Udlejers adgang til det lejede

Hvor lang tid før, skal udlejer varsle reparationer og andet arbejde, der skal udføres i lejemålet, til lejer? Og må udlejer godt låse sig ind i lejeboligen, uden din tilladelse? Vi giver dig svarene her:

Når man indgår en lejekontrakt med udlejer, lejer man brugsretten til lejemålet. Udlejer har som udgangspunkt ikke ret til at have en nøgle til lejemålet, men kan have en ekstra, hvis det ønskes af lejer.

Adgang til det lejede med udlejers varsel

Udlejer kan med minimum seks ugers varsel udføre arbejde i lejemålet - her primært ved reparation af lejemålet, såfremt det ikke er af større karakter eller til ulempe for lejeren.

Om arbejdet kan kategoriseres til at være af større karakter, eller anses som værende til ulempe for lejeren, afhænger af hvor omfattende og indgribende arbejdet er. Det kan eksempelvis være tilfældet ved en større ombygning, hvor din daglige afbenyttelse af lejemålet indskrænkes, og du er nødsaget til at ændre din daglige livsførelse betydeligt. Det kan eksempelvis gælde ved begrænset adgang til fornødne beboelsesrum – herunder for eksempel badeværelse eller køkken.

Ved større arbejde kan du kræve tre måneders varsel fra udlejer, inden arbejdet påbegyndes. Alt arbejde skal desuden udføres uden afbrydelse og til mest mulig hensyntagen til lejer.

Adgang til det lejede uden udlejers varsel

Udlejer har mulighed for at få adgang til det lejede uden varsel, hvis det er nødvendigt for at undgå skade på ejendommen, eller hvis det er begrundet i, at lejemålet er til væsentlig ulempe for andre lejere. En nødvendighed kunne være, hvis der er sket en vandskade, og du er taget på ferie. I dette tilfælde må udlejer skaffe sig adgang til lejemålet, således at vedkommende kan få stoppet vandskaden og mindske skaderne for både dig og de andre lejere i ejendommen.

Det er vigtigt at nævne, at udlejers mulighed for adgang til det lejede oftest er til lejers egen fordel - for eksempel når der er noget, der skal laves om eller repareres.

Læs mere om dette her
Topics:

Udlejers adgang til det lejede

Hvor lang tid før, skal udlejer varsle reparationer og andet arbejde, der skal udføres i lejemålet, til lejer? Og må udlejer godt låse sig ind i lejeboligen, uden din tilladelse? Vi giver dig svarene her:

Når man indgår en lejekontrakt med udlejer, lejer man brugsretten til lejemålet. Udlejer har som udgangspunkt ikke ret til at have en nøgle til lejemålet, men kan have en ekstra, hvis det ønskes af lejer.

Adgang til det lejede med udlejers varsel

Udlejer kan med minimum seks ugers varsel udføre arbejde i lejemålet - her primært ved reparation af lejemålet, såfremt det ikke er af større karakter eller til ulempe for lejeren.

Om arbejdet kan kategoriseres til at være af større karakter, eller anses som værende til ulempe for lejeren, afhænger af hvor omfattende og indgribende arbejdet er. Det kan eksempelvis være tilfældet ved en større ombygning, hvor din daglige afbenyttelse af lejemålet indskrænkes, og du er nødsaget til at ændre din daglige livsførelse betydeligt. Det kan eksempelvis gælde ved begrænset adgang til fornødne beboelsesrum – herunder for eksempel badeværelse eller køkken.

Ved større arbejde kan du kræve tre måneders varsel fra udlejer, inden arbejdet påbegyndes. Alt arbejde skal desuden udføres uden afbrydelse og til mest mulig hensyntagen til lejer.

Adgang til det lejede uden udlejers varsel

Udlejer har mulighed for at få adgang til det lejede uden varsel, hvis det er nødvendigt for at undgå skade på ejendommen, eller hvis det er begrundet i, at lejemålet er til væsentlig ulempe for andre lejere. En nødvendighed kunne være, hvis der er sket en vandskade, og du er taget på ferie. I dette tilfælde må udlejer skaffe sig adgang til lejemålet, således at vedkommende kan få stoppet vandskaden og mindske skaderne for både dig og de andre lejere i ejendommen.

Det er vigtigt at nævne, at udlejers mulighed for adgang til det lejede oftest er til lejers egen fordel - for eksempel når der er noget, der skal laves om eller repareres.

Læs mere om dette her