Må lejer fremleje lejemålet?

Ja under visse betingelser, og medmindre disse ikke er opfyldt, kan du ikke modsætte dig, at din lejer fremlejer den bolig, han/hun lejer af dig. Et sådant forbud er ikke gyldigt, da fremlejereglerne ikke kan fraviges til skade for lejer.

Man skelner mellem fremleje af hele og dele af boligen:

1. Fremleje af hele boligen

Lejer må fremleje lejemålet i op til 2 år, hvis følgende 3 betingelser alle er opfyldt:

  • Lejemålet skal udelukkende være udlejet til beboelse. Dette betyder, at lejemål, der er udlejet til erhverv eller andre lignende ting, ikke er omfattet.
  • Lejers fravær skal være midlertidigt, og lejers grund til at fremleje skal være saglig - eksempelvis sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse i forbindelse med erhverv eller lignende.
  • Hele ejendommen skal som minimum have 13 beboelseslejligheder

Fremlejeforholdet skal aftales skriftligt, og du skal have modtaget en kopi af aftalen inden lejeperiodens begyndelse.

Du kan modsætte dig fremlejen, hvis alle tre betingelser ikke er opfyldt. Du kan også modsætte dig fremlejeforholdet, hvis du har en rimelig grund til det. Grunden skal være tungtvejende og saglig - eksempelvis hvis udlejer kender fremlejetager, og vedkommende har misligholdt et lejeforhold til udlejer i en tidligere lejeperiode.

Du har pligt til at modsætte dig fremlejen, hvis der under fremlejeforholdet bor mere end 2 personer pr. beboelsesrum. Hvis du ikke modsætter sig fremlejen og er velvidende om, at der bor for mange i lejemålet, kan du som udlejer straffes med en bøde jf. Lejelovens § 69, stk. 2.

2. Fremleje af dele af boligen

Lejer har jf. Lejelovens § 69 ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum, mens lejer selv bor i lejemålet. Hvis lejemålet eksempelvis er en 4-værelses lejlighed, vil lejer maksimum kunne fremleje 2 værelser. Lejer skal således ikke bede om din tilladelse til at fremleje dele af boligen. Du kan kun modsætte fremlejeforholdet, hvis lejer ikke overholder ovenstående. Du har her også pligt til at modsætte dig fremlejen, hvis der bor mere end 2 person pr. beboelsesrum.

Fremlejeforholdet mellem din lejer og fremlejetager skal aftales skriftligt mellem disse parter, og du skal have modtaget en kopi af aftalen inden fremlejeforholdets begyndelse.