at overtage ejendommen på andelsbasis, såfremt ejendommen består af minimum 6 beboelseslejligheder eller mindst 13 beboelseslejligheder, hvis der er erhvervslejemål i ejendommen. Pligten finder kun anvendelse for salg af hele ejendomme med 6 beboelseslejligheder. Pligten gælder altså ikke, hvis der blot tale salg af et enkelt lejemål.

Derfor har det ingen betydning, om ejendommen overdrages ved salg, gave, fusion eller magtskifte. Dog kommer tilbudspligten ikke til anvendelse, hvis køberen af ejendommen er staten, kommunen, eller hvis køberen er din ægtefælle eller anden relateret familie. Ligeledes fraskrives tilbudspligten, hvis køberen er en medejer, eller hvis ejendommen gives i forbindelse med arv.

Du opfylder tilbudspligten til dine lejere ved, at samtlige lejere tilbydes at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris, som du ellers kunne opkræve ved salg til anden side. Dette skal gøres skriftligt til samtlige lejere i ejendommen. Du skal være opmærksom på, at det skal kunne dokumenteres, at det tilbud du tilsender lejerne stemmer overens med, hvad du ville kunne tilbyde købere uden for ejendommen. Foruden dette, kræves det, at du fremsender diverse informationer om ejendommen til dine lejere, såsom ejendommens driftsudgifter og lejerforhold. Lejerne har efterfølgende 10 uger til at godkende købet. Hvis juli måned indgår i de 10 uger, tillægges en ekstra måned til acceptfristen.

Overholder du ikke din tilbudspligt, og i stedet sælger ejendommen til en tredjemand, uden at lejerne er blevet tilbudt ejendommen først, kan lejerne anlægge sag mod dig. I et sådant tilfælde har lejerne krav på at overtage ejendommen til den oprindelige pris. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor ejer gives en mulighed for at afvise andelsboligforeningens accept. For eksempel hvis foreningen ikke kan dokumentere, at de er betalingsdygtige. Ligeledes kan ejendommen overgås til en anden side, hvis lejerne ikke accepterer tilbuddet.