LejelovenMenu

Regler for kommunikation mellem lejer og udlejer

Det er ikke ligegyldigt, hvordan du giver skriftlige meddelelser til lejer. Her kan du læse nærmere om reglerne for digital kommunikation, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når meddelelser skal være fremsat inden for en bestemt tidsfrist.

Den 1. januar 2019 trådte nye regler i lejeloven i kraft. Det betyder, at lejer og udlejer som udgangspunkt skal kommunikere ved hjælp af digital kommunikation. Dette er i stedet for brev, som før var den primære kommunikationsmetode. Der er dog stadig enkelte tilfælde, hvor reglerne fortsat kræver, at kommunikationen foregår per post.

Hvis du ikke ønsker digital kommunikation

Både du og din lejer kan med en varsel på en måned til den første hverdag i en måned, som ikke er helligdag, forlange at blive fritaget fuldstændig fra digital kommunikation.

Hvis du eller din lejer er fritaget for at modtage post Digital Post fra det offentlige, er der også mulighed for at blive fritaget for den digitale kommunikation. Det er antaget, at du skal kunne dokumentere, hvis du er fritaget for modtagelse af Digital Post, hvis lejer ønsker en dokumentation - ligesom du omvendt kan anmode lejer om en dokumentation på sin fritagelse.

Undtagelser

Du skal være opmærksom på, at der med de nye regler om digital kommunikation, også medfølger et par undtagelser. Tre typer meddelelser skal nemlig fortsat sendes med almindelig post. Det gælder:

  • Meddelelser vedrørende udlejers opsigelse af lejeforholdet.
  • Ved lejers indsigelse mod udlejers opsigelse.
  • Hvis udlejer sender rykkere på lejers manglende betaling af husleje.

De nye regler beskytter lejeren på en måde, så bestemmelserne kun kan fraviges, hvis det ikke er mere byrdefuldt for lejeren. Du må altså ikke indskrænke lejerens rettigheder til digital kommunikation yderligere, end det fremgår ovenfor. Til gengæld er der intet, der står i vejen for, at I aftaler, at lejeren gerne må sende sin indsigelse digitalt.

Hvem er ansvarlig for, at meddelelsen er kommet frem?

Bevisbyrden for at meddelelsen er kommet frem til modtageren, påhviler afsenderen, uanset om der er tale om brevpost eller digital kommunikation. Det betyder, at det er afsenderen, som skal kunne dokumentere, at en meddelelse er nået frem til modparten. Dette får særlig betydning for meddelelser, som skal være fremsat inden for en bestemt tidsfrist. Det anbefales derfor, at vigtige meddelelser, der sendes per brev, afsendes som rekommanderet brev (anbefalet brev) eller med afleveringsattest, så det kan bevises, at disse meddelelser er kommet frem til modtageren.

Hvis en mail ender i spamfilteret, anses den ikke som modtaget. I sådan et tilfælde bærer du som afsender af mailen, risikoen for at meddelelsen ikke er kommet frem til modtageren. Det anbefales derfor altid, at du er opsøgende over for din lejer, så du kan få afklaret, om mailen er modtaget. Hører du ikke fra lejer inden for nogle dage efter afsendelsen, kan det være en god idé at ringe for at høre, om vedkommende har modtaget mailen.

Sagen er en anden, hvis du ikke oplyser din lejer om et mailskifte, og vedkommende eksempelvis sender dig en opsigelse til din gamle mail. I sådan et tilfælde er opsigelsen stadig gældende, fra den dato mailen blev modtaget, også selvom du ikke har set meddelelsen. Årsagen til dette er, at din lejer ikke kan vide, at du er holdt op med at bruge mailen. Du skal derfor huske at gøre lejeren opmærksom, hvis du skifter e-mailadresse, så du kan modtage de nødvendige henvendelser.

Brevpost

Er der en meddelelse, som du efter reglerne skal sende til lejer som brevpost, skal du være opmærksom på, at der ofte er lang leveringstid på almindelig brevpost. Den lange leveringstid kan få stor betydning, da modtagelsestidspunktet er vigtigt. En opsigelse gælder eksempelvis først fra modtagelsestidspunktet, og først derfra kan dit opsigelsesvarsel begynde at løbe.

Er det vigtigt, at dit brev når hurtigt frem til udlejer, bør du derfor sende det som rekommanderet (anbefalet) Quickbrev. Quickbreve bliver som udgangspunkt leveret fra dag til dag på alle hverdage. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle Quickbreve, som ifølge PostNord når frem dagen efter. Dette skyldes, at nogle posthuse får afhentet den indleverede post, inden det pågældende posthus lukker. Hvis du afleverer dit Quickbrev på posthuset, efter at den indleverede post er blevet afhentet, kommer brevet altså først frem til modtageren efter 2 hverdage. Det kan i denne sammenhæng være en god idé at spørge posthuset, hvornår brevet vil blive leveret til modtageren, så du kan være sikker på, at dit brev når frem til tiden.