Supplerende aftaler og tillæg til lejekontrakten

Ønsker du at leje andre ting ud, såsom en parkeringsplads, i forbindelse med den bolig du udlejer, kan du enten lave en supplerende aftale eller et tillæg til lejekontrakten.

Supplerende aftale

Laver du en supplerende aftale, er der tale om en separat aftale, som ikke har noget at gøre med lejekontrakten. Dette betyder, at du ikke er omfattet af den samme begrænsede mulighed for at opsige aftalen, som du er ved en lejekontrakt. Du kan derfor opsige aftalen med kort varsel, og uden at have nogen reel grund herfor. Du kan dog med fordel indgå en aftale om en opsigelsesvarsel på 1 eller 2 måneder med lejer, så lejer heller ikke har mulighed for at opsige aftalen øjeblikkeligt.

Tillæg til lejekontrakten

Laver du i stedet en tillægsaftale til lejekontrakten, er aftalen omfattet af de samme betingelser for opsigelse som lejekontrakten. Aftalen kan dermed ikke opsiges, uden at boligen også bliver opsagt. Dette betyder, at du for at kunne opsige aftalen, skal have en gyldig grund, samt at opsigelsesvarslet ofte er langt. For at gøre det klart, at det drejer sig om et tillæg til lejekontrakten, er det nødvendigt, at du i tillægsaftalen bruger ord som “tillæg til” eller “i forlængelse med” lejekontrakten, og anfører datoen for indgåelsen af denne.