Indflytningssynet

Ved nøgleoverdragelse gennemgås lejemålet af udlejer og dig. Det gøres dels for at sikre, at alt fungerer retmæssigt ved indflytningen. Dels for at sikre, at du ved en senere udflytning ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, som allerede var der. Indflytningssynet er altså uhyre vigtigt, da det ved udflytning er afgørende for hvor meget af lejemålets slitage du hæfter for, og dermed også hvor meget af dit depositum du får tilbagebetalt. Selvom udflytningen kan virke fjern, er det derfor vigtigt også at være grundig under indflytningssynet.

Når man overtager en lejebolig, skal man igennem et indflytningssyn. Under og efter dette syn er det vigtigt, at du som lejer er opmærksom på fejl og mangler i boligen, så du ikke kommer til at hæfte for dem, når du engang fraflytter boligen.

Overtager du en lejebolig af en udlejer, der har mere end ét lejemål, skal der altid foretages et indflytningssyn. Her gennemgår udlejeren, eller en anden repræsentant, lejemålet sammen med dig. Denne gennemgang udføres som oftest med udgangspunkt i et skema, hvor I sammen noterer eventuelle fejl og mangler. Skemaet inkluderer typisk følgende eller lignende punkter:

  • Er malingen ok?
  • Er gulvet ok?
  • Er lister og døre ok?
  • Er loftet ok?
  • Hvordan ser vinduerne ud?

Som lejer er det vigtigt at tage del i gennemgangen af lejeboligen og være opmærksom på, at de fejl og mangler, som I finder, bliver noteret. Du skal huske, at selvom udlejeren er den erfarne i gennemgangen, så skal du ikke holde dig tilbage. Det er jo i sidste ende dit depositum der, ved udflytning, skal udbedre de fejl og mangler, som ikke er noteret under indflytningssynet. Og det er selvfølgelig dig, som ny lejer, der skal være tilfreds med boligens stand.

14-dages fristen

Et indflytningssyn kan forløbe meget hurtigt. For det første er udlejeren som oftest rutineret i synet, og ligeledes er der mange ting, som på overfladen ser ordentlige ud, men som ved nærmere eftersyn viser sig at være mangelfulde. Det kan eksempelvis være løse fodlister, revnede fuger eller fliser og knækkede spots. Derfor er det vigtigt, at du som lejer gennemgår lejligheden grundigt i de efterfølgende dage. Dine eventuelle nye opdagelser af yderligere fejl og mangler skal meddeles til udlejeren senest 14 dage efter indflytningssynet. Det er en rigtig god idé at tage billeder af de fejl og mangler, som du opdager ved indflytningssynet og de efterfølgende 14 dage, således at manglerne altid kan dokumenteres.

Og husk at gå grundigt til værks - både under synet og de efterfølgende dage. Som lejer vil man helst ikke fremstå besværlig over for udlejeren, især ikke i starten, men i det lange løb bærer det frugt at sige sin mening. Det er trods alt dit depositum og din nye bolig, og den skal fremstå uden mangler, hvis andet ikke aftales.

Topics:

Indflytningssynet

Ved nøgleoverdragelse gennemgås lejemålet af udlejer og dig. Det gøres dels for at sikre, at alt fungerer retmæssigt ved indflytningen. Dels for at sikre, at du ved en senere udflytning ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, som allerede var der. Indflytningssynet er altså uhyre vigtigt, da det ved udflytning er afgørende for hvor meget af lejemålets slitage du hæfter for, og dermed også hvor meget af dit depositum du får tilbagebetalt. Selvom udflytningen kan virke fjern, er det derfor vigtigt også at være grundig under indflytningssynet.

Når man overtager en lejebolig, skal man igennem et indflytningssyn. Under og efter dette syn er det vigtigt, at du som lejer er opmærksom på fejl og mangler i boligen, så du ikke kommer til at hæfte for dem, når du engang fraflytter boligen.

Overtager du en lejebolig af en udlejer, der har mere end ét lejemål, skal der altid foretages et indflytningssyn. Her gennemgår udlejeren, eller en anden repræsentant, lejemålet sammen med dig. Denne gennemgang udføres som oftest med udgangspunkt i et skema, hvor I sammen noterer eventuelle fejl og mangler. Skemaet inkluderer typisk følgende eller lignende punkter:

  • Er malingen ok?
  • Er gulvet ok?
  • Er lister og døre ok?
  • Er loftet ok?
  • Hvordan ser vinduerne ud?

Som lejer er det vigtigt at tage del i gennemgangen af lejeboligen og være opmærksom på, at de fejl og mangler, som I finder, bliver noteret. Du skal huske, at selvom udlejeren er den erfarne i gennemgangen, så skal du ikke holde dig tilbage. Det er jo i sidste ende dit depositum der, ved udflytning, skal udbedre de fejl og mangler, som ikke er noteret under indflytningssynet. Og det er selvfølgelig dig, som ny lejer, der skal være tilfreds med boligens stand.

14-dages fristen

Et indflytningssyn kan forløbe meget hurtigt. For det første er udlejeren som oftest rutineret i synet, og ligeledes er der mange ting, som på overfladen ser ordentlige ud, men som ved nærmere eftersyn viser sig at være mangelfulde. Det kan eksempelvis være løse fodlister, revnede fuger eller fliser og knækkede spots. Derfor er det vigtigt, at du som lejer gennemgår lejligheden grundigt i de efterfølgende dage. Dine eventuelle nye opdagelser af yderligere fejl og mangler skal meddeles til udlejeren senest 14 dage efter indflytningssynet. Det er en rigtig god idé at tage billeder af de fejl og mangler, som du opdager ved indflytningssynet og de efterfølgende 14 dage, således at manglerne altid kan dokumenteres.

Og husk at gå grundigt til værks - både under synet og de efterfølgende dage. Som lejer vil man helst ikke fremstå besværlig over for udlejeren, især ikke i starten, men i det lange løb bærer det frugt at sige sin mening. Det er trods alt dit depositum og din nye bolig, og den skal fremstå uden mangler, hvis andet ikke aftales.