Lejers vedligeholdelsespligt

Som lejer er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad ens vedligeholdelsespligt er og dækker over. Vi hjælper dig her med at navigere dig frem til det i din lejekontrakt og fortæller, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Den eneste vedligeholdelsespligt lejer er tildelt direkte gennem Lejeloven, er vedligeholdelse og fornøden fornyelse af lås og nøgle. Under § 8 i lejekontrakten skal udlejer angive, om det er lejer eller udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis lejer bliver pålagt mere end den almindelige indvendige vedligeholdelsespligt, skal det skrives ind under § 11 i lejekontrakten.

Indvendig vedligeholdelsespligt

Den nye lejelov definerer, hvad indvendig vedligeholdelse er, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Indvendig vedligeholdelse består af hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Alt dette fremgår af Lejelovens § 21.

Lejekontraktens § 11 om særlige vilkår

Når du læser din lejekontrakt, er det meget vigtigt at være opmærksom på netop dette punkt. Hvis udlejer, under § 8, har afkrydset, at du er ansvarlighed for den indvendige vedligeholdelse, kan udlejer i § 11 udvide denne pligt til at omfatte mere end blot den almindelige vedligeholdelsespligt. Det kan eksempelvis være at udlejer pålægger dig at have vedligeholdelsespligten for bordpladen og vinduer. Dette kaldes en udvidet vedligeholdelsespligt. Det er samtidigt også der, hvor udlejer kan skrive alle sine andre forbehold. Det kan for eksempel aftales, at lejeren skal vedligeholde og forny installationer i lejemålet, såsom køkkenborde, ruder, belægning på gulv og lignende. Før en aftale som denne er gyldig, skal den indføres og specifikt beskrives i lejekontraktens § 11.

Udvendig vedligeholdelsespligt

Som udgangspunkt er det, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i lejekontrakten under § 11, udlejers pligt at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. En definition af hvad udvendig vedligeholdelsespligt er, kan overraske mange. Dette skyldes, at den også kan dække over genstande, der befinder sig fysisk i lejligheden. Udgangspunktet er, at alt hvad der ikke kan kategoriseres under betegnelsen indvendig vedligeholdelsespligt, kvalificeres som udvendig vedligeholdelsespligt. Man skal derfor som lejer være opmærksom på, at udvendig vedligeholdelsespligt kan være reparation af køkkenbord, gulve og døre, selvom de befinder sig inde i lejligheden. Derudover består udvendig vedligeholdelsespligt også af altaner, skorstene eller andre bygningsdele, hvilke ikke må udgøre nedstyrtningsfare. Derudover skal tag, mure, fugninger, vinduer og døre være tætte og hele. Tagrender, kloaksystem, vand- og varmeforsyning, samt belysning skal fungere korrekt. Generelt skal ejendommen fremstå i normalt pæn vedligeholdelsesstand med hensyn til maling af vinduer, døre og opgange.

Nedsættelse af udvendig vedligeholdelsespligt

Overtager du som lejer udvendige vedligeholdelsesopgaver, kan og skal du kræve, at det kan modregnes i din husleje, eller i det beløb udlejer kan opkræve til ejendommens udvendige vedligeholdelse. Det forekommer yderst sjældent, at en lejer overtager dele eller hele af udlejers pligt til udvendig vedligeholdelse. Det ses hyppigst i udlejning af enfamilieshuse.

Læs mere om vedligeholdelsespligten her

I lejekontraktens § 8 står der om udlejer eller lejer har indvendig vedligeholdelse. Ofte vil dette være lejer.

Under § 11 kan man så udvide hvad er hører ind under den indvendige vedligeholdelse, eksempelvis at man har ansvar for at vedligeholde lister, køleskab el. lign. (altså en udvidet indvendig vedligeholdelse, som er pålagt lejer)

Topics:

Lejers vedligeholdelsespligt

Som lejer er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad ens vedligeholdelsespligt er og dækker over. Vi hjælper dig her med at navigere dig frem til det i din lejekontrakt og fortæller, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Den eneste vedligeholdelsespligt lejer er tildelt direkte gennem Lejeloven, er vedligeholdelse og fornøden fornyelse af lås og nøgle. Under § 8 i lejekontrakten skal udlejer angive, om det er lejer eller udlejer, der har den indvendige vedligeholdelsespligt. Hvis lejer bliver pålagt mere end den almindelige indvendige vedligeholdelsespligt, skal det skrives ind under § 11 i lejekontrakten.

Indvendig vedligeholdelsespligt

Den nye lejelov definerer, hvad indvendig vedligeholdelse er, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Indvendig vedligeholdelse består af hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Alt dette fremgår af Lejelovens § 21.

Lejekontraktens § 11 om særlige vilkår

Når du læser din lejekontrakt, er det meget vigtigt at være opmærksom på netop dette punkt. Hvis udlejer, under § 8, har afkrydset, at du er ansvarlighed for den indvendige vedligeholdelse, kan udlejer i § 11 udvide denne pligt til at omfatte mere end blot den almindelige vedligeholdelsespligt. Det kan eksempelvis være at udlejer pålægger dig at have vedligeholdelsespligten for bordpladen og vinduer. Dette kaldes en udvidet vedligeholdelsespligt. Det er samtidigt også der, hvor udlejer kan skrive alle sine andre forbehold. Det kan for eksempel aftales, at lejeren skal vedligeholde og forny installationer i lejemålet, såsom køkkenborde, ruder, belægning på gulv og lignende. Før en aftale som denne er gyldig, skal den indføres og specifikt beskrives i lejekontraktens § 11.

Udvendig vedligeholdelsespligt

Som udgangspunkt er det, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i lejekontrakten under § 11, udlejers pligt at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. En definition af hvad udvendig vedligeholdelsespligt er, kan overraske mange. Dette skyldes, at den også kan dække over genstande, der befinder sig fysisk i lejligheden. Udgangspunktet er, at alt hvad der ikke kan kategoriseres under betegnelsen indvendig vedligeholdelsespligt, kvalificeres som udvendig vedligeholdelsespligt. Man skal derfor som lejer være opmærksom på, at udvendig vedligeholdelsespligt kan være reparation af køkkenbord, gulve og døre, selvom de befinder sig inde i lejligheden. Derudover består udvendig vedligeholdelsespligt også af altaner, skorstene eller andre bygningsdele, hvilke ikke må udgøre nedstyrtningsfare. Derudover skal tag, mure, fugninger, vinduer og døre være tætte og hele. Tagrender, kloaksystem, vand- og varmeforsyning, samt belysning skal fungere korrekt. Generelt skal ejendommen fremstå i normalt pæn vedligeholdelsesstand med hensyn til maling af vinduer, døre og opgange.

Nedsættelse af udvendig vedligeholdelsespligt

Overtager du som lejer udvendige vedligeholdelsesopgaver, kan og skal du kræve, at det kan modregnes i din husleje, eller i det beløb udlejer kan opkræve til ejendommens udvendige vedligeholdelse. Det forekommer yderst sjældent, at en lejer overtager dele eller hele af udlejers pligt til udvendig vedligeholdelse. Det ses hyppigst i udlejning af enfamilieshuse.

Læs mere om vedligeholdelsespligten her

I lejekontraktens § 8 står der om udlejer eller lejer har indvendig vedligeholdelse. Ofte vil dette være lejer.

Under § 11 kan man så udvide hvad er hører ind under den indvendige vedligeholdelse, eksempelvis at man har ansvar for at vedligeholde lister, køleskab el. lign. (altså en udvidet indvendig vedligeholdelse, som er pålagt lejer)