Betaling af forbrug - el, vand og varme

Skal forbruget inkluderes i huslejen, betales a conto eller afregnes direkte mellem lejer og forsyningsselskab? Læs om de 3 typer afregning her:

Du kan enten vælge, at lejer skal betale forbrug af el, vand og varme a conto, inkludere det i huslejen eller vælge, at lejer skal afregne sit forbrug direkte med forsyningsselskabet udenom dig. Det står dig dog ikke helt frit for at vælge, da der er en række krav, som skal være opfyldt for at kunne vælge henholdsvis a conto og afregning direkte med forsyningsselskab.

A conto

Den ene mulighed er, at lade lejer betale for forbrug a conto. A conto forkortes a/c. En a conto betaling er en betaling af et fastsat beløb, der betales som en forskudsbetaling med henblik på en senere endelig afregning. Når lejer betaler forbrug a conto, er det dig, der afregner med forsyningsselskabet. Lejer betaler et på forhånd fastsat beløb a conto til dig hver måned, der svarer til hans/hendes forventede forbrug. Du skal én gang om året udarbejde et regnskab, hvor lejers a conto indbetalinger og lejers faktiske forbrug og de faktiske udgifter hertil gøres op. En eventuel difference afregnes som enten en tilbagebetaling til lejer eller en efterbetaling fra lejer til dig. Det handler om at fastsætte a conto beløbet så tæt på den faktiske udgift som muligt. Beløbet kan fastsættes på baggrund af tidligere lejers eller eget forbrug - hvis du selv har boet i boligen. Tag gerne højde for, om der skal bo færre eller flere i lejemålet og juster a conto beløbet herefter.

Hvis den månedlige a conto betaling viser sig at være for høj eller lav, kan du justere beløbet med 6 ugers varsel. Det er typisk vand og varme, der betales a conto, mens el typisk afregnes direkte med forsyningsselskab. Du skal dog være opmærksom på følgende regler for a conto betaling af el, vand og varme.

Vand

Den enkelte lejers forbrug skal kunne dokumenteres. For at kunne opkræve a conto betaling for vand, skal der derfor være en forbrugsmåler tilknyttet hver enkelt lejemål. Er der ikke det, kan du kun kræve betaling for vand over huslejen

Varme

Du kan godt kræve a conto betaling for varme, selvom der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet hvert enkelt lejemål. Det er nemlig tilladt, at du fordeler udgifterne til varme efter lejemålets kvadratmeter eller rumfang. Lejerne kan dog kræve - såfremt et flertal af lejerne i bygningen er enige om det - at du opsætter forbrugsmålere til lejemålene, og at fordelingen dermed fremover sker på baggrund af disse målere.

El

Står du for el, gælder samme regler som for vand. Du kan altså kun opkræve a conto betaling for el, hvis der er en forbrugsmåler tilknyttet det enkelte lejemål

Inkluderet i huslejen

En anden mulighed er at inkludere forbrug i huslejen. Det anbefales at vælge en af de andre typer afregning af forbrug, såfremt det er muligt. Inkluderer du forbruget i huslejen, kan du nemlig ikke kræve efterbetaling af lejer i tilfælde af, at lejers faktiske forbrug er større end ventet. Er der tale om udlejning af et værelse i en lejlighed eller villa er denne form for afregning typisk den eneste, som er mulig. Fastsættelsen af det beløb af huslejen, der skal gå til forbrug, kan du gøre på samme måde som ved fastsættelse af a conto beløb. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er tilladt at inkludere varmeudgiften i huslejen. Udlejning af værelser og visse kollegie og ungdomsboliger, er dog undtaget fra denne regel.

Direkte med forsyningsselskab

Den tredje mulighed er at lade lejer afregne direkte til forsyningsselskabet. På den måde er du holdt helt ude af afregningen. Inden du vælger, at lejer skal afregne direkte med forsyningsselskab, skal du som udlejer være opmærksom på, om forsyningsselskabet i det hele taget vil indgå aftaler med lejere i dit sted. Vælger du, at lejer ligeledes skal afregne vandforbrug på samme måde, bør du løbende holde øje med, om afregningen mellem lejer og forsyningsselskabet sker i overensstemmelse med aftalen. Vand er ofte forbundet til hele ejendommen, og forsyningsselskab kan således ikke bare lukke for vandet i tilfælde af manglende betalinger. Du vil som udlejer i sidste ende kunne stå med regningen for vand. Du vil selvfølgelig altid i sådanne tilfælde have et krav mod lejer svarende til beløbet, som du måtte betale i lejers sted.