Forskellen på den gamle lejelov og den nye lejelov

Er du i tvivl om, hvad forskellene på den nye lejelov og den gamle lejelov er, så læs med her:

Lejeloven før og efter 1. juli 2015

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft gældende for alle lejekontrakter indgået efter d. 1. juli 2015. Man taler i den forbindelse om “den nye lejelov og den gamle lejelov”. “Den nye lejelov” refererer til lejeloven med de ændringer, som trådte i kraft 1. juli 2015, mens “den gamle lejelov” refererer til lejeloven, som den var, før 1. juli 2015. Den gamle lejelov er dog stadigvæk aktuel, fordi den gælder for alle lejekontrakter indgået før d. 1 juli 2015.

Du kan her få overblik over forskellen på den gamle og den nye lejelov:

Den gamle lejelov Den nye lejelov
Ind- og fraflytningssyn Valgfrit Påkrævet, hvis man udlejer mere end ét lejemål
Istandsættelse ved fraflytning Nyistandsættelse Normalistandsættelse
Huslejestigning Ved trappeleje Ved nettoprisindeks
Opsigelse af lejere Ikke muligt udover særlige situationer Med 1 års varsel
Sommerhuse og fritidshuse Lejeloven gælder Lejeloven gælder ikke

Ind- og fraflytningssyn

Udlejere er nu påkrævet at føre både indflytningssyn og fraflytningssyn, hvis du udlejer mere end ét lejemål. Ved indflytningssynet gennemses lejemålet, og fejl og mangler noteres i indflytningsrapporten. Lejeren skal efterfølgende modtage en kopi af indflytningsrapporten. Læs mere om indflytningssynet her. Ved fraflytningssynet gennemses lejemålet, og standen af lejemålet vurderes. Dette bruges til at beregne hvor meget lejemålet skal istandsættes, og på baggrund heraf, hvor meget af depositummet lejer, skal have tilbage. Læs mere om fraflytningssynet her

Istandsættelse ved fraflytning

En af de væsentligste ændringer ved lejeloven omhandler istandsættelse ved fraflytning. Fra 1. juli 2015 var det ikke længere tilladt at kræve en nyistandsættelse for lejers depositum. Nu kan du kun kræve en “normalistandsættelse”. En normalistandsættelse omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, maling af træ og jern samt en mellemslibning og lakering af gulve, hvis nødvendigt. Der kan i § 11 i lejekontrakten dog godt aftales en udvidet vedligeholdelsespligt, der pålægges lejer.

Huslejestigning

Med den gamle lejelov var det muligt at foretage årlige huslejestigninger efter den såkaldte “trappeleje”- metode. Her blev huslejen hævet med et bestemt beløb med bestemte intervaller. Med den nye lejelov er årlige huslejestigninger kun muligt og kun efter nettoprisindekset, der betyder, at du må lade husleje følge de generelle prisstigninger i samfundet. Huslejen kan reguleres efter nettoprisindekset én gang om året, og kun hvis det står angivet i lejekontraktens §11!

Uddrag fra en lejekontrakts § 11. Særlige vilkår:

Fra og med den 1. januar 2017 vil lejen være at forhøje med stigningerne i nettoprisindekset på følgende måde: Hvert år den 1. januar det efterfølgende år fra indflytningen forhøjes den hvert år den 31. december året for gældende årlige leje i overensstemmelse med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra juli måned det foregående år til juli måned forud for reguleringstidspunktet. Lejer orienteres skriftligt, hver gang lejen forhøjes.

Den forhøjede årsleje beregnes således efter følgende princip:

Årslejen pr. 31 dec. 2017 x nettoprisindekset juli 2017
------------------------------------------------------- = ny årlig leje
              Nettoprisindekset juli 2016

Læs mere om de forskellige typer af huslejestigninger og nettoprisindekset her

Opsigelse af lejere

Den nye lejelov gør det nemmere at undgå de såkaldte “evighedslejere”. Hvis du udlejer en ejerlejlighed, var det i den gamle lejelov næsten umuligt at slippe af med lejeren igen. Med den nye lejelov kan du opsige din lejer med 1 års varsel, under forudsætning af at du har en gyldig grund - f.eks., at du efterfølgende selv bosætter dig i lejemålet! Læs mere om opsigelse af lejere her.

Sommerhuse og fritidshuse

Hvis du tænker på at udleje dit sommerhus eller fritidshus, dækker lejeloven ikke længere disse boligtyper, hvilket den gjorde under den gamle lejelov.