LejelovenMenu

Supplerende aftaler og tillæg til lejekontrakten

Hvis du ønsker at udleje yderligere ting, såsom en parkeringsplads, i forbindelse med udlejningen af en bolig, er det af betydning, om den yderligere udlejning sker som en supplerende aftale eller som et tillæg til lejekontrakten. Læs mere om forskellen på de to typer af aftaleindgåelse og betydningen af dem her.

Supplerende aftale

Laver du en supplerende aftale, er der tale om en separat aftale, som ikke har noget at gøre med lejekontrakten eller lejeboligen. En separat aftale får den praktiske betydning, at du ikke er omfattet af den samme begrænsede mulighed for at opsige aftalen, som du er ved en lejekontrakt. Du kan derfor opsige aftalen med kort varsel, og du behøver ikke at have nogen reel grund til opsigelsen. Det kan dog være en fordel at indgå en aftale om et opsigelsesvarsel på 1 eller 2 måneder med lejer, så lejer heller ikke har mulighed for at opsige aftalen øjeblikkeligt.

Tillæg til lejekontrakten

Laver du i stedet en tillægsaftale til lejekontrakten, er aftalen omfattet af de samme betingelser for opsigelse som lejekontrakten. Tillægget kan indeholde ændringer af lejekontrakten eller uddybe allerede aftalte vilkår. Tillægget kan ikke opsiges, uden at boligen også bliver opsagt. En sådan tillægsaftale skal underskrives af både lejer og udlejer for at være gyldig. I forhold til opsigelse får det den praktiske betydning, at du for at kunne opsige aftalen, skal have en gyldig grund, samt at opsigelsesvarslet ofte er langt. For at gøre det klart, at det drejer sig om et tillæg til lejekontrakten, er det nødvendigt, at du i tillægsaftalen bruger ord som “tillæg til” eller “i forlængelse med” lejekontrakten, og anfører datoen for indgåelsen af denne.