Tidsbegrænset lejemål

Der er særlige regler for at tidsbegrænse et lejemål - både om og hvornår udlejer må tidsbegrænse en lejeperiode og for opsigelse af tidsbegrænsede lejemål.

Hvornår må udlejer tidsbegrænse et lejemål?

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål. Det vil sige, at vedkommende kan udleje lejemålet i en tidsbestemt periode. En sådan tidsbegrænsning er dog kun gyldig, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor. Eksempler på saglige begrundelser kan være:

  • Hvis udlejer skal udstationeres i privat virksomhed eller militæret
  • Hvis der er sygdom blandt udlejers nærmeste eller udlejer selv er syg
  • Udlejer ønsker selv at bebo lejemålet inden for en tidsperiode
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning af lejemålet efter periodens ophør.

Ved tvivl/konflikt: Boligretten vurderer om tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet.

Hvilke regler for opsigelse gælder for tidsbegrænsede lejemål?

Når lejeaftalen er tidsbestemt ophører lejemålet uden opsigelse ved den aftalte ophørsdato. Lejer har ikke mulighed for at opsige lejemålet i perioden, medmindre dette er aftalt med udlejer og fremgår af lejekontrakten.

Hvis udlejer er vidende om, at lejer benytter lejemålet i mere end en måned efter ophørsdatoen, og udlejer ikke beder lejer om at flytte, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

Hvis det bestemte tidsrum ikke er fastlagt eller aftalt, kan lejer til enhver tid opsige lejeaftalen.

Læs mere her
Topics:

Tidsbegrænset lejemål

Der er særlige regler for at tidsbegrænse et lejemål - både om og hvornår udlejer må tidsbegrænse en lejeperiode og for opsigelse af tidsbegrænsede lejemål.

Hvornår må udlejer tidsbegrænse et lejemål?

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål. Det vil sige, at vedkommende kan udleje lejemålet i en tidsbestemt periode. En sådan tidsbegrænsning er dog kun gyldig, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor. Eksempler på saglige begrundelser kan være:

  • Hvis udlejer skal udstationeres i privat virksomhed eller militæret
  • Hvis der er sygdom blandt udlejers nærmeste eller udlejer selv er syg
  • Udlejer ønsker selv at bebo lejemålet inden for en tidsperiode
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning af lejemålet efter periodens ophør.

Ved tvivl/konflikt: Boligretten vurderer om tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet.

Hvilke regler for opsigelse gælder for tidsbegrænsede lejemål?

Når lejeaftalen er tidsbestemt ophører lejemålet uden opsigelse ved den aftalte ophørsdato. Lejer har ikke mulighed for at opsige lejemålet i perioden, medmindre dette er aftalt med udlejer og fremgår af lejekontrakten.

Hvis udlejer er vidende om, at lejer benytter lejemålet i mere end en måned efter ophørsdatoen, og udlejer ikke beder lejer om at flytte, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

Hvis det bestemte tidsrum ikke er fastlagt eller aftalt, kan lejer til enhver tid opsige lejeaftalen.

Læs mere her