LejelovenMenu

Tilbudspligt - Salg af udlejningsbolig

Hvis du vil sælge en ejendom, som du udlejer, skal du være opmærksom på tilbudspligten, som indebærer, at dine lejere har forkøbsret. Du kan finde flere informationer om disse regler her:

Vil du sælge din ejendom, skal du ifølge lejeloven tilbyde dine lejere at overtage ejendommen på andelsbasis. Det har ingen betydning for tilbudspligten, om ejendommen overdrages ved salg, gave, fusion eller magtskifte. Tilbudspligten finder anvendelse både ved ejendomme med erhvervslejemål og beboelseslejemål. Hvorvidt tilbudspligten finder anvendelse afhænger af, om følgende betingelser er opfyldt: I ejendomme, hvor der kun er lejemål til beboelse, skal der være mindst 6 beboelseslejemål. Hvis der også er lejemål til andet end beboelse i ejendommen, eksempelvis til erhverv, skal ejendommen have mindst 13 beboelseslejemål.

Tilfælde, der falder uden for tilbudspligtens anvendelsesområde

Generelt kan det anføres, at tilbudspligten ikke finder anvendelse ved salg af et enkelt lejemål, da der skal være tale om salg af hele ejendommen. Mere specifikt finder tilbudspligten ikke anvendelse, hvis køberen af ejendommen er staten eller kommunen, eller hvis køberen er din ægtefælle eller anden nært relateret familie. Tilbudspligten bortfalder også, hvis køberen er en medejer af ejendommen, eller hvis ejendommen gives i forbindelse med arv.

Hvordan opfyldes tilbudspligten?

Du opfylder tilbudspligten til dine lejere, ved at samtlige lejere tilbydes at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris, som du ellers kunne opkræve ved salg til anden side. Dette skal gøres skriftligt til samtlige lejere i ejendommen, og en meddelelse til ejendommens eventuelle beboerrepræsentation er i denne forbindelse ikke tilstrækkeligt. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at det tilbud, du tilsender lejerne, stemmer overens med, hvad du vil kunne tilbyde købere uden for ejendommen. Det kræves også, at du fremsender diverse informationer om ejendommen til dine lejere, såsom ejendommens driftsudgifter. Lejernes frist til efterfølgende at godkende købet skal sættes til mindst 10 uger. Juli måned tæller ikke med ved beregningen af fristen, så hvis de 10 uger strækker sig over juli tillægges en ekstra måned til acceptfristen.

Hvad er konsekvensen for manglende overholdelse af pligten?

Ejendommen kan naturligvis overdrages til anden side, hvis lejerne ikke accepterer tilbuddet. Der kan også forekomme tilfælde, hvor der gives en mulighed for at afvise en andelsboligforeningens accept. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis foreningen ikke kan dokumentere, at den er betalingsdygtig. Hvis du sælger ejendommen til anden side uden at tilbyde den til lejerne først, i overensstemmelse med tilbudspligten, kan lejerne anlægge sag mod dig. I dette tilfælde har lejerne krav på at overtage ejendommen til den fremsatte pris.