LejelovenMenu

Dødsfald, skilsmisse og ophævelse af parforhold

Der gør sig særlige regler gældende for dine lejeres rettigheder i tilfælde af sygdom, død og ophævelse af ægteskab eller parforhold. Du kan her læse mere om, hvad dine lejere gyldigt kan forlange.

Ved sygdom eller død

Hvis den ene lejer går bort eller flytter på plejehjem grundet sygdom eller alder, har lejerens ægtefælle fortsat ret til at blive boende i lejemålet og uændret fortsætte lejeforholdet på samme vilkår. Hvis lejeren ikke efterlader sig en ægtefælle, har en anden person, der har haft fælles husstand med lejeren i mindst 2 år, ret til at fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

Ved ophævelse af ægteskab eller parforhold

Ved separation eller skilsmisse har en af parterne fortsat ret til at blive boende i lejemålet på uændrede vilkår. Hvis parterne er uenige om, hvem der skal blive i lejemålet, kan det afgøres ved bevilling eller dom. Hvis en af ægtefællerne har en erhvervsvirksomhed, som har et tilknyttet forretningslokale til lejemålet, har vedkommende ret til lejemålet og den fortsatte beboelse.

Hvis to parter har haft et forhold med fælles husstand i minimum 2 år, kan de indbyrdes aftale hvem af dem, der har ret til at fortsætte lejeforholdet. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan det ved dom bestemmes, hvem der fortsat har retten til at blive boende og fortsætte lejeforholdet. I så fald skal der ikke nødvendigvis laves en ny kontrakt, da den overtagende lejer blot indtræder i lejeaftalen.

Ovenstående regler om lejeres rettigheder til at fortsætte lejemålet ved sygdom, dødsfald eller ophævelse af ægteskab og fælles husstand er ufravigelige. Det kan derfor ikke gyldigt aftales i lejekontrakten, at lejerens rettigheder i disse sammenhænge indskrænkes.