LejelovenMenu

Dødsfald, skilsmisse og ophævelse af parforhold

Dine lejere har nogle helt særlige rettigheder i tilfælde af sygdom, død og ophævelse af ægteskab eller parforhold. Du kan blive klogere på, hvad dine lejere gyldigt kan forlange i sådanne situationer her.

Ved sygdom eller død

Hvis den ene lejer går bort eller flytter på plejehjem grundet sygdom eller alder, har lejerens ægtefælle fortsat ret til at blive boende i lejemålet på uændrede vilkår. Hvis lejeren i stedet efterlader sig en samlever, som vedkommende har haft fælles husstand med i mindst 2 år, har samleveren ligeledes ret til at fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

Ved ophævelse af ægteskab eller parforhold

Ved separation eller skilsmisse har den ene af parterne fortsat ret til at blive boende i lejemålet på samme vilkår som hidtil. Hvis parterne er uenige om, hvem der skal blive i lejemålet, kan det afgøres ved bevilling eller dom. Hvis en af ægtefællerne har en erhvervsvirksomhed, som har et tilknyttet forretningslokale til lejemålet, har denne person dog først og fremmest ret til at blive boende i lejemålet. De samme regler gør sig gældende, hvis to parter har haft et forhold med fælles husstand i minimum 2 år.

Ovenstående regler om lejeres rettigheder til at fortsætte lejemålet ved sygdom, dødsfald eller ophævelse af ægteskab og fælles husstand er ufravigelige. Det kan derfor ikke gyldigt aftales i lejekontrakten, at lejerens rettigheder i disse sammenhænge indskrænkes.