LejelovenMenu

Udlejning af sommerhus

Udlejer du et sommerhus, er der særlige ting, du skal være opmærksom på. Lejeloven gør sig nemlig ikke gældende ved udlejning af sommerhuse, kolonihaver og andre fritidsboliger. Vi guider dig igennem nogle af de centrale ting, du skal være opmærksom på her.

Udlejningsperiode

Det er ikke tilladt at leje dit sommerhus ud hele året rundt. Samlet set må du maksimalt udleje dit sommerhus 41 uger om året. Disse uger er fordelt således, at du i sommerperioden fra den 1. marts til den 31. oktober må leje sommerhuset ud i hele perioden, mens du i perioden fra den 1. november til udgangen af februar kun må leje dit sommerhus ud i sammenlagt 9 uger.

Er der tale om erhvervsmæssig udlejning, hvor du kun benytter dit sommerhus til udlejning, og ikke selv bruger det, kræver det en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Udlejer du dit sommerhus i strid med de fastsatte perioder, er det strafbart.

Hvor mange sommerhuse må man udleje?

Du må højst udleje to sommerhuse, som du også selv gør brug af. Har du flere end to sommerhuse, som du ønsker at udleje, bliver der tale om erhvervsudlejning. Har du mere end to sommerhuse, skal du derfor indhente den førnævnte tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Ejer du derimod sommerhusene med din ægtefælle/samlever, kan I sammen udleje op til 3-4 sommerhuse, før man anser det for erhvervsmæssig udlejning. Ifølge retspraksis kræver det dog, at I også selv reelt benytter alle sommerhusene i mindst 2 uger om året, og at udlejningen ikke får erhvervsmæssig karakter. Er de sidstnævnte betingelser ikke opfyldt, skal I indhente tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Forsikring

Skulle du ende i en situation, hvor dit sommerhus er blevet udsat for tyveri eller skade, er det dit ansvar. Det er derfor en god idé at have en fritidshusforsikring. Ved oprettelsen af din fritidshusforsikring er det vigtigt, at du oplyser til dit forsikringsselskab, at du udlejer dit sommerhus. Ved en normal fritidshusforsikring, kan du nemlig blive betragtet som underforsikret, hvis ikke selskabet er informeret om, at du bruger sommerhuset til udlejning. En følge af at være underforsikret kan være, at forsikringen ikke dækker i det omfang, som var tiltænkt, fordi informationen om udlejning, ved indgåelsen af forsikringsaftalen, var undladt. Eksempelvis vil nogle forsikringer ikke dække tyveri, medmindre der er tale om indbrud.