Fraflytningssyn

Når lejer har opsagt lejeforholdet og skal fraflytte din bolig, skal du være opmærksom på de regler og tidsfrister, som er forbundet med fraflytningssynet. Dem kan du læse mere om her:

Istandsættelse

Er lejekontrakten indgået efter den 1. juli 2015, kan du af lejer, jf. lejelovens § 98, kun kræve en “normalistandsættelse”, når vedkommende flytter boligen. En normalistandsættelse er nødvendig hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern.

Er lejekontrakten indgået før 1. juli 2015, kan du kræve, at lejer afleverer lejemålet nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da lejer flyttede ind. Det betyder, at lejer hæfter for istandsættelse af alt fra gulve og vægge til køkken og bad, så det fremstår nyt.

Tidsfrister

Hvis du lejer mere end ét lejemål ud skal du ifølge lejeloven altid afholde indflytnings- og udflytningssyn. Boligen skal synes senest 2 uger efter, at du er gjort bekendt med, at lejer er flyttet ud. Du skal indkalde lejer skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen kan sendes digitalt, hvis lejekontrakten er indgået efter 1. januar 2018. Er lejekontrakten indgået før 1. januar 2018, kan du kun indkalde lejer digitalt, hvis I i lejekontraktens § 11 har aftalt at benytte digital kommunikation. Læs mere her. Overholder du ikke tidsfristen, kan du risikere at miste muligheden for at forlange, at lejer betaler for udbedring af de fejl og mangler, som lejeren er skyld i.

Hvis du kun lejer ét lejemål ud, har du ikke pligt til at afholde hverken indflytnings- eller fraflytningssyn, men du skal blot meddele lejer dine krav til istandsættelse inden 2 uger fra lejerens fraflytningsdato. Hvis du ikke overholder tidsfristen, kan du med enkelte undtagelser ikke kræve, at lejer betaler for udbedring af mangler.

Fraflytningssyn og -rapport

Ved det lovpligtige fraflytningssyn skal du udarbejde en fraflytningsrapport. Den færdige rapport skal afleveres til lejer ved synet. Du kan enten printe den eller sende den via mail. Sørg for at lejer besvarer mailen med sin bekræftelse af modtagelsen, straks vedkommende har modtaget den. Både du og lejer skal ligesom ved indflytningssynet være til stede ved fraflytningssynet. Begge parter skal også underskrive den færdige fraflytningsrapport. Er lejer forhindret i at deltage i synet eller nægter at skrive under på fraflytningsrapporten - f.eks. i tilfælde af uenighed og dets indhold, skal du sende rapporten til lejer senest to uger efter synet.