LejelovenMenu

Husdyr - tilladelse eller forbud?

Når du skal udleje din bolig, skal du beslutte dig for, om du tillader lejer at holde husdyr eller ej. Læs her om alle de relevante overvejelser og forhold ved sådan en beslutning, samt om forskellen på reglerne for det, der betegnes som henholdsvis husdyr og smådyr.

Angivelsen af tilladelse eller forbud om husdyr i lejekontrakten

I lejekontraktens § 10 under “Husdyr”’ skal du angive, om det er tilladt for lejer at holde husdyr. Det gør du ved at sætte kryds ved enten “ja” eller “nej”. Selvom du sætter kryds ved “ja”, har du stadig mulighed for angive præcist hvilke og hvor mange husdyr, du vil tillade. Det kan være, at du kun vil tillade, at lejer har en enkelt kat. Du kan også tilføje en begrænsning i forhold til størrelsen - eksempelvis at det kun er nærmere angivne små hunderacer, som er tilladt. Ved en tilladelse af husdyr anbefales det altid, at man konkretiserer hvilke og hvor mange husdyr, man tillader. De nærmere konkretiseringer skal angives i lejekontraktens § 11 for at være gyldige. Konkretiseres antallet eller arten af husdyret ikke, står det lejeren frit at holde så mange husdyr, som vedkommende har lyst til.

Typiske bekymringer

Selvom man som udlejer har mulighed for at bestemme det nøjagtige antal af tilladte husdyr og typen af dem, vælger mange alligevel at forbyde husdyr i lejeaftalen. I de følgende underafsnit gennemgås et par af de typiske bekymringer, som udlejere kan have i forbindelse med tilladelse af husdyr:

Hvis husdyret beskadiger lejemålet

Udlejere går måske med en bekymring for, at husdyr vil ødelægge boligen. Her skal man huske, at lejer skal aflevere lejemålet i samme stand, som det var i, da vedkommende overtog det. Lejers depositum er netop til for at dække reparationer af skader, som vedkommende har været skyld i, hvilket også omfatter skader forvoldt af husdyr. Det kan således aldrig blive din økonomiske byrde, at lejers husdyr har beskadiget lejemålet.

Hvis husdyret er til gene for andre beboere

Det er også en typisk bekymring, om husdyrene larmer eller på anden måde er til gene for naboerne i ejendommen. I denne sammenhæng er enhver tilladelse til at holde husdyr med et forbehold for, at husdyret ikke må være til gene for naboer, da dette ellers kan medføre konsekvenser, hvilket uddybes i det næste afsnit. Det er altså lejers ansvar, at et husdyr ikke er til gene for andre.

Konsekvenser ved lejers tilsidesættelse af regler om husdyr

Hvis lejers husdyr generer andre i ejendommen, herunder i form af støj, lugt eller hvis andre er bange for husdyret, kan du indbringe det som en sag for Huslejenævnet. Huslejenævnet kan her, som som følge af lejeloven, pålægge følgende konsekvenser for lejer:

  • Huslejenævnet kan fastsætte nærmere bestemte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, og hvis lejer inden for 1 år overtræder betingelserne, har du som udlejer ret til at opsige lejeforholdet. Eksempler på betingelser i denne sammenhæng kan være i form af bestemte områder af boligen, som husdyrene skal holdes indenfor for at undgå gene, eller bestemte tidsrum, hvor husdyrene skal holdes indendørs.
  • En advarsel om at endnu en overtrædelse betyder, at du opstiller betingelser, som herefter kan føre til en opsigelse i tilfælde af overtrædelse.
  • En advarsel om at endnu en overtrædelse i form af gene overfor andre fører til ophævelse af lejeforholdet.

Det er en betingelse, at der er sket en overtrædelse på trods af din påmindelse, før at lejeren kan pålægges retsfølger af Huslejenævnet. Du skal derfor huske at gøre lejer opmærksom på, at vedkommende skal overholde reglerne for husdyr, inden du går til Huslejenævnet.

Smådyr

Du skal være opmærksom på, at et forbud mod at holde husdyr i lejekontraktens § 10 ikke gælder for det, man kalder smådyr. Smådyr er betegnelsen for mindre dyr såsom fisk, undulater og marsvin. Lejer må gerne holde smådyr, så længe de ikke generer naboer. Hvis du ikke ønsker nogen former for smådyr i lejemålet, skal du derfor skrive i lejekontraktens § 11, at det heller ikke er tilladt at holde smådyr.

Besøg af husdyr

Et forbud mod at holde husdyr i lejekontraktens § 10 betyder ikke, at lejer ikke må have besøg af en gæst, der har sit kæledyr med. Har din lejer ofte besøg af nogen med det samme kæledyr, kan det dog tages op til vurdering, om kæledyret er der så ofte, at det kan betragtes som om, at lejer alligevel holder husdyr og dermed bryder reglerne. Eftersom der ikke står noget konkret om besøg af husdyr direkte i lejeloven, opfordres lejere generelt til at tage kontakt til udlejer og spørge om lov ved besøg og pasning af husdyr. Vil du forbyde lejer at have besøg af- og passe husdyr, skal du skrive det ind i lejekontraktens § 11 som et særligt vilkår.