Regler for kommunikation mellem lejer og udlejer

Det er ikke ligegyldigt, hvordan du giver skriftlige meddelelser til lejer. Læs her nærmere om reglerne for digital kommunikation, brevpost og hvad du skal være særlig opmærksom på, når det gælder bevisbyrde og modtagelsestidspunkter.

Den 1. januar 2018 trådte nye regler i lejeloven i kraft, som betyder, at lejer og udlejer som udgangspunkt frit kan vælge skriftlig kommunikationsform. Hvor der i lejeloven er et skriftlighedskrav i kommunikationen mellem lejer og udlejer, har det tidligere kun været muligt at anvende digital kommunikation, hvis det på forhånd var aftalt som et særligt vilkår i lejekontraktens § 11.

Digital kommunikation

For lejekontrakter indgået EFTER d. 1 januar 2018 betyder de nye regler, at både lejer og udlejer kan kommunikere digitalt med hinanden uden forhåndsaftale. Er lejer eller udlejer fritaget fra Digital Post, kan meddelelser dog ikke gives ved digital kommunikation. Du skal også være opmærksom på, at to typer meddelelser fortsat skal sendes med almindelig post, og ikke kan aftales mellem parterne at kunne afgives digitalt. Det gælder:

  • meddelelser vedrørende udlejers opsigelse af lejeforholdet
  • betalingspåkrav til lejer

Både lejer og udlejer kan med en varsel på en måned til den første hverdag i en måned, som ikke er helligdag, dog forlange at blive fritaget fra digital kommunikation.

For lejekontrakter, der er indgået FØR d. 1. januar 2018 gælder de nye regler først fra d. 1. januar 2019. Indtil da, er lejekontrakterne således underlagt de gamle regler, hvor digital kommunikation kun er mulig at anvende, hvis det på forhånd er aftalt som et særligt vilkår i lejekontraktens § 11. Du skal dog være opmærksom på, at digital kommunikation - via f.eks. SMS eller mail, faktisk godt anses som gyldig, hvis den anden part - lejer eller udlejer - svarer tilbage og dermed viser, at vedkommende har modtaget den meddelelse, som er sendt digitalt - eksempelvis en opsigelse.

Bevisbyrden

Du skal være opmærksom på, at bevisbyrden for, at meddelelsen er kommet frem til modtageren, fortsat påhviler afsender ved digital kommunikation. Det anbefales derfor at fremsende vigtige meddelelser som rekommanderet (anbefalet) brev eller med afleveringsattest, således at det kan bevises, at disse er kommet frem til modtageren.

Brevpost

Har du en meddelelse, som du skal sende til din lejer som brevpost, skal du være opmærksom på, at der ofte er lang leveringstid på almindelig brevpost. Den lange leveringstid kan få stor betydning, da modtagelsestidspunktet er vigtigt, når det gælder kommunikation mellem dig og din lejer. Sender du eksempelvis en opsigelse til lejer, gælder denne først fra den dato, den er modtaget.

Er det vigtigt, at dit brev når hurtigt frem til lejer, bør du derfor sende det som rekommanderet/anbefalet Quickbrev. Quickbreve bliver som udgangspunkt leveret fra dag til dag på alle hverdage. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle Quickbreve, som ifølge PostNord, når frem dagen efter. Dette skyldes, at nogle posthuse får afhentet den indleverede post inden det pågældende posthus lukker. Hvis du afleverer dit Quickbrev på posthuset, efter at den indleverede post er blevet afhentet, kommer brevet altså ikke frem til modtageren efter 1, men 2 hverdage. Det kan derfor være en god idé at spørge på posthuset, hvornår brevet vil blive leveret til modtageren, så du kan være sikker på, at dit brev når frem til tiden.