Husdyr - tilladelse eller forbud?

Når du skal udleje din bolig, skal du beslutte dig for, om du vil lave et forbud mod- eller tillade lejer at holde husdyr. Læs om alle de relevante forhold ved en sådan beslutning samt om forskellen på reglerne for det, der betegnes som henholdsvis husdyr og smådyr.

Husdyr

I lejekontraktens § 10 under “Husdyr”’, skal du angive, om det er tilladt for lejer at holde husdyr. Det gør du ved at sætte kryds ved enten “ja” eller “nej”. Det er i sidste ende dog ikke nødvendigvis et spørgsmål om enten eller. Selvom du sætter kryds ved “ja”, har du nemlig mulighed for angive præcist hvilke og hvor mange husdyr, du tillader. Dette skal angives i lejekontraktens særlige vilkår i § 11. Du kan eksempelvis vælge at angive, at husdyr er tilladt og konkretiserer det til, at det kun er enten 1 kat eller 1 hund, som er tilladt. Du kan også tilføje en begrænsning i forhold til størrelsen - eksempelvis at det kun er små hunderacer, som er tilladt. Ved en tilladelse, anbefales det altid, at man konkretiserer hvilke, og hvor mange husdyr, man tillader i lejekontraktens § 11. Gør man ikke det, står det nemlig lejeren frit for at holde så mange husdyr, som vedkommende har lyst til.

Selvom man som udlejer har mulighed for at bestemme nøjagtigt antallet af- og typen af husdyr, som er tilladt, vælger overraskende mange alligevel at lave et forbud mod husdyr. Nogle udlejere er måske ikke klar over, at de så specifikt kan bestemme hvilke og hvor mange husdyr, lejer må holde. Andre udlejere er måske bekymrede for, at husdyr vil ødelægge boligen eller larme og på den måde være til gene for naboer. Her skal man dog huske, at lejer skal aflevere lejemålet i samme stand, som da lejer overtog det, og at lejers depositum netop er til at dække eventuelle reperationer ved skader forskyldt af lejer eller et eventuelt husdyr. Omfanget af skader som en hund eller kat kan forårsage i en bolig, må dog også siges at være begrænsede. I forhold til støj fra husdyrene, er det værd at huske på, at enhver tilladelse til at holde husdyr er med det forbehold, at husdyret ikke må være til gene for naboer - f.eks. ved støj i form af hyppig gøen.

Smådyr

Du skal være opmærksom på, at et forbud mod at holde husdyr i lejekontraktens § 10 ikke omfatter det man kalder smådyr, som fisk, undulater og marsvin. Lejer må gerne holde smådyr, så længe de ikke generer naboer. Hvis du ikke ønsker nogen former for smådyr i lejemålet, skal du tilføje i lejekontraktens §11, at det heller ikke er tilladt at holde smådyr.

Hvad er regler for besøg af husdyr?

Et forbud mod at holde husdyr i lejekontraktens § 10 omfatter heller ikke, at lejer ikke må have besøg af en gæst, der har sit kæledyr med. Har din lejer ofte besøg af det samme kæledyr, kan det tages op til vurdering om kæledyret er der så ofte, at det kan betragtes som, at lejer alligevel holder husdyr, og dermed bryder reglerne. Da der ikke står noget konkret om besøg af husdyr i lejeloven, opfordres lejere generelt til at tage kontakt til udlejer og spørge om lov ved besøg- og pasning af husdyr. Du kan opfordre dine lejere til at gøre det samme - eksempelvis i lejemålets husorden. Vil du lave et direkte forbud mod at have besøg af- og passe husdyr, skal du skrive det ind i lejekontrakten som et særlig vilkår i lejekontraktens § 11.